Closed Bug 1117152 Opened 9 years ago Closed 8 years ago

[cs] Translation update proposed for browser/chrome/browser/preferences/search.dtd:provideSearchSuggestions.label

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

x86_64
All
defect
Not set
normal

Tracking

(firefox42 fixed, firefox43 fixed)

RESOLVED FIXED
mozilla42
Tracking Status
firefox42 --- fixed
firefox43 --- fixed

People

(Reporter: soucet, Assigned: mstanke)

Details

The string:
Provide search suggestions - jedná se o předvolbu v Možnostech v sekci Vyhledávání ve Firefoxu 35

Is translated as:
Zobrazovat návrhy

And should be:
navrhoval bych buď "Zobrazit našeptávač" (jako je v kontextové nabídce při klepnutí pravým tlačítkem do vyhledávacího pole, je to stejná předvolba) nebo příp. "Našeptávat položky".


Feedback via Transvision:
http://transvision.mozfr.org/?sourcelocale=en-US&locale=cs&repo=beta&search_type=entities&recherche=browser/chrome/browser/preferences/search.dtd:provideSearchSuggestions.label
Assignee: p.franc → pcvrcek
Status: UNCONFIRMED → NEW
Ever confirmed: true
Potřeboval bych prosím vědět, jestli bude název této volby změněn nebo ponechán jak je, abych mohl vytvořit odpovídající screeny do článku SUMO.
(In reply to soucet from comment #1)
> Potřeboval bych prosím vědět, jestli bude název této volby změněn nebo
> ponechán jak je, abych mohl vytvořit odpovídající screeny do článku SUMO.

Pro příští Firefox to už zůstává.
OK, a neuvažuje se v budoucnu o její změně? Myslim, že by terminologie měla být jednotná, aby to nebylo pro uživatele matoucí.
Co "Našeptávat návrhy"?
Pokud nechceme měnit terminologii, jsem pro navrhovanou úpravu "Zobrazit našeptávač" (viz http://transvision.mozfr.org/?recherche=na%C5%A1ept&repo=aurora&sourcelocale=en-US&locale=cs&search_type=strings ).
Osobně bych taky upřednostňoval "Zobrazit našeptávač", v každém případě by podle mě měly mít obě předvolby (jak se zmiňuji výše) shodný název, poněvadž dělají to samé a měl by ten název obsahovat slovo "našeptávat/našeptávač/našeptávání", poněvadž je to zavedený termín jak ve Firefoxu, tak v českém jazykovém prostředí.
OPRAVA: Když jsem se blížeji seznámil s novým vyhledáváním ve Firefoxu 35, tak jsem si uvědomil, že pojem "našeptávač" je zde nevhodný, poněvadž tu vlastně žádný neni. Při zápisu do pole vyhledávání se zobrazí seznam návrhů, které pocházejí jak od serveru, tak z historie vyhledávání:
- ve starém vyhledávání byly tyhle dva typy návrhů odlišeny tak, že byl seznam návrhů rozdělen na dvě sekce, jedna s popiskem "Našeptávač", takže tam název volby "Zobrazit našeptávač" smysl měl a nezaškrtnutí téhle volby prostě zrušilo zobrazování této sekce.
- v novém vyhledávání jsou ale tyhle dva typy návrhů odlišeny pouze ikonkou (položky z historie mají nalevo ciferníček) a při nezaškrtnutí téhle volby se přestanou zobrazovat návrhy bez ikonky, takže o našeptávači, resp. nezobrazení našeptávače se tu IMHO hovořit nedá. (Je možné považovat seznam návrhů jako takový za našeptávač, nicméně zmíněná volba nezruší zobrazování celého seznamu, ale pouze určitých položek v něm.)

Takže bych nyní navrhoval jako název obou voleb buď prosté "Našeptávat" nebo "Zobrazit našeptávání". Případně i Pavlův návrh "Našeptávat návrhy", i když tady se mi zdá, že je význam toho sousloví duplicitní, protože pojem "našeptávání" už v sobě obsahuje význam "návrh" ("našeptávat" = "nabízet návrhy") a zní mi to tak nějak divně jako "navrhovat návrh" či "nabízet nabídku". Ale je to jenom můj dojem a možná se mi to fakt jenom zdá :)
Slováci mají "Zobrazovať návrhy vyhľadávania". Co ty na to?
Flags: needinfo?(soucet)
To zní dobře, ale já osobně bych zachoval zavedenou terminologii. Měl bych ještě návrh "Povolit našeptávání". Ale volba je na tobě. :)
Flags: needinfo?(soucet)
Assignee: pcvrcek → michal.stanke
Jaký překlad tedy prosím nevrhuješ, případně nějaký žebříček návrhů?
Status: NEW → ASSIGNED
Flags: needinfo?(soucet)
Summary: Translation update proposed for browser/chrome/browser/preferences/search.dtd:provideSearchSuggestions.label → [cs] Translation update proposed for browser/chrome/browser/preferences/search.dtd:provideSearchSuggestions.label
Mně se nejvíc líbí "Povolit našeptávání", příp. "Povolit našeptávání serveru". Jako další kandidáty bych měl "Našeptávat" a "Zobrazit našeptávání".
Flags: needinfo?(soucet)
Aktuálně je v central Firefox 42. Až přejde do Aurory, zkusím provést změnu a jakmile se tak stane, potvrdím zde včetně finální verze překladu.
Target Milestone: mozilla35 → mozilla42
Změny provedeny ve Firefoxu 42+.

https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/2a0f5b05a030
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/39ca3d6ecc54
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Closed: 8 years ago
Resolution: --- → FIXED
OK, díky.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.