If you think a bug might affect users in the 57 release, please set the correct tracking and status flags for Release Management.

Thunderbird, SeaMonkey: opravit accesskeys napříč celým Thunderbirdem

RESOLVED WONTFIX

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED WONTFIX
3 years ago
2 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: MikkCZ)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Po narychlo dělaných opravách v Bug 1034903 by to chtělo accesskeys pořádně projít a opravit všude.

Navázal bych tím na sjednocení s FF a následně pak i se SM, kde jsem narazil na některé soubory se stejnými entitami, které byly ale přeloženy úplně jinak. Následovat by mělo přizpůsobení accesskeys v Lightningu.
Blocks: 1176497
No longer blocks: 1176497
Blocks: 1176497
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 2 years ago
Resolution: --- → WONTFIX
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.