Zvážit rekonstrukci firefox.mozilla.cz a thunderbird.mozilla.cz

RESOLVED INCOMPLETE

Status

Community Building
cs / Czech
RESOLVED INCOMPLETE
2 years ago
a year ago

People

(Reporter: MikkCZ, Unassigned)

Tracking

Details

(URL)

Firefox.cz a firefox.mozilla.cz se mohou teoreticky sloučit, pokud se rozhodneme pro nějakou obrození. Jako první by ale bylo fajn mít nějakou představu o jejich smysluplném využití. Zvlášť Thunderbirdu jakákoliv propagační stránka chybí.
Protože tyto weby prakticky nepoužíváme a dlouhodobě mají je jejich obsah a minimální, předběžně jsme se shodli na jejich vhodném přesměrování.

firefox.mozilla.cz
- http://www.firefox.cz/
- https://www.mozilla.org/cs/firefox/desktop/

thunderbird.mozilla.cz
- https://www.mozilla.org/cs/thunderbird/
Přesměrovával bych na jedno a to samé, pokud tedy nemáme thunderbird.cz, u obojího bych zvolil oficiální webovky.
Přesunuto: https://github.com/MozillaCZ/ukoly/issues/5
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: a year ago
Resolution: --- → INCOMPLETE
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.