Nový překlad v "Nástroje - Vývoj webu - Zápisník"

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED FIXED
3 years ago
3 years ago

People

(Reporter: janekptacijarabaci, Assigned: MikkCZ)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

3 years ago
User Agent: Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.17

Steps to reproduce:

1)
Nepřeložený řetězec "Pretty print":
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-release/cs/file/9bdd1567e57d/browser/chrome/browser/devtools/jsonview.properties#l34

2)
Nepřeložený řetězec "Pretty print" (zároveň vzhledem k ostatním klávesovým zkratkám zvolit nějakou nekolizní):
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-release/cs/file/9bdd1567e57d/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd#l92
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-release/cs/file/9bdd1567e57d/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd#l94

DěkujiActual results:

Ad 1)
jsonViewer.PrettyPrint=Pretty Print

Ad 2)
<!ENTITY pprint.label         "Pretty Print">
<!ENTITY pprint.accesskey       "P">Expected results:

Příklad (možná je nějaký lepší překlad než "pěkný" tisk):

Ad 1)
jsonViewer.PrettyPrint=Pěkný tisk

Ad 2)
<!ENTITY pprint.label         "Pěkný tisk">
<!ENTITY pprint.accesskey       "T">
(Reporter)

Updated

3 years ago
OS: Unspecified → All
Hardware: Unspecified → All
Toto tlačítko upravuje formátování vloženého JavaScriptu v Zápisníku. Navrhoval bych tedy něco jako "Formátovat" nebo "Formátovat kód". Co myslíte vy?
Assignee: p.franc → michal.stanke
Status: UNCONFIRMED → ASSIGNED
Ever confirmed: true
(Reporter)

Comment 2

3 years ago
Jestli se ptáte (i) mě :-), tak ano, "Formátovat" je určitě mnohem lepší než můj původní návrh (a slovo "kód" bych vynechal, vzhledem k ostatním popiskům/tlačítkům).
Nakonec, nepoužívá se to rozhodně jenom při uložení (a pak třeba i při tisku), ale vlastně obecně, i jen vizuálně.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.