Intermittent menclose-2-phasorangle.html | image comparison (==), max difference: 90, number of differing pixels: 1

RESOLVED WORKSFORME

Status

()

Core
Layout
RESOLVED WORKSFORME
3 years ago
3 years ago

People

(Reporter: Philip Chee, Unassigned)

Tracking

({intermittent-failure})

Trunk
x86
Android
intermittent-failure
Points:
---

Firefox Tracking Flags

(firefox40 affected)

Details

(URL)

(Reporter)

Description

3 years ago
Android 4.0 armv7 API 11+ try debug test plain-reftest-5

13:36:04 INFO - REFTEST TEST-UNEXPECTED-FAIL | http://10.26.133.19:30553/tests/layout/reftests/mathml/menclose-2-phasorangle.html | image comparison (==), max difference: 90, number of differing pixels: 1
13:36:04 INFO - REFTEST IMAGE 1 (TEST): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAPoCAYAAAAmy5qxAAASQElEQVR4nO3XMW7DMBBFQR49N1eqAIlhp0ikR5mcAX6/5b5xAAAARMbsAwAAgH0IEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMjcJkDGx/gxAABgPbf49B/jQ4AAAMCabvHpCxAAANjD9E//WXwIEAAAWNP0T1+AAADAPqZ++uIDAAD2IkAAAIDMtG9ffAAAwH4ECAAAkJny8YsPAADYkwABAAAy+dcvPgAAYF8CBAAAyKSfv/gAAIC9CRAAACCTff/iAwAAECAAAEAmKQDxAQAAHIcAAQAAQpdXgPgAAAC+CBAAACBzaQmIDwAA4DsBAgAAZC6rAfEBAAA8EiAAAEDmkiIQHwAAwDMCBAAAyJxeBeIDAAB4RYAAAACZU8tAfAAAAL8RIAAAQOa0OngVH2b29wEArEaAmL3BAABWccpnM/s5M9thAAArECBmbzIAgBX8+6uZ/ZSZ7TAAgFX4bAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgIEAADICBAAACAjQAAAgIwAAQAAMgMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICpPgHUgctzjoEgOwAAAABJRU5ErkJggg==
13:36:04 INFO - REFTEST IMAGE 2 (REFERENCE): data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAyAAAAPoCAYAAAAmy5qxAAASRklEQVR4nO3XMW7DQBAEQT5dn/E7qciAJUgObLKPuqsCJt9we9sBAAAi2+gDAACAdQgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyAgQAAAgI0AAAICMAAEAADICBAAAyFwmQLbb9jAAAGA+l/j0n+NDgAAAwJwu8ekLEAAAWMPwT/9VfAgQAACY0/BPX4AAAMA6hn764gMAANYiQAAAgMywb198AADAegQIAACQGfLxiw8AAFiTAAEAADL51y8+AABgXQIEAADIpJ+/+AAAgLUJEAAAIJN9/+IDAAAQIAAAQCYpAPEBAADsuwABAABCp1eA+AAAAL4JEAAAIHNqCYgPAADgJwECAABkTqsB8QEAADwTIAAAQOaUIhAfAADAKwIEAADIHF4F4gMAAHhHgAAAAJlDy0B8AAAAvxEgAABA5rA6eBcfZvb3AQDMRoCYfcAAAGZxyGcz+jkzW2EAADMQIGYfMgCAGfz7qxn9lJmtMACAWfhsAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEAAAICNAAACAjAABAAAyAgQAAMgIEADgAr5GHwBEBAgAAJARIAAAQEaAAAAAGQECAABkBAgAAJARIAAAQEaAAAAAGQECAABkBAgAAJARIAAAQEaAAAAAGQECAABkBAgAAJARIAAAQEaAAAAAGQECAABkBAgAAJARIAAAQEaAAAAAGQECAABkBAgAAJARIAAAQEaAAAAAGQECAABkBAgAAJARIAAAQEaAAAAAGQECAABkBAgAAJARIAAAQEaAAAAAGQECAABkBAgAAJARIAAAQEaAAAAAGQECAABkBAgAAJARIAAAQEaAAAAAGQECAABkBAgAAJARIAAAQEaAAAAAGQECAABkBAgAAJARIAAAQGYDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABgqDsA9ssZ2+9dWwAAAABJRU5ErkJggg==
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: START http://10.26.133.19:30553/tests/layout/reftests/mathml/menclose-2-phasorangle.html
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] OnDocumentLoad triggering WaitForTestEnd
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] WaitForTestEnd: Adding listeners
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: Initializing canvas snapshot
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: DoDrawWindow 0,0,800,1000
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FIRE_INVALIDATE_EVENT
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: waiting for MozAfterPaint
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] AfterPaintListener in http://10.26.133.19:30553/tests/layout/reftests/mathml/menclose-2-phasorangle.html
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] SendUpdateCanvasForEvent with 1 rects
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] Rect: 0 0 800 672
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: Updating canvas for invalidation
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: DoDrawWindow 0,0,800,672
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FIRE_INVALIDATE_EVENT
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: dispatching MozReftestInvalidate
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] AttrModifiedListener fired
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] AttrModifiedListener fired
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] FlushRendering generated paint for window http://10.26.133.19:30553/tests/layout/reftests/mathml/menclose-2-phasorangle.html
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_FOR_REFTEST_WAIT_REMOVAL
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_FOR_SPELL_CHECKS
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FINISH
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: waiting for MozAfterPaint
