"Skutečná velikost" místo "Aktuální velikost"

RESOLVED DUPLICATE of bug 1222913

Status

RESOLVED DUPLICATE of bug 1222913
3 years ago
3 years ago

People

(Reporter: m.suchanek.2, Unassigned)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

3 years ago
User Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
Build ID: 20151113004115

Steps to reproduce:

Přeložený řetězec se nachází v prohlížeči PDF, v rozbalovací nabídce pro výběr přiblížení.
Pod položkou "Automatická velikost" následuje "Aktuální velikost". Jelikož má položka stejnou funkci jako volba "100%", mám za to, že odpovídá anglickému originálu "Actual size", takže by správně měla být přeložena jako "Skutečná velikost" (ve smyslu 1:1), nikoliv Aktuální (to by znamenalo, že kliknutím na ni chceme nastavit takové přiblížení, jaké je právě nastaveno, což nedává smysl).
Díky za nahlášení. Podobných chybek je malinko více.
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 3 years ago
Resolution: --- → DUPLICATE
Duplicate of bug: 1222913
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.