Дублиращи се ускорители за команда в лентата с менюта и в бутон

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
3 years ago
3 years ago

People

(Reporter: k_kolev1985, Assigned: ogi)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

3 years ago
User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
Build ID: 20150917150946

Steps to reproduce:

1. От меню "Инструменти", отворете "Настройки".
2. От категориите вляво изберете "Разширени".
3. От подкатегориите отгоре, изберете "Общи".
4. Включете опцията "Предупреждение, когато страницата се опитва да пренасочи или презареди". Това помага за по-лесното възпроизвеждане на бъга.
5. Отидете на страница, за която знаете че има пренасочвания.
6. Предизвикайте осъществяването на такова пренасочване.
7. Обърнете внимание на бутона "Разрешаване" в известието за блокираното от Firefox пренасочване. Ще забележите, че буквата ускорител е "Р".
8. Отворете лентата с менюта чрез ALT или F10.
9. Обърнете внимание на буквата ускорител (подчертаната буква) за менюто "Редактиране" - тя също е "Р".


Actual results:

Буквите ускорители за бутона "Разрешаване" за блокирани от браузъра действия и за менюто "Редактиране" се дублират. Това прави невъзможно задействането на бутона "Разрешаване", защото менюто "Редактиране" явно е с приоритет и при натискане на ALT+Р се задейства то, а не бутона "Разрешаване".


Expected results:

Буквите ускорители за бутона "Разрешаване" за блокирани от браузъра действия и за менюто "Редактиране" трябва да са различни, за да се избегне описаният по-горе проблем. Може би като се използва "А" за бутона "Разрешаване" (?).
(Reporter)

Updated

3 years ago
Component: Untriaged → Translation
Assignee: nobody → ogi
Component: Translation → bg / Bulgarian
Product: Firefox → Mozilla Localizations
QA Contact: ogi
Version: 41 Branch → unspecified
(Assignee)

Comment 1

3 years ago
Fixed this particular instance in upcoming Firefox 42 but there are many other instances of this problem I guess.
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 3 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.