Translation of mobile phone incorrect

RESOLVED INVALID

Status

Mozilla Localizations
nl / Dutch
RESOLVED INVALID
10 years ago
8 years ago

People

(Reporter: Hendrik Maryns, Unassigned)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Attachments

(1 attachment)

(Reporter)

Description

10 years ago
Created attachment 324604 [details] [diff] [review]
mobiel → mobiele telefoon

Maar verder in het Nederlands: in Vlaanderen wordt het woord ‘mobiel’ in de betekenis ‘draagbare telefoon’ niet gebruikt.  Gangbaar is ‘gsm’, maar dat is dan weer in het noorden niet bekend.  Daarom stel ik voor er ‘mobiele telefoon’ van te maken.  Zie patch.  Daarin ook enkele verbeteringen aan het Eudora bestand, omdat het te lastig is die eruit te filteren.
(Reporter)

Updated

10 years ago
Status: NEW → ASSIGNED

Comment 1

10 years ago
Het spijt me maar ik vind een dergelijke wijziging zeker geen goed idee, en wel om meerdere redenen.

In de eerste plaats is het, en het mag vervelend klinken, niet de bedoeling te zoeken naar ‘grootste gemene delers’ die een consensus zijn tussen Nederlands en Vlaams, zoals eerder ter sprake is gekomen. De strekking is een vertaling te hebben die Standaardnederlands mag worden genoemd en niet onderdoet voor die van commerciële programma’s, ook al heeft dit voor gevolg dat er doorgaans, hoe jammer dat voor sommige gebruikers ook moge zijn, een herkenbaar Nederlands tintje aan zou kunnen zitten, wat haast onvermijdelijk is zonder nl-be-vertaling (waar ik nog steeds voor pleit). Ik zie dan ook niet graag wijzigingsvoorstellen die teksten bevatten als ‘In Vlaanderen..’ of ‘in het noorden (is)..’, dat is wat ik hiermