Closed Bug 1042535 Opened 9 years ago Closed 9 years ago

Zaměňování bitů vs. bajtů

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: mstanke)

Details

Všiml jsem si, že na několika místech překládáme "bytes" jako "byty", jinde jako "bajty". Správně je podle mě to druhé.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajt

http://transvision.mozfr.org/?recherche=bytes&repo=central&sourcelocale=en-US&locale=cs&search_type=strings

U PDFVieweru jsou dva výskyty nepřeloženy.
Platí také pro Thunderbird a SeaMonkey. Mám to kdyžtak opravit všude?
Pokud to chceš upravit všude, není problém.
OK, opravím zřejmě zítra.
Assignee: pcvrcek → michal.stanke
Status: NEW → ASSIGNED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.