[Mozilla.cz] Aktualizovat stránky Stáhnout - přidat výzvu k akci

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
3 years ago
3 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: MikkCZ)

Tracking

Details

(URL)

Většina návštěvníků přijde přímo na stránku Stažení (hlavně Firefox) a bylo by dobré je vybídnout k nějakému dalšímu pohybu na webu.

Navrhované úpravy:
- zkrátit seznam platforem ke stažení, hlavně 32/64-bit a další odkázat na https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#cs
- sloučit jazykový balíček a portable Firefox
- sloučit doplňky a zásuvné moduly
- někam na dobře viditelné místo se pokusit vyzvat k přečtení zpráviček, případně O nás/O Mozille
- zvýraznit odkaz na stránku dalších verzí na http://www.mozilla.cz/stahnout/
Status: NEW → ASSIGNED
- zkrácen seznam platforem (desktop + Android)
- odkaz na další platformy
- sloučen jazykový balíček a portable verze
- sloučeny doplňky a zásuvné moduly

Zbývá tedy nějaká výzva k akci.
Summary: [cs][Mozilla.cz] Aktualizovat stránky Stáhnout → [cs][Mozilla.cz] Aktualizovat stránky Stáhnout - přidat výzvu k akci
Summary: [cs][Mozilla.cz] Aktualizovat stránky Stáhnout - přidat výzvu k akci → [Mozilla.cz] Aktualizovat stránky Stáhnout - přidat výzvu k akci
Přidal jsem odkaz na Twitter a Facebook.
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 3 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.