[cs][l10n] Chybný překlad tlačítka pro skrytí nápovědy v activity streamu (Firefox pro Android)

RESOLVED DUPLICATE of bug 1372030

Status

RESOLVED DUPLICATE of bug 1372030
a year ago
a year ago

People

(Reporter: zelitomas, Assigned: MekliCZ)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Attachments

(2 attachments)

Created attachment 8880614 [details]
Screenshot_20170623-004440.png

Ahoj, v nightly se zapnutým activity streamem je tlačítko dismiss, které slouží ke skrytí boxíku nápovědy, přeloženo jako "odmítnout", což si myslím že je chyba a správně by to mělo být něco jako "skrýt". Slovo odmítnout zní, jako by měla být po stisknutí tohoto tlačítka zakázána funkce, o které nápověda informuje.
Assignee: nobody → mvasicek
Created attachment 8880615 [details]
Screenshot_20170623-004502.png
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: a year ago
Resolution: --- → DUPLICATE
Duplicate of bug: 1372030
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.