All users were logged out of Bugzilla on October 13th, 2018

Překlad "Content Decryption Module" (CDM)

RESOLVED FIXED in Firefox 49

Status

RESOLVED FIXED
2 years ago
2 years ago

People

(Reporter: soucet, Assigned: MikkCZ)

Tracking

unspecified
mozilla49

Firefox Tracking Flags

(firefox47 affected, firefox48 affected, firefox49 fixed, firefox-esr45 affected, firefox50 fixed)

Details

(Reporter)

Description

2 years ago
Měl bych pár návrhů na změnu. Jednak bych "Content Decryption Module" překládal spíše jako "Modul pro dešifrování obsahu" než jako "Modul pro dekódování obsahu", protože DRM obsah je opravdu zašifrován. A jednak bych změnil některé formulace. Vždy uvedu zdroj, pak řádek, pak 1. anglické znění, 2. jak je přeloženo, 3. můj návrh(y).

https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/file/default/dom/chrome/plugins.properties
31
1. Primetime Content Decryption Module provided by Adobe Systems, Incorporated
2. Modul pro dekódování obsahu Primetime byl poskytnut společností Adobe Systems, Incorporated
3. Modul Primetime pro dešifrování obsahu, poskytnutý společností Adobe Systems, Incorporated
   Modul pro dešifrování obsahu Primetime poskytnutý společností Adobe Systems, Incorporated

Tak nějak váham mezi těmito dvěma formulacemi

32
1. Play back protected web video.
2. Přehrát chráněné video na webu.
3. Přehrává chráněné video na webu.

34
1. Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.
2. Modul Widevine poskytnutý společností Google Inc. pro dešifrování obsahu
3. Modul Widevine pro dešifrování obsahu, poskytnutý společností Google Inc.

https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/file/default/browser/chrome/browser/browser.properties
767
1. To play video, you may need to enable Adobe’s Primetime Content Decryption Module.
2. Pro přehrávání videa může být potřeba nainstalovat modul Primetime Content Decryption od Adobe.
3. Pro přehrávání videa může být potřeba nainstalovat modul Primetime pro dešifrování obsahu od Adobe.
   Pro přehrávání videa může být potřeba nainstalovat dešifrovací modul Primetime od Adobe.
Assignee: nobody → mstanke
Status: UNCONFIRMED → ASSIGNED
Ever confirmed: true
https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/43863487e9dc
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 2 years ago
status-firefox47: --- → affected
status-firefox48: --- → affected
status-firefox49: --- → fixed
status-firefox50: --- → fixed
status-firefox-esr45: --- → affected
Resolution: --- → FIXED
Target Milestone: --- → mozilla49
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.