Closed Bug 1244527 Opened 7 years ago Closed 7 years ago

[cs] Překlepy a návrhy na úpravu překladu Firefoxu

Categories

(Mozilla Localizations :: cs / Czech, defect)

defect
Not set
normal

Tracking

(firefox44 affected, firefox45 affected, firefox46 fixed, firefox47 fixed, firefox-esr38 affected, firefox-esr45 affected)

RESOLVED FIXED
Tracking Status
firefox44 --- affected
firefox45 --- affected
firefox46 --- fixed
firefox47 --- fixed
firefox-esr38 --- affected
firefox-esr45 --- affected

People

(Reporter: janekptacijarabaci, Assigned: mstanke)

Details

User Agent: Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.17

Steps to reproduce:


Dobrý den,

navrhuji opravit překlepy, a upravit tyto věci v překladech:

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/browser/chrome/browser/browser.properties

Překlep: "vaši"
pluginActivateBlocked.message=Aplikace %2$S zablokovala pro vaši ochranu zásuvný modul "%1$S".

Překlep: "Aktuálně", "stránkou"
getUserMedia.sharingApplication.message = Aktuálně sdílíte s touto stránkou aplikaci.

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties

Překlep: "Obnovovací"
new.recoverykey.introText=Obnovovací klíč byl pomocí jiného zařízení změněn, vložte prosím svůj aktuální obnovovací klíč.

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/browser/pdfviewer/viewer.properties

Překlep: "od"
find_reached_bottom=Dosažen konec dokumentu, pokračuje se od začátku

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/devtools/client/connection-screen.dtd

Překlep: "Nástroje vývojáře"
remoteHelp "Nástroje vývojáře...

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/devtools/client/netmonitor.properties

Překlep: "žádné"
cookiesEmptyText=Pro tento požadavek nejsou žádné cookies

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/devtools/client/scratchpad.dtd

Překlep: "stránkách"
documentationLink.label "Nápověda na stránkách MDN"

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/devtools/client/styleeditor.dtd

Překlep: "viditelnost"
visibilityToggle.tooltip "Přepne viditelnost stylopisu"

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/devtools/client/toolbox.dtd

Překlep: "vývojáře"
toolboxCloseButton.tooltip "Zavře nástroje vývojáře"

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/devtools/shared/gclicommands.properties

Překlep: čárka místo spojky
inspectManual=Otevře průzkumníka, zobrazí pomocí CSS vybraný prvek a prozkoumá jeho rozměry a vlastnosti

Překlep: slovosled "určuje právě jeden"
inspectNodeManual=Selektor CSS používaný v Document.querySelector, který určuje právě jeden prvek

Překlep: "volání"
dbgStepOverDesc=Spustí aktuální řádek kódu a zastaví u další. Pokud obsahuje aktuální řádek volání funkce, spustí debugger celou funkci.
dbgStepInDesc=Spustí aktuální řádek kódu a zastaví u další. Pokud obsahuje aktuální řádek volání funkce, krokuje debugger kód i uvnitř funkce.

Překlep: "nainstalovány"
addonListLocaleHeading=Následující lokalizace jsou nainstalovány:

Sjednocení: povolen vs. zakázán
addonEnabled=Doplněk %S byl povolen.

Překlep: "atributy"
pagemodReplaceAttributesDesc=Hledá atributy odpovídající regexpu

Sjednocení: "velikost písmen"
pagemodRemoveAttributeIgnoreCaseDesc=Provede hledání bez ohledu na velikost písmen

Překlep: "aktuální"
cookieManual=Příkazy k vypsaní, vytvoření, smazání a změně cookies v aktuální doméně.

Překlep: slovosled, navrhuji:
cookieSetManual=Nastaví cookie, nepovinně s jedním nebo více parametry: platnost (maximální platnost v sekundách nebo datum konce platnosti ve formátu GMT), cesta, doména, zabezpečení

Navrhuji všechny výskyty slova "klíč" týkající se cookies (a zauvažovat i u "appCache") změnit na slovo "název"

Překlep: "Mají být" (ad https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/b35fa9d780db#l3.51)
jsbPreserveNewlinesManual=Mají být zachovány existující konce řádků?

Překlep: "objekt"
calllogChromeSourceTypeDesc=Globální objekt, JSM URI nebo JS poskytující globální objekt

Překlep: "volání funkcí"
calllogChromeStopNoLogging=Žádné žurnálování volání funkcí chrome není aktuálné aktivní

Překlep: slovosled, navrhuji:
callLogChromeEvalNeedsObject=Kód JavaScriptu se musí vyhodnotit do objektu, jehož volání metody se má žurnálovat. Např. "({a1: function() {this.a2()},a2: function() {}});"

Překlep: "mezipaměť"
appCacheValidateDesc=Zkontroluje aplikační mezipaměť

Překlep: "hledaného"
appCacheListSearchDesc=Filtr výsledků dle hledaného výrazu.

