Closed Bug 1176497 Opened 9 years ago Closed 8 years ago

[cs] Duplicitní accesskeys v Thunderbirdu 38.0.1

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: mstanke, Assigned: mstanke)

References

Details

Hlavní nabídka
- Soubor -> Nový objekt -> _u_, _s_, _k_
- Úpravy -> _k_
- Zobrazení -> _k_
- Zobrazení -> Rozmístění -> _s_
- Zobrazení -> Seřadit podle sloupce -> _h_
- Přejít -> _n_
- Přejít -> Další -> _t_
- Zpráva -> _u_
- Události a úkoly -> _o_

Možnosti
- Rozšířené -> Obecné -> Potvrzení o přečtení -> _p_, _u_
- Kalendář -> Upozornění -> _o_

Nastavení účtu
- "účet" -> Upravit vizitku -> Kontakt -> _o_
- "účet" -> Upravit vizitku -> Zaměstnání -> _e_

Hlavní nabídka adresáře
- Soubor -> Nový -> _k_
- Úpravy -> _k_, _u_
- Zobrazení -> _r_

Hlavní nabídka nové zprávy
- Úpravy -> _l_, _n_
- Zobrazení -> Nástrojové lišty -> _s_
- Formát -> _o_
- Formát -> Tabulka -> _v_
- Možnosti -> _p_
- Možnosti -> Formát doručení -> _p_
No longer depends on: 1037971
No longer depends on: 1037891
Blocks: 1037954
Depends on: 1037971
No longer depends on: 1037954
Status: NEW → ASSIGNED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.