Upravit překlady "delete" a "remove" podle slovníku L10N.cz

RESOLVED FIXED in Firefox 57

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED FIXED
11 months ago
3 months ago

People

(Reporter: MikkCZ, Assigned: MekliCZ)

Tracking

(Blocks: 1 bug)

unspecified
mozilla57

Firefox Tracking Flags

(firefox57 fixed, firefox58 fixed)

Details

(Whiteboard: [firefox-ready][thunderbird-ready][fennec-ready][ios-ready][focus-ready][sumo-wontfix], URL)

delete = smazat (soubor, záložku; trvale a nenávratně)
remove = odstranit (soubor, aplikaci), odebrat (položku ze seznamu)
Assignee: nobody → mstanke
Status: NEW → ASSIGNED
delete (Firefox): https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/5c51c5b22ab3
remove (Firefox): https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/0b0b70075bd8

Jirko, možná budou potřeba nějaké drobné korekce v nápovědě. Snímky ale IMO mohou zůstat stejné, tohle nejsou žádné zásadní změny. Snad s výjimkou dialogu hlavního hesla (první commit), kde byl typický problém OK/Cancel dialogu ("Chcete zrušit...?" -> "Zrušit"/"OK").

Michale, Filipe, kouknete prosím na své produkty?
Assignee: mstanke → mvasicek
status-firefox57: --- → fixed
status-firefox58: --- → fixed
Whiteboard: [firefox-ready][thunderbird-not-ready][fennec-not-ready][ios-not-ready][focus-not-ready][sumo-?]
Target Milestone: --- → mozilla57

Comment 2

5 months ago
Pokud dojde k nenavratnemu odstraneni neceho v ramci aplikace, ale obsah na disku zustane nezmenen - je lepsi pouzit smazat nebo odstranit/odebrat?

Mluvim napriklad o stringu "Remove all entries from the list of saved files, except ongoing downloads."
Dojde k trvalemu odstraneni vsech zaznamu ze seznamu stazenych souboru v Thunderbirdu, ale soubory zustanou na disku zachovany.
Flags: needinfo?(mstanke)
Smazat spíš ne, pokud soubory na disku zůstanou. Já bych dal odstranit nebo odebrat.
Flags: needinfo?(mstanke)

Comment 5

5 months ago
Já si počkam, až vyjde lokalizovaný fx57 a pak porovnam konkrétní postupy na SUMO s Firefoxem, protože takhle z psaného sheetu si u jedno-, dvouslovných textů nejsem jistý, jestli správně lokalizuji danou změnu.
Díky. Budu to tedy brát, že úpravy v nápovědě bude následovat nezávisle.
Whiteboard: [firefox-ready][thunderbird-not-ready][fennec-not-ready][ios-not-ready][focus-not-ready][sumo-?] → [firefox-ready][thunderbird-not-ready][fennec-not-ready][ios-not-ready][focus-not-ready][sumo-wontfix]

Comment 7

5 months ago
Pro TB je to snad vsechno.
Michale, je to na tobě a Firefoxech a Focusech (pro Android a iOS).
Flags: needinfo?(mvasicek)
Whiteboard: [firefox-ready][thunderbird-not-ready][fennec-not-ready][ios-not-ready][focus-not-ready][sumo-wontfix] → [firefox-ready][thunderbird-ready][fennec-not-ready][ios-not-ready][focus-not-ready][sumo-wontfix]
Fennec: https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/90a3431cbdc7
Firefox iOS: https://github.com/mozilla-l10n/firefoxios-l10n/commit/69fb0eac8520de03069bed80923c40e4fb486eea
Focus Android: https://github.com/mozilla-l10n/focus-android-l10n/commit/bb373cf6e0de13a709232bfb3ec34d594fd32e94
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 3 months ago
Flags: needinfo?(mvasicek)
Resolution: --- → FIXED
Whiteboard: [firefox-ready][thunderbird-ready][fennec-not-ready][ios-not-ready][focus-not-ready][sumo-wontfix] → [firefox-ready][thunderbird-ready][fennec-ready][ios-ready][focus-ready][sumo-wontfix]
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.