[cs][l10n-web] Zvážit použití a případně také přeložit šablony automatických odpovědí na https://www.mozilla.org/cs/contribute/

RESOLVED WONTFIX

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED WONTFIX
3 years ago
3 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: MikkCZ)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(URL)

Originální anglické šablony jsou k nalezení na URL (v anglickém repositáři). Pokud budou přeloženy všechny, smaže se generic_template.txt (snad by měla být zasílána jenom místo chybějících šablon). Případné dotazy, kdyby to fungovalo jinak, než očekáváme, směřovat na Francesca Lodola.
z mailů, abych to měl po ruce, až přijde čas:

Dne 23.10.2014 v 18:26 Michal Stanke napsal(a):
> Ahoj.
> 
> Děkuji za info. Na https://www-dev.allizom.org/cs/contribute/signup/ tedy půjde o šablonu pro Pomoc. Až stránka naběhne (myslím, že to bude nakonec až v půlce listopadu), podívám se kdyžtak i na tuto šablonu. Právě s množstvím šablon, jak jsem pochopil, je problém, a proto je spuštění odsunuté.
> 
> Michal Stanke
> 
> Dne 23.10.2014 v 9:56 Pavel Cvrček napsal(a):
>> Ahoj,
>> koukám na složku "Get Involved", kam mi chodí pošta ze stejnojmenné stránky z Mozilla.org. Podle četností a obsahu jde myslím vydedukovat, co má a co nemá smysl za šablony řešit. Nejčastěji vidím:
>> 
>>     Mozilla Support - lidé chtějí podporu. Směřovat do fóra?
>>     Mozilla Firefox issue - to samé
>> 
>> Zbytek tvoří tak 10 - 20 % a relevantní je tak 5 %. Myslím, že zbytek šablon nemá význam řešit.
>> 
>> Zdraví
>> 
>> Pavel
Protože to možné ani chtít nebudeme, a navíc odesílání e-mailů podle vybraných zájmů závisí na novém back-endu dostupném je pro en-US, dávám WONTFIX.
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 3 years ago
Resolution: --- → WONTFIX
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.