Status

Mozilla Localizations
cs / Czech
RESOLVED FIXED
8 months ago
14 days ago

People

(Reporter: MekliCZ, Assigned: MikkCZ)

Tracking

(Blocks: 1 bug)

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Attachments

(1 attachment)

Měli bychom rozhodnout, kdy používat „zkopírovat” a kdy „kopírovat“.
Flags: needinfo?(mstanke)
Já bych navrhoval používat Zkopírovat, když je to v textu nebo jako nějaká proběhlá akce ("Zkopírováno", "Zkopíruje adresu odkazu"). Kopírovat je podle mě jasnačka třeba v hlavní nabídce Úpravy > Kopírovat nebo v kontextových nabídkách, když je to jako popisek. Tak to používají všichni a lidi jsou na to zvyklí. Já se třeba nejrychleji v nabídce orientuju rychlým pohledem na první velká písmena. Mít tam místo "K" najedou "Z" by nemuselo být moc fajn.
Flags: needinfo?(mstanke)
Summary: [cs] Zkopírovat x kopírovat → Zkopírovat x kopírovat
Pojďme to dotáhnout. :)
Assignee: nobody → mstanke
Status: NEW → ASSIGNED
Souhlas s MikkCZ.
Created attachment 8962146 [details] [review]
pr 98: [Bug 1394213] add "copy" to glossary
Attachment #8962146 - Flags: review?(mvasicek)
Attachment #8962146 - Flags: review?(mvasicek) → review+
IMO toto není tak důležité, abychom to dohledávali a upravovali, a stačí mít to ve slovníku pro věky příští a případné úpravy, když na něco narazíme.
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 14 days ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.