Translation update proposed for browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd:help.configuringDevice

RESOLVED WORKSFORME

Status

RESOLVED WORKSFORME
4 years ago
4 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: JasnaPaka)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Whiteboard: [transvision-feedback], URL)

The string:
How to setup your Firefox OS device

Is translated as:
How to setup your Firefox OS device

And should be:
Jak nastavit své zařízení s Firefox OS


Feedback via Transvision:
http://transvision.mozfr.org/?sourcelocale=en-US&locale=cs&repo=aurora&search_type=entities&recherche=browser/chrome/browser/devtools/app-manager.dtd:help.configuringDevice

Pro kontrolu všechny nezměněné řetězce jsou na http://transvision.mozfr.org/unchanged/?locale=cs&repo=aurora.
(Assignee)

Comment 1

4 years ago
Je to odkaz na článek, který je v angličtině. Myslím, že překlad zde nedává smysl. Navíc je to v nástroji, který je už skryt, takže tím odpadá dilema, zda překládat či ne.

WFM
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 4 years ago
Resolution: --- → WORKSFORME
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.