Translation update proposed for browser/chrome/browser/places/places.dtd:places.library.title

RESOLVED WORKSFORME

Status

defect
RESOLVED WORKSFORME
4 years ago
4 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: JasnaPaka)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Whiteboard: [transvision-feedback], )

Assignee

Comment 1

4 years ago
Michale, jaký máš na to názor? Mně by skoro vyhovovalo zachování aktuálního stavu. Je to více popisné.
Knihovna stránek je IMO lepší, protože samotná Knihovna moc neříká, čeho se týká. Na druhou stranu je pravda, že je tam hodně věcí pospolu. Lépe popisující překlad mne ale nenapadá.
Assignee

Comment 3

4 years ago
Ok, takže shoda. Necháme to tedy takto.
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 4 years ago
Resolution: --- → WORKSFORME
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.