sneltoetsen nog niet vertaald

RESOLVED FIXED

Status

Mozilla Localizations
nl / Dutch
RESOLVED FIXED
16 years ago
13 years ago

People

(Reporter: Taco Witte, Assigned: Taco Witte)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Assignee)

Description

16 years ago
De sneltoetsen zijn nog niet vertaald, maar het is wel de bedoeling dat dat
gebeurt. Het is de bedoeling dat hieronder een min of meer tijdelijk lijstje
ontstaat, zodat uiteindelijk duidelijk is wat precies van alles van sneltoets
moet zijn. Reacties welkom. (Ik zet ze waarschijnlijk pas in de vertaling als ze
allemaal bekend zijn, om grote rampen te voorkomen: ze mogen niet overlappen, en
veranderen is lastiger dan het veranderen van andere dingen in de vertaling.)
(Assignee)

Comment 1

16 years ago
Eerste aanzet: (nog niet helemaal bijgewerkt op dit moment)

Onderdeel Navigator - alleen de menu's
--------------------------------------

&Bestand
  &Nieuw
    Navigator &Venster
    Navigator &Tabblad
    &Bericht
    Adresboek &Kaart
(misschien kunnen we dit beter vertalen met: "Kaart in Adresboek"?)
      Blanco &Pagina om te bewerken
(is dat "blanco" echt nodig? We zeggen toch ook niet: "leeg bericht" of
"blanco navigator venster". Het is in de engelse versie wel zo: empty
page to edit. Echt logisch vind ik het in ieder geval niet.

  Web&locatie openen
  &Bestand openen
  &Sluiten
  -
  Opslaan &als...
  Pagina ver&zenden
  -
  Pagina be&werken
  Pagina-&instellingen
  Afdruk&voorbeeld
  Af&drukken
  -
  &Offline werken
  -
  &Afsluiten

enige probleempje in dit menu is de 'b' - geven we die aan Bestand
openen of aan Pagina bewerken. Bestand openen lijkt mij het beste.

Be&werken
  &Ongedaan maken
  Op&nieuw
  -
  Knipp&en
  &Kopi"eren
  &Plakken
  Verwij&deren
  -
  &Alles selecteren
  -
  &Zoeken in deze pagina*
  Vol&gende zoeken*
  -
  Formulier voor-&invullen
  Formuliergegevens op&slaan
  -
  &Voorkeuren

Dit is een moeilijk menu.
De meest belangrijkste opties lijken mij hier Voorkeuren, Alles
selecteren en Ongedaan maken. Deze krijgen dus in ieder geval goede
sneltoetsen. De rest wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld.

*= zijn op dit moment niet op deze manier vertaald, ik stel deze
verandering voor.

Beel&d
  &Weergeven/Verbergen
  &Volledig scherm
  -
  &Stop
  &Herladen
  -
  Tekst&grootte
  St&ijlblad gebruiken*
  &Tekenset
  -
  Pagina&bron
  Pagina-&info
  -
  T&hema toepassen

&Ga naar
  Vo&rige
  Vo&lgende
  &Beginpagina
  -
  &Geschiedenis
  -

Misschien is het een aardig idee Vorige en Volgende te veranderen in resp.
Vorige pagina en Volgende Pagina - dit lijkt me een stuk duidelijker. Dit is dan
alleen een goed idee voor dit menu, de teksten onder de knoppen (in het Classic
theme) moeten blijven zoals ze nu zijn.


B&ladwijzers
  &Toevoegen aan bladwijzers
  Bladwijzer &categorizeren
  Bladwijzers &beheren
  -
In dit menu zie ik ook "Personal Toolbar Folder" - moet dit niet vertaald worden?

Ge&reedschap
  Zoeken op het We&b
  &Formulieren Beheerder
    Formulier &voor-invullen
    Formuliergegevens &opslaan
    Formuliergegevens &bewerken*
    &Sites Beheren
  &Cookie Beheerder
    Cookies van deze site &blokkeren
    Cookies van deze site &de-blokkeren
    Opgeslagen &Cookies beheren
  &Afbeeldingen Beheerder
    &Afbeeldingsrechten beheren
    Afbeeldingen van dze site &de-blokkeren
    Afbeeldingen van deze site &blokkeren  
  -
  &Zoeken
    Zoeken op het &Web
    Zoeken in &berichten
    Zoeken in &adressen
  &Wachtwoorden Beheerder
    &Opgeslagen Wachtwoorden beheren
    &Persoonlijk beveiligingswachtwoord veranderen...
    &Uitloggen
    -
    Gevoelige &informatie
    Gevoelige informatie &verbergen
    &Hoofdwachtwoord opnieuw instellen
  &Download Beheerder
  -  
  Web &Ontwikkeling
    &Java Console
    Java&Script Console
    &DOM Inspector
    JavaScript De&bugger

&Venster
  &Navigator
  &Mail & Nieuwsgroepen
  &IRC Chat
  &Composer
  &Adresboek
  -

&Help
  &Help Inhoud
  &Errata
  Over &plug-ins
  Over &Mozilla

Errata is een nieuwe vertaling voor release notes - in de huidige vertaling
staat er "uitgave opmerkingen".

Submenu onder de "Afdrukken"-knop
  Af&drukken
  Afdruk&voorbeeld 
Status: NEW → ASSIGNED

Comment 2

16 years ago
Ai - ik ben vergeten een berichtje naar de lijst te sturen - sorry.
Het bovenstaande voorstel is van mij - bij het opstellen ervan heb ik gelet op
de sneltoetsen zoals die gebruikt worden in Netscape 4.7, om te voorkomen dat we
straks problemen krijgen als twee sneltoetsen opeens zijn omgedraaid. 
Ik heb ook kort gekeken naar de sneltoetsen in MSIE - heb ik verder niets uit
overgenomen: er zit weinig logica in.

Comment 3

13 years ago
Taco : are you currently still working on this bug. And bug 196301?
There seems some scattered effort in the NL translation section and i want to do
a bit of a round-up on active projects and avoid that people do the same things?

See for instance :
http://mozillanl.mozdev.org/
http://sourceforge.net/projects/mozilla-nl/
(Assignee)

Comment 4

13 years ago
> Taco : are you currently still working on this bug. And bug 196301?
> There seems some scattered effort in the NL translation section and
> i want to do a bit of a round-up on active projects and avoid that
> people do the same things?
>
> See for instance :
> http://mozillanl.mozdev.org/
> http://sourceforge.net/projects/mozilla-nl/

Hi Patrick,

I can imagine it looks scattered :-) but it isn't. The SourceForge project is
dead for a long time; the Savannah project is dead for a short time because
MozDev was found to offer a better environment (no forks happened or something
like that). It's best to contact Martijn using the information provided on the
MozDev project page (he's project leader now).

Kind regards,
Taco

p.s. The reason the old projects still exist is that sites like SourceForge and
Savannah have a policy to keep information. In this case, I don't think it's
preferable, but it doesn't hurt..

Comment 5

13 years ago
Can someone resolve fixed this bug? Outstanding issues with shortcut keys are
covered by bug 271202.

~Grauw
(Assignee)

Comment 6

13 years ago
this bug is old
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 13 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.