Upravit překlady "directory" a "folder" podle slovníku L10N.cz

RESOLVED FIXED in Firefox 55

Status

RESOLVED FIXED
2 years ago
2 years ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: MikkCZ)

Tracking

unspecified
mozilla55

Firefox Tracking Flags

(firefox54 wontfix, firefox55 fixed)

Details

(URL)

directory = adresář
folder = složka
Tady nám bude na dost místech asi kolidovat adresář jako directory a address book... Takže to nevidím až tak striktně.
Mobilní Firefoxy a Focusy jsou v pořádku, stačí tedy jenom projít výsledky, co dá Transvision.
Firefox, directory -> adresář: https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/947f0f201704
directories je OK všude
Firefox, folder -> složka: https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/06309a08372b
Assignee: nobody → mstanke
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 2 years ago
status-firefox54: --- → wontfix
status-firefox55: --- → fixed
Resolution: --- → FIXED
Target Milestone: --- → mozilla55
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.