Sjednotit překlad položek v nabídce "Nástroje"

RESOLVED FIXED in Firefox 42

Status

RESOLVED FIXED
4 years ago
3 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: MikkCZ)

Tracking

unspecified
mozilla42

Firefox Tracking Flags

(firefox42 fixed, firefox43 fixed)

Details

(Reporter)

Description

4 years ago
V nabídce "Nástroje" (klasická nabídka) jsou nyní první tři položky:

* Správce stahování
* Správce doplňků
* Aplikace

Je potřeba buď všude přejít na zkrácenou formu (v originálu to tak je), upravit "Aplikace" na "Správce aplikací" (což ale není pravda, žádný správce zde není). V nové jednotlačítkové nabídce se "Správce doplňků" nepoužívá (už kvůli délce).

V originále je zkráceně "Downloads" či "Add-ons".
(Reporter)

Updated

4 years ago
Flags: needinfo?(michal.stanke)
Myslím, že můžeme zkrátil. Bude potřeba vše dohledat a upravit i v nápovědách, každopádně nevidím v tom větší problém z hlediska přehlednosti, protože v Australis snad většina uživatelů používá tlačítkovou nabídku.

Pouze Správce stahování se týká ve Firefoxu i tlačítka na liště. V Thunderbirdu je pak zase jenom ten Správce doplňků a SeaMonkey používá dokonce dlouhý název.
Flags: needinfo?(michal.stanke)
(Reporter)

Updated

3 years ago
Assignee: pcvrcek → michal.stanke

Comment 3

3 years ago
Já jsem stejného názoru jako Michal. Oznamte pak tedy, od jaké verze se to změní a já to upravim v SUMO.
Aktuálně je v central Firefox 42. Až přejde do Aurory, zkusím provést změnu a jakmile se tak stane, potvrdím zde.
Target Milestone: --- → mozilla42

Comment 5

3 years ago
OK, díky
Změny provedeny ve Firefoxu 42+.

https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/bec84c01ca48
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/e79d8c3321d2
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 3 years ago
status-firefox42: --- → fixed
status-firefox43: --- → fixed
Resolution: --- → FIXED

Comment 7

3 years ago
Fajn, díky.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.