[cs] Text "odeslat do jiných zařízení" je moc dlouhý

RESOLVED DUPLICATE of bug 1374205

Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED DUPLICATE of bug 1374205
5 months ago
5 months ago

People

(Reporter: zelitomas, Assigned: MekliCZ)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Attachments

(1 attachment)

Created attachment 8896807 [details]
Screenshot_20170814-015529.png

Text "odeslat do jiných zařízení" v menu sdílení je příliš dlouhý a je zkracován na "odeslat do j...ých zařízení", viz screenshot. Stejný problém je u položky "přidat do aplikace Firefox".

Verze a zařízení: Fennec Nightly 57.0a1 (2017-08-13) na Nexusu 5
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 5 months ago
Resolution: --- → DUPLICATE
Duplicate of bug: 1374205
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.