Closed Bug 1061586 Opened 8 years ago Closed 8 years ago

Chybějící mezera v dialogu O aplikaci Firefox

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

All
Linux
defect
Not set
trivial

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: soucet, Assigned: JasnaPaka)

Details

Ve větě "Jsmecelosvětová komunita snažící se o zachování..." chybí mezera mezi slovy a možná by za slovem "komunita" měla být čárka (ale popravdě si nejsem tak úplně jistý :)).

Zdrojový text dialogu: http://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/default/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd

jedná se o řádek 37 a případně 40.
Pravdu máš, díky!
Assignee: p.franc → pcvrcek
Status: UNCONFIRMED → ASSIGNED
Ever confirmed: true
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/fa9ae11d9459
http://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/dde4013944d9

Bude opraveno ve Firefoxu 34.

Díky!
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Closed: 8 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.