[nl] l10n-central/nl Fennec

NEW
Unassigned

Status

2 years ago
2 years ago

People

(Reporter: Tonnes, Unassigned)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(URL)

(Reporter)

Description

2 years ago
Bug voor verbeteringen/bijwerken van de Nederlandse Fennec-vertaling.
Het aurora-kanaal wordt vanaf 19 april 2017 niet meer gebruikt, dus vanaf nu werken we in central voor het vertalen van Fennec.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.