[cs] Duplicitni accesskey v nabídce u Thunderbirdu 38

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED FIXED
3 years ago
3 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: MikkCZ)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(URL)

Attachments

(1 attachment)

(Reporter)

Description

3 years ago
Created attachment 8589675 [details]
Ukázka

V nabídce (viz screenshot) je duplicitní accesskey - "k". "Otevřít ja_k_o konverzaci" a "Zobrazit zdrojový _k_ód".
Díky, opravím.

Mám to commitnout také do bety (38)?
Status: NEW → ASSIGNED
(Reporter)

Comment 2

3 years ago
Nechám to na tobě, ale je to spíš prkotina.
Opraveno, do bety to tedy dávat nebudu, aby s tím neměl nikdo práci navíc při kontrole.

https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/fdc33bac0e3b
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/3af7a2e2d37e
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 3 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.