The toolbar in print preview is missing with the Dutch localization / De werkbalk in het printvoorbeeld ontbreekt bij de Nederlandse vertaling.

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
17 years ago
17 years ago

People

(Reporter: ericdere, Assigned: T.C.Witte)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

17 years ago
De werkbalk ontbreekt volledig als je een printvoorbeeld maakt. Als je op het
kruisje klikt, keert Mozilla terug naar zijn gewone modus.

Windows 2000 Build 2002051006. 1.0RC2

The toolbar in printpreview is missing when using the Dutch localization for
RC2. Klicking on the window close button (X), causes Mozilla to return to its
normal modus.
(Assignee)

Comment 1

17 years ago
Klopt. Ik weet niet hoe het komt (ik wist ook niet dat dit verkeerd werd
weergegeven). Waarschijnlijk speelt dit probleem bij alle Windows versies (onder
Linux heb ik nog niet gekeken).
Geen idee waar het vandaan komt (er wordt geen foutmelding weergegeven).
Status: UNCONFIRMED → NEW
Ever confirmed: true
(Assignee)

Comment 2

17 years ago
fixed in rc3 :)))
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 17 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.