[cs] Browser Console - CSS - nekonzistentní chybová hláška

RESOLVED FIXED in Firefox 55

Status

RESOLVED FIXED
a year ago
a year ago

People

(Reporter: janekptacijarabaci, Assigned: MikkCZ)

Tracking

unspecified
mozilla55

Firefox Tracking Flags

(firefox55 fixed)

Details

Attachments

(1 attachment)

(Reporter)

Description

a year ago
Created attachment 8875863 [details]
css_warning.png

User Agent: Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.18

Steps to reproduce:

Dobrý den,

v umístění:
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/file/9d4056ad7cff/dom/chrome/layout/css.properties#l24
navrhuji v řetězci "PEParseSourceSizeListEOF" změnit část hodnoty:
z:
"hodnota délky"
na:
"hodnoty délky"

z důvodu nekonzistentní chybové hlášky - viz příloha.
( objevuje se na serveru: https://www.gog.com/ )

Děkuji
(Reporter)

Updated

a year ago
Attachment #8875863 - Attachment description: _error.png → css_warning.png
Attachment #8875863 - Attachment filename: _error.png → css_warning.png
(Reporter)

Updated

a year ago
OS: Unspecified → All
Hardware: Unspecified → All
Dobrý večer, přidávám do bugů Michala Stankeho, který má na starosti lokalizaci Firefoxu.
Flags: needinfo?(mstanke)
Potvrzuji a souhlasím s navrhovaným řešením. Opravíme.
Status: UNCONFIRMED → NEW
Ever confirmed: true
Flags: needinfo?(mstanke)
https://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/19d32b25fdb1
Assignee: nobody → mstanke
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: a year ago
status-firefox55: --- → fixed
Resolution: --- → FIXED
Target Milestone: --- → mozilla55
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.