If you think a bug might affect users in the 57 release, please set the correct tracking and status flags for Release Management.

sygeforsikring.dk - claims you cannot login because netscape 6..x+ does not support enough javascript

RESOLVED WORKSFORME

Status

Tech Evangelism Graveyard
Danish
--
major
RESOLVED WORKSFORME
16 years ago
2 years ago

People

(Reporter: Henrik Lynggaard Hansen, Unassigned)

Tracking

Details

(Whiteboard: [DENY], URL)

(Reporter)

Description

16 years ago
When i go to the url mentioned I get the following javascript popop:

Det er desværre ikke muligt at benytte Netscape 6.0 og 6.1 til at se Egne
medlemsoplysninger. Disse udgaver af Netscape understøtter (i modsætning til
Netscapes tidligere udgaver) ikke fuldt ud JavaScript. Vi må derfor anbefale dig
enten at benyttet en ældre udgave af Netscape (f.eks. Netscape® Communicator
4.76), eller en Internet Explorer.

english translation:

"It is unfortuantly not possible to use netscape 6.0 and 6.1 to view "own
informations". these versions of netscape does not (unlike earlier versions)
support Javascript fully. We must therefore recommend that you use either a
older version of netscape (like netscape 4.76) or a internet explorer."

Comment 1

16 years ago
I couldn't cause any JavaScript errors to appear in the Console.
Severity: normal → major
OS: Windows 2000 → All
Summary: They claim you cannot login because netscape 6..x+ does not support enough javascript → sygeforsikring.dk - claims you cannot login because netscape 6..x+ does not support enough javascript
Whiteboard: [DENY]
(Reporter)

Comment 2

16 years ago
I think perhaps the problem is once you login, I will try and login during this
week.

Comment 3

15 years ago
10 months later... I see the following message in Moz 1.4a OSX. Please retest.

Sådan bruger du dine "egne medlemsoplysninger"

Velkommen til dine personlige sider.
Du er nu på vej ind til de personlige sider, hvor du kan få overblik over egne
medlemsoplysninger.

Hvad kan du finde på dine personlige sider?
Her kan du indtaste din e-mailadresse og vælge, hvornår ''danmark'' skal sende
dig en e-mail.
Du kan også se oplysninger om tidligere udbetalinger og om beregnede tilskud, du
har tilgode. Hvis dit tilgodehavende er over 120 kr., kan du med et klik sørge
for, at beløbet bliver udbetalt. Du kan også se hvilken forsikringsdækning både
du og de øvrige medlemmer på policen har.

Er det sikkert at indtaste oplysningerne?
Ja! - "danmark" lægger stor vægt på sikkerheden, og oplysningerne som indtastes
bliver derfor krypterede. Det medfører at det ikke er muligt for andre end dig
at aflæse oplysningerne. Sålænge du bevæger dig rundt på de sikre sider, vil du
kunne se en lille hængelås nederst på skærmen.

Comment 4

15 years ago
euro west non .com open bugs owned by tristan to other
Assignee: nitot → other
Component: Europe: West → Other
QA Contact: brantgurganus2001 → other

Comment 5

14 years ago
move to new danish component
Component: Other → Danish

Comment 6

14 years ago
no problem now
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 14 years ago
Resolution: --- → WORKSFORME
Product: Tech Evangelism → Tech Evangelism Graveyard
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.