[cs] Translation update proposed for suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd:cachePara

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
3 years ago
3 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: MikkCZ)

Tracking

unspecified

SeaMonkey Tracking Flags

(seamonkey2.39 affected, seamonkey2.40 affected, seamonkey2.41 fixed, seamonkey2.42 fixed)

Details

(Whiteboard: [transvision-feedback], URL)

The string:
The cache keeps copies of frequently visited web pages on your hard disk. (Clicking Reload always shows you the latest version of a page.)

Is translated as:
Často používané dokumenty mohou být ukládány do mezipaměti pro rychlejší přístup k webu. Při stažení dokumentu dojde k porovnání dokumentu z mezipaměti s dokumentem ze sítě, přičemž se vybere poslední verze dokumentu. (Klepnutím na tlačítko Obnovit zobrazíte vždy aktuální verzi stránky.)

And should be:
Často navštěvované webové stránky jsou ukládány do mezipaměti na vašem disku. (Klepnutím na tlačítko Obnovit zobrazíte vždy aktuální verzi stránky.)


Feedback via Transvision:
https://transvision.mozfr.org/?sourcelocale=en-US&locale=cs&repo=aurora&search_type=entities&recherche=suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd:cachePara
https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/53b94cd1a88b
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 3 years ago
status-seamonkey2.39: --- → affected
status-seamonkey2.40: --- → affected
status-seamonkey2.41: --- → fixed
status-seamonkey2.42: --- → fixed
Resolution: --- → FIXED
Assignee: nobody → mstanke
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.