Sjednotit "ladící režim" a "režim ladění"

RESOLVED FIXED in Firefox 55

Status

RESOLVED FIXED
2 years ago
2 years ago

People

(Reporter: MekliCZ, Assigned: MekliCZ)

Tracking

unspecified
mozilla55

Firefox Tracking Flags

(firefox55 fixed)

Details

Měli bychom sjednotit překlad "debug mode", "debugging mode" a podobných - v současné době používáme dvě varianty - "ladící režim" a "režim ladění". Osobně jsem pro "režim ladění", zní to mnohem přirozeněji.
Kromě mě se to asi týká ještě vás dvou, co si o tom, Tomáši a Michale, myslíte?
Flags: needinfo?(tzelina)
Flags: needinfo?(mstanke)
Jen dodám, že bychom se mohli držet toho, co jsme rozhodli u "režim online", tedy nejdříve slovo režim, a pak teprve čeho režim.
Označuji jako opravené, Chatzillu neřešíme.
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 2 years ago
status-firefox55: --- → fixed
Flags: needinfo?(tzelina)
Resolution: --- → FIXED
Target Milestone: --- → mozilla55
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.