bad positioning, page with h2 with position:relative and images, h2 renders as if there were no images

RESOLVED WORKSFORME

Status

()

RESOLVED WORKSFORME
14 years ago
14 years ago

People

(Reporter: david.stefka, Assigned: bugzilla)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

14 years ago
User-Agent:    Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; rv:1.7.3) Gecko/20040914 Firefox/0.10.1
Build Identifier: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; rv:1.7.3) Gecko/20040914 Firefox/0.10.1

I have following page (see bottom). When I load it for the first time, the
headings h2 are positioned as if there were no images (they are over the
images). When I reload page, or change the stylesheet to alternate and back,
everything is right. When i delete history and cache, the problem occurs again.

I have seen this problem occured in Firefox 0.9.3 and Firefox 1.0PR (both czech
and english versions) on Linux (SUSE 9.1) and WinXP (SP1,SP2). Mozilla Suite,
Opera 7.54, Konqueror 3.3.0 and IE 6.0 dont have this problem.

----- EXAMPLE -----
-- HTML --
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
 <title>Zabezpečení počítačů s Windows</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="Výchozí styl"
href="./css/basic.css" /> 
</head>

<body>
<div id="content"><h1>Firewall</h1>

<p>
Firewall je program, který Vás ochrání před útoky z Internetu a doplňuje funkci
antiviru. V podstatě monitoruje veškerou síťovou aktivitu vašeho počítače a
pokud nějaký program přistupuje k síti, tak se Vás nejdřív zeptá, jestli má být
tato aktivita povolena. Navíc zabraňuje útočníkům získat kontrolu nad vaším
počítačem tím, že ošetřuje některé známé chyby v programech.
</p>

<h2>Firewall ve WinXP</h2>
<p>
Ve Windows XP je Vám k dispozici integrovaný firewall. Doporučujeme Vám však
místo něj použít nějaký jiný produkt, z nichž některé jsou k dispozici pro
nekomerční použití zdarma. Pokud z nějakého důvodu nechcete jiný firewall
používat, zapněte si alespoň tento. Klikněte na "Ovládací panely", "připojení k
síti", klikněte pravým tlačítkem na Vaše připojení k síti (pavděpodobně se
jmenuje "Připojení k místní síti"), zvolte "Vlastnosti", pak záložku "Upřesnit",
pak "Nastavení" a v dalším okně zvolte "Zapnuto (doporučeno)".
</p>
<div class="imgContainer">
<img src="./img/screens/firewall_8.png" alt="firewall" />
</div>

<h2>Kerio Personal firewall</h2>
<p>Popíšeme zde konfiguraci a používání programu <a
href="http://www.kerio.cz">Kerio Personal Firewall</a>, neboť je pro nekomerční
použití zdarma a navíc je česky. Stáhnout si jej můžete <a
href="http://www.kerio.cz/kpf_download.html">zde</a>.

</p>

<p>
Při instalaci si můžete vybrat, zda použijete jednoduchý mód, nebo učící se mód.
Pokud této problematice příliš nerozumíte, zvolte "simple" a firewall Vás dále
nebude obtěžovat.</p>
<div class="imgContainer">
<img src="./img/screens/firewall_1.png" alt="firewall" />
</div><p>
Po nainstalování se vás zeptá na to, zda jste připojeni k bezpečné síti
(například vaše domácí síť), vy jste však připojeni k síti klubu Silicon Hill, a
ta bezpečná není :) Na dotaz zda je tato síť bezpečná dejte tedy "Ne, není".
</p>
<div class="imgContainer">
<img src="./img/screens/firewall_2.png" alt="firewall" />
</div>

