Screenshots moeten geüpdate for 1.1

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
14 years ago
13 years ago

People

(Reporter: hendrik, Unassigned)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

(Reporter)

Description

14 years ago
De screenshots van de helpbestanden moeten allemaal vernieuwd worden.  Sommige
worden echter niet meer gebruikt (o.a. in prefs.xhtml enz) die hoeven misschien
niet.
(Reporter)

Comment 1

14 years ago
Bezig, maar meteen ook help-bestanden aan het updaten, patches komen in bug 293223.
(Reporter)

Updated

13 years ago
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 13 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.