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/devtools/shared/gcli.properties

Překlep: slovosled, Sjednocení: "neklepnou"
introManual=Zobrazí uživatelům uvítací zprávu, dokud neklepnou na tlačítko 'Rozumím'

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties

Nový překlad
equation = rovnice
flatequation = rovnice plochy

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties

Překlep: čárka před "ale"
Sjednocení: POST
ForgotPostWarning=Formulář obsahuje enctype=%S, ale neobsahuje method=POST. Odesílání za pomocí method=GET a bez enctype.

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/dom/chrome/dom/dom.properties

Překlep: mezera mezi větami
EnablePrivilegeWarning=Použití enablePrivilege je zastaralé. Používejte raději kód, který má systémová oprávnění (např. rozšíření).

Překlep: mezera mezi slovy, bez mezery navíc mezi větami
GetPreventDefaultWarning=Užití getPreventDefault() je zastaralé. Používejte raději defaultPrevented.

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/dom/chrome/layout/css.properties

Sjednocení: "prefix" vs. "předpona"
PEUnknownNamespacePrefix=Neznámá předpona jmenného prostoru „%1$S“.

Překlep: ta procenta
PEExpectedPercent=Očekávána procenta, ale nalezeno „%1$S“.

Překlep: "z hodnoty"
PEFFVValueSetStart=Očekáván otevírací znak { z hodnoty vlastnosti, ale nalezeno '%1$S'.

Překlep: ne "not"
PESupportsConditionExpectedCloseParen=Při parsování podmínky v @support očekáván znak „)“,  ale nalezeno „%1$S“.

Překlep: "Na konci"
PEBadDeclEnd=Na konci deklarace očekáván znak „;“, ale nalezeno „%1$S“

Sjednocení: "Očekáváno" vs. "nalezeno"
PEExpectedNoneOrURL=Očekáváno 'none' nebo URL, ale nalezeno '%1$S'.

Navrhuji sjednotit typy uzavření do „“ (místo apostrofů)

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/dom/chrome/layout/htmlparser.properties

Nový překlad
errEndTagSeenWithSelectOpen=Nalezena koncová značka „%1$S“, ale prvek „select“ je stále otevřen.

Překlep: "Neukončený", "zásobníku"
errNoCheckUnclosedElementsOnStack=Neukončený prvek v zásobníku.

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/browser/chrome/overrides/netError.dtd
a
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/dom/chrome/netError.dtd


Překlep: "skončit"
phishingBlocked.longDesc

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/dom/chrome/security/csp.properties

Překlep: "serveru"
couldntParseInvalidHost = Nepodařilo se naparsovat název serveru %1$S

Sjednocení: "direktiva"
duplicateDirective = Zaznamenána duplicitní direktiva %1$S. Všechny její výskyty mimo prvního budou ignorovány.

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties

Překlep: slovosled
SEC_ERROR_BAD_DATA=Bezpečnostní knihovna: přijaty nesprávné údaje.

Překlep: nedokonavý vid (neproběhlo)
SEC_ERROR_ADDING_CERT=Chyba při přidávání certifikátu do databáze.

Sjednocení: "slot"
SEC_ERROR_NO_SLOT_SELECTED=Nebyl zvolen žádný slot ani token.

Překlep: bez dvou teček na konci
SEC_ERROR_KRL_NOT_YET_VALID=Seznam zneplatněných klíčů pro tento certifikát není ještě platný.

Překlep: s tečkou na konci
SEC_ERROR_UNKNOWN_SIGNER=Nepodařilo se nalézt certifikát podpisovatele.

Překlep: ta data
SEC_ERROR_OCSP_BAD_HTTP_RESPONSE=Server OCSP vrátil neočekávaná/neplatná data HTTP.

Překlep: "výchozího"
SEC_ERROR_OCSP_NO_DEFAULT_RESPONDER=Před provedením této akce musíte nejdříve nastavit výchozího respondenta OCSP.

Překlep: "zašifrovaná"
SEC_ERROR_EXTRA_INPUT=Zpráva zašifrovaná metodou DER obsahuje nepoužitá extra data.

Sjednocení: "podpis"
SEC_ERROR_OCSP_BAD_SIGNATURE=Odpověď OCSP má neplatný podpis.

