Mail & Nieuws | Account instellingen | Cancel->Annuleren

CLOSED FIXED

Status

Mozilla Localizations
nl / Dutch
CLOSED FIXED
16 years ago
16 years ago

People

(Reporter: Taco Witte, Assigned: Taco Witte)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Assignee)

Description

16 years ago
 
(Assignee)

Comment 1

16 years ago
waarschijnlijk kan dit nog niet, en gebeurt het vanzelf als het wel kan (er ZIJN
veel lege strings)
ok, FIXED is niet helemaal wat het zou moeten zijn, maar....
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 16 years ago
Resolution: --- → FIXED
(Assignee)

Comment 2

16 years ago
.
Status: RESOLVED → CLOSED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.