Closed Bug 1158261 Opened 9 years ago Closed 9 years ago

Firefox37+: Drobné překlepy v překladu "Nástroje - Vývoj webu - Zápisník, Oznámení"

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: janekptacijarabaci, Assigned: JasnaPaka)

Details

User Agent: Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.17

Steps to reproduce:

Umožňit (nadbytečný háček nad n):
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-release/cs/file/858591dbb22f/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties#l122Actual results:

selfxss.msg=Bezpečnostní varování: Mějte se na pozoru před vkládáním věcí, kterým nerozumíte. Můžete tak umožňit útočníkům ukrást vaši identitu či převzít kontrolu nad vaším počítačem. Pro povolení vkládání vložte prosím '%S' níže (není potřeba stisk klávesy enter).
Děkujeme za nahlášení.
Assignee: p.franc → pcvrcek
Status: UNCONFIRMED → NEW
Ever confirmed: true
Steps to reproduce:

"Spusit" místo "Spustit"
"Nespusit" místo "Nespustit"
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-release/cs/file/858591dbb22f/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd#l80
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-release/cs/file/936b3fb322b9/suite/chrome/common/notification.properties#l36

Actual results:
<!ENTITY run.label "Spusit">
activatepluginsMessage.dismiss.label=Nespusit
Summary: Firefox37+: Drobný překlep v překladu "Nástroje - Vývoj webu - Zápisník" → Firefox37+: Drobné překlepy v překladu "Nástroje - Vývoj webu - Zápisník, Oznámení"
Opraveno.

http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/cf37c1b4f7f5
http://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/556e25582409

Díky za nahlášení!
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 9 years ago
QA Contact: michal.stanke
Resolution: --- → FIXED
Není zač.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.