Překlep: encode vs. decode
SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=Zakódování dat pomocí ASN1 kodéru se nezdařilo

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties

Sjednocení: "se šifrováním"
CertDumpSHA256WithRSA=PKCS #1 SHA-256 se šifrováním RSA
CertDumpSHA384WithRSA=PKCS #1 SHA-384 se šifrováním RSA
CertDumpSHA512WithRSA=PKCS #1 SHA-512 se šifrováním RSA

Překlep: "PKCS #12 operace"
PKCS12UnknownErr=PKCS #12 operace z neznámých důvodů selhala.

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd

Překlep: "pro identifikaci"
certmgr.others "Tyto certifikáty jsou dostupné pro identifikaci ostatních lidí:

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties

Překlep: "nebudete"
deleteUserCertImpact=Pokud smažete jeden ze svých vlastních certifikátů, nebudete moci dále prokazovat svoji identitu.

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.dtd

Překlep: bez mezery na konci
from.label "z:"

.........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd

Překlep, slovosled
noupdates.wizard.title          "Nalezeny nekompatibilní doplňky"

Překlep: "nalezena"
pluginupdatesfound.label "Byla nalezena jedna nebo více aktualizací zásuvných modulů."

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties

Překlep: "hodnoty"
rememberValue=Použít Správce hesel pro uložení této hodnoty.

.........

Navrhuji sjednotit název "socket", a nepoužívat "soket":

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/chat/xmpp.properties
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/toolkit/chrome/global/aboutNetworking.dtd

..........

Děkuji
OS: Unspecified → All
Hardware: Unspecified → All
Díky za další postřehy.
Status: UNCONFIRMED → NEW
Ever confirmed: true
https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/275d25de8455

Děkuji za všechny nálezy i návrhy. Většinu z nich jsem zapracoval.
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 7 years ago
Resolution: --- → FIXED
Navrhuji ještě doupravit:

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/dom/chrome/layout/css.properties

Překlep: před "ale" jedna mezera
PESupportsConditionExpectedCloseParen=Při parsování podmínky v @support očekáván znak „)“, ale nalezeno „%1$S“.

..........

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/dom/chrome/layout/htmlparser.properties

Nový překlad (nebylo zapracováno)
errEndTagSeenWithSelectOpen=Nalezena koncová značka „%1$S“, ale prvek „select“ je stále otevřen.

..........

Děkuji
Status: RESOLVED → REOPENED
Resolution: FIXED → ---
Ještě navrhuji k souborům:

https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/suite/profile/chrome/userContent-example.css
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/tip/suite/profile/chrome/userChrome-example.css

1. Zauvažovat o změně: "adresar" => "slozka"
2. Sjednotit velikost písmen v komentářích obou souborů: "priklad" => "Priklad"
3. Sjednotit použití nebo nepoužití dvojtečky na konci "nadpisu" komentáře a mezery mezi číslem a jednotkami ("20 pt:")
4. Opravit překlepy: "vsechny pisma" => "vsechna pisma", "Zmenete" => "Zmente", "! important" => "!important", použití !important vždy ("table { border: 2px black solid; }")
Assignee: nobody → mstanke
Status: REOPENED → ASSIGNED
"Složka" versus "Adresář" by si zasloužilo samo o sobě vlastní bug a diskuzi. Nechávám tedy jak je.

Oba .css soubory jsem aktualizoval podle současného obsahu v originále, rozdíly mezi nimi jsou už tam, ale návrhy jsem do nich promítl. Z hlediska lokalizace nejsou moc zajímavé, protože se s nimi uživatel moc nesetká.

https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/9033e74e1bfa
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Closed: 7 years ago7 years ago
Resolution: --- → FIXED
Pro "adresář" a "složka" jsem vytvořil bug 1246391.
Navrhuji doupravit:

https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/file/9033e74e1bfa/suite/profile/chrome/userChrome-example.css

1. Za některými deklaracemi chybí na konci středník
2. Překlep "nastavit adresnim radku"

A dále, jestli mohu ještě přidat aktuálně nalezený překlep:

https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/file/9033e74e1bfa/browser/pdfviewer/viewer.properties

Překlep: "do režimu"
presentation_mode.title=Přepne do režimu prezentace
Status: RESOLVED → REOPENED
Resolution: FIXED → ---
Status: REOPENED → ASSIGNED
https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/c107aba8f3a2
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Closed: 7 years ago7 years ago
Resolution: --- → FIXED
Pokud ještě něco objeví před vydáním další verze, klidně znovu otevřete.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.