[cs] Sjednocení psaní jednotek (KB...)

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED FIXED
3 years ago
2 years ago

People

(Reporter: janekptacijarabaci, Assigned: MikkCZ)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

3 years ago
User Agent: Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.17

Steps to reproduce:

Dobrý den,

navrhuji vrátit změnu ad https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/b07bbb413680 ohledně "KB -> kB". Podle originálu (en-US) i podle zdrojového kódu by to mělo být "správně" (1024 x bajt), i když správnější by asi mělo být "KiB" (byť KB se používalo a používá stále zcela běžně).

Btw, diskuze ohledně "správnějších" KiB, MiB, GiB atd. se již samozřejmě vedla, a: "VERIFIED WONTFIX".

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=106618
->
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=902206
Nevzpomeneš si prosím, Pavle, proč jsi tehdy vybral kB místo KB? Je to commit https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/9262aab01a97.

(In reply to janekptacijarabaci from comment #0)
> navrhuji vrátit změnu ad
> https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/b07bbb413680 ohledně "KB -> kB".
Díky za návrh. Jenom prosím odkazujte raději na commity v repositáři aurora (https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/), v central nepracujeme a změny se tam jen kopírují.
Status: UNCONFIRMED → NEW
Ever confirmed: true
Flags: needinfo?(pcvrcek)
(Reporter)

Comment 2

3 years ago
> Jenom prosím odkazujte raději na commity v repositáři aurora
> (https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/), v central
> nepracujeme a změny se tam jen kopírují.

Dobře, budu se snažit si na to vždycky vzpomenout, díky.
Obsah obou repositářů je stejný, takže se můžete pohybovat rovnou v aurora. ;)
(In reply to Michal Stanke (Mozilla.cz) [:MikkCZ] from comment #1)
> Nevzpomeneš si prosím, Pavle, proč jsi tehdy vybral kB místo KB? Je to
> commit
> https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/9262aab01a97.

To už si bohužel nevzpomínám.
Flags: needinfo?(pcvrcek)
Nevadí.

Souhlasím se změnou zpět na "KB", ale ještě se podívám, jak to mají ostatní lokalizace.
Assignee: nobody → mstanke
Status: NEW → ASSIGNED
https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/b1ddd2b26349
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 2 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.