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FINISH
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: waiting for MozAfterPaint
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FINISH
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: waiting for MozAfterPaint
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] AfterPaintListener in http://10.26.133.19:30553/tests/layout/reftests/mathml/menclose-2-phasorangle.html
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] SendUpdateCanvasForEvent with 1 rects
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] Rect: 10 82 243 134
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: Updating canvas for invalidation
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: DoDrawWindow 10,82,233,52
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FINISH
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: Completed
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] RecordResult fired
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: RecordResult fired
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: START http://10.26.133.19:30553/tests/layout/reftests/mathml/menclose-2-phasorangle-ref.html
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] OnDocumentLoad triggering WaitForTestEnd
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] WaitForTestEnd: Adding listeners
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: Initializing canvas snapshot
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: DoDrawWindow 0,0,800,1000
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FIRE_INVALIDATE_EVENT
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: waiting for MozAfterPaint
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] AfterPaintListener in http://10.26.133.19:30553/tests/layout/reftests/mathml/menclose-2-phasorangle-ref.html
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] SendUpdateCanvasForEvent with 1 rects
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] Rect: 0 0 800 672
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: Updating canvas for invalidation
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: DoDrawWindow 0,0,800,672
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FIRE_INVALIDATE_EVENT
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: dispatching MozReftestInvalidate
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] AttrModifiedListener fired
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] AttrModifiedListener fired
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] FlushRendering generated paint for window http://10.26.133.19:30553/tests/layout/reftests/mathml/menclose-2-phasorangle-ref.html
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_FOR_REFTEST_WAIT_REMOVAL
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_FOR_SPELL_CHECKS
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FINISH
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: waiting for MozAfterPaint
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FINISH
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: waiting for MozAfterPaint
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FINISH
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: waiting for MozAfterPaint
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] AfterPaintListener in http://10.26.133.19:30553/tests/layout/reftests/mathml/menclose-2-phasorangle-ref.html
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] SendUpdateCanvasForEvent with 1 rects
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] Rect: 0 0 800 1000
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: Updating canvas for invalidation
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: DoDrawWindow 0,0,800,1000
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: STATE_WAITING_TO_FINISH
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] MakeProgress: Completed
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: [CONTENT] RecordResult fired
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Saved log: RecordResult fired
13:36:04 INFO - REFTEST INFO | Loading a blank page
13:36:04 INFO - REFTEST TEST-END | http://10.26.133.19:30553/tests/layout/reftests/mathml/menclose-2-phasorangle.html
Comment hidden (Treeherder Robot)
[Mass Closure] Closing Intermittent as a one off
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 3 years ago
Resolution: --- → WORKSFORME
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.