Closed Bug 1121088 Opened 8 years ago Closed 8 years ago

Translation update proposed for toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd:refreshProfile.title

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: mstanke, Assigned: JasnaPaka)

Details

(Whiteboard: [transvision-feedback])

The string:
Give &brandShortName; a tune up

Is translated as:
Poupravení aplikace &brandShortName;

And should be:
Podle souboru https://svn.mozilla.org/projects/mozilla.com/trunk/locales/cs/firefox/new.lang resp. poznámky u nových řetězců je to myšleno zřejmě jinak než úprava.

> # This string is displayed after download only to users on release channel and latest version of Firefox.
> # Links to https://support.mozilla.org/kb/reset-firefox-easily-fix-most-problems
> # You should keep the translation consistent with Firefox:
> # http://transvision.mozfr.org/string/?entity=toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd:refreshProfile.title&repo=beta
> ;Give Firefox a tune up
> Give Firefox a tune up


Feedback via Transvision:
http://transvision.mozfr.org/?sourcelocale=en-US&locale=cs&repo=central&search_type=entities&recherche=toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd:refreshProfile.title
Jaký je tedy návrh?
Věrný překlad by byl "Vylaďte svůj &brandShortName;" nebo podobně "Vylaďte aplikaci &brandShortName;", což bych jako heslo na webu klidně použil, ale nevím, jestli přímo v aplikaci se to hodí v kombinaci s tlačíkem "Obnovit Firefox". Co myslíš ty?
Je to nadpis dialogu, takže dám neutrální "Vyladění aplikace &brandShortName;".

http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/94b3edd5e3ec

Díky, opraveno.
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 8 years ago
Resolution: --- → FIXED
Díky, použil jsem to tedy stejně pro SUMO (Verbatim) i stránku stažení Firefoxu (svn.mozilla.org).
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.