Chybějící mezera v dialogu O aplikaci Firefox

RESOLVED FIXED

Status

--
trivial
RESOLVED FIXED
4 years ago
4 years ago

People

(Reporter: soucet, Assigned: JasnaPaka)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

4 years ago
Ve větě "Jsmecelosvětová komunita snažící se o zachování..." chybí mezera mezi slovy a možná by za slovem "komunita" měla být čárka (ale popravdě si nejsem tak úplně jistý :)).

Zdrojový text dialogu: http://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/default/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd

jedná se o řádek 37 a případně 40.
(Assignee)

Comment 1

4 years ago
Pravdu máš, díky!
Assignee: p.franc → pcvrcek
Status: UNCONFIRMED → ASSIGNED
Ever confirmed: true
(Assignee)

Comment 2

4 years ago
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/fa9ae11d9459
http://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/dde4013944d9

Bude opraveno ve Firefoxu 34.

Díky!
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 4 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.