[cs] "Je nutné přidat videa" (apps/video/video.properties:empty-title) vs "Přidání písniček"

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED FIXED
3 years ago
3 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: JasnaPaka)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Whiteboard: [transvision-feedback])

The string:
Add videos to get started

Is translated as:
Je nutné přidat videa

And should be:
Když to porovnám se stejným nadpisem v aplikaci Hudba, překlad by měl být spíše "Přidání videí". Nebo obojí změnit třeba na "Na začátek přidejte písničky/videa".


Stringy:
http://transvision.mozfr.org/?sourcelocale=en-US&locale=cs&repo=gaia_2_1&search_type=entities&recherche=apps/video/video.properties:empty-title
http://transvision.mozfr.org/?sourcelocale=en-US&locale=cs&repo=gaia_2_1&search_type=entities&recherche=apps/music/music.properties:empty-title

Comment 1

3 years ago
Obojí změněno na "Na začátek přidejte písničky/videa"
Díky
Status: NEW → ASSIGNED
Flags: needinfo?(pcvrcek)

Updated

3 years ago
Assignee: matej.hudec → pcvrcek
(Assignee)

Comment 2

3 years ago
Nahráno. Díky!
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 3 years ago
Flags: needinfo?(pcvrcek)
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.