Closed Bug 1176479 Opened 8 years ago Closed 8 years ago

[cs] Duplicitní accesskeys v Hlavní nabídce (Firefox 41.0a1)

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: mstanke, Assigned: mstanke)

Details

Testováno na Linuxu.

- Soubor -> _A_anonymí okno, Z_a_vřít okno

- Zobrazení -> Kódování textu -> A_u_tomaticky rozpoznat, _U_nicode
- Zobrazení -> Kódování textu -> _Z_ápadní jazyky, A_z_buka
- Zobrazení -> Kódování textu -> Řečtina (IS_O_), Zjedn_o_dušená čínština
- Zobrazení -> Kódování textu -> Středoevropské jazyky (ISO) (_L_)

- Nástroje -> Vývoj webu -> _W_ebová konzola, _W_ebIDE
- Nástroje -> Vývoj webu -> _V_ýkon, Lišta _v_ývoje
- Nástroje -> Vývoj webu -> _K_onzola prohlížeče, _K_apátko, Zdrojový _k_ód stránky
- Nástroje -> Vývoj webu -> _D_ebugger, Získat _d_alší nástroje
Assignee: pcvrcek → michal.stanke
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.