Thunderbird: sjednotit překlady a accesskeys s Firefoxem, kde se řetězce shodují

RESOLVED WONTFIX

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED WONTFIX
4 years ago
3 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: MikkCZ)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Některé accesskey a možná i řetězce jsou v Thunderbirdu odlišné od Firefoxu, například viz Bug 1036846. Měl bych je do dalšího vydání (Thunderbird 38?) najít a opravit, ideálně sjednotit podle Firefoxu.
Status: NEW → ASSIGNED
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 3 years ago
Resolution: --- → WONTFIX
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.