Closed Bug 1192510 Opened 8 years ago Closed 8 years ago

Překlep v překladu "Nástroje - Správce doplňků - Rozšíření"

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: janekptacijarabaci, Assigned: mstanke)

Details

User Agent: Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.17

Steps to reproduce:

1)
Překlep ve slově "najít" ("nají"):
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-release/cs/file/3b6e3014ed21/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd#l244

2)
Možný (může to být i úmyslně) překlep ve slovním spojení "všechna rozšíření" ("všechny rozšíření"):
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-release/cs/file/3b6e3014ed21/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd#l27Actual results:

Ad 1)
disabledUnsigned.description.findAddonsLink "za ně nají náhrady"

Ad 2)
showAllExtensions.button.label       "Zobrazit všechny rozšíření"Expected results:

Ad 1)
disabledUnsigned.description.findAddonsLink "za ně najít náhrady"

Ad 2)
showAllExtensions.button.label       "Zobrazit všechna rozšíření"
OS: Unspecified → All
Hardware: Unspecified → All
Díky za nahlášení.

https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/1b071452b196
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/f333ea9e27a6
Assignee: p.franc → michal.stanke
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Closed: 8 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.