 
<h2>Učící se mód</h2>
<p>Při "učícím se módu" se Vás firewall pokaždé když nějaký program bude chtít
komunikovat přes internet zeptá, zda má tuto komunikaci povolit. Nejdříve začnou
k síti přistupovat pravděpodobně programy jako "Microsoft File and Printer
Sharing", "Internet Explorer", "ICQ" atd. Firewall dále určí, kterým směrem je
spojení navázáno (jestli bude program vysílat nebo přijímat data). Pokud
aplikaci znáte a věříte jí (ICQ, Internet Explorer), můžete s klidným srdcem
kliknout na "Povolit" a ještě dole zaškrtnout "Vytvořit pravidlo a dále se
nedotazovat". Tím se vytvoří pravidlo, že si Kerio zapamatuje vaše rozhodnutí a
příště se vás nebude ptát. Pokud program neznáte, nebo zjistíte, že se jedná o
virus (podle názvu programu), nebo prostě nechcete, aby přistupoval k síti,
zmáčkněte raději "zakázat". Opět můžete vytvořit pravidlo, aby se již dále
neptal (takto zakázat můžete například službu Windows Messenger, kterou mi chodí
pouze nevyžádaná reklama).
</p>
<div class="imgContainer">
<img src="./img/screens/firewall_3.png" alt="firewall" />
</div>

<p>
Firewall se vás zeptá pokaždé, když se nějaký pro něj neznámý program bude
snažit přistupovat k síti. Tedy například pokud máte ftp server, tak pokud se k
vám někdo bude poprvé připojovat, musíte tuto komunikaci povolit (vytvořit
pravidlo). Všechny pravidla můžete nastavovat, když na ikonku Keria v systémové
oblasti kliknete pravým tlačítkem a dáte "Konfigurace", pak "Síťová bezpečnost",
záložka "Aplikace":
</p>
<div class="imgContainer">
<img src="./img/screens/firewall_4.png" alt="firewall" />
</div>

<p>

Kerio po instalaci funguje měsíc ve "vylepšené verzi", tedy takové, kterou si
můžete koupit. Například vám bude blokovat pop-up okna atd. Pokud napřiklad
blokování pop-up oken nechcete, musíte si to nastavit: v konfiguraci Keria sekce
"WWW".
</p>
<div class="imgContainer">
<img src="./img/screens/firewall_5.png" alt="firewall" />
</div>

<h2>Další nastavení</h2>
<div class="jen_sh">
<p>Po instalaci Keria si ještě povolte IGMP pakety (aby vám šla televize přes
VLC) a ping pakety: v konfiguraci Keria "Síťová bezpečnost", záložka
"Předdefinované", a u "Internet Group Management Protocol" dát všechno
"Povolit", u "Ping And Tracert In" také vše "Povolit".
</p>
<div class="imgContainer">
<img src="./img/screens/firewall_6.png" alt="firewall" />
</div>
</div>

<p>Kerio po instalaci standardně hlídá aplikace, jestli se nezměnily od
posledního spuštění atd. tuto funkci můžete s klidným srdcem vypnout: v
konfiguraci Keria "Bezpečnost systému" a odškrtnout "Povolit modul bezpečnosti
systému". 

</p>
<div class="imgContainer">
<img src="./img/screens/firewall_7.png" alt="firewall" />
</div>	

</div> <!-- content -->     
</body>
</html>

-- end of HTML --

--- CSS ---
#content {
border:solid black 1px;
margin-left:193px;
margin-top:0px;
margin-right:10px;
margin-bottom:10px;
padding-left:105px; /* Pro poznamky */
padding-right:10px;
background-color:#eee;
position:relative; /* abych mel zachovan levy okraj */
}

#content h2 { 
 color: #fff;
 background-color: #900000;
 font-size: 110%;
 width: 170px; 
 float: left;
 position: relative;
 top:5px;
 left: -80px;
 margin: 0 -70px 5px 0;
 padding: 5px; 
}

#content p {
text-align:justify;
}

#content .imgContainer {
width:100%;
text-align:center;
}

#content img {
border:dashed black 1px;
}
--- end of CSS ---

Reproducible: Always
Steps to Reproduce:
1. open the page ->bad position
2. reload or change stylesheet -> all ok
3. clear cache and history -> problem again
Actual Results: 
h2 badly positioned (over the images)

Expected Results: 
h2 should be at the beginning of the paragraph

Comment 1

14 years ago
If it works in the suite, then this is a WORKSFORME.

The FF layout engine is around 6 months or so behind the main trunk in
development now. There will be differences as things are fixed on the trunk but
haven't yet migrated to FF.
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Last Resolved: 14 years ago
Resolution: --- → WORKSFORME
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.