Překlep na stránce Persony

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
4 years ago
4 years ago

People

(Reporter: soucet, Assigned: MikkCZ)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

4 years ago
Na stránce https://login.persona.org/ (když neni uživatel přihlášen) je text "...snadnému způsobu prohlašování" - patrně mělo být "přihlašování".
Díky za postřeh. Na Mozilla Verbatim jsem to opravil.
Assignee: p.franc → michal.stanke
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 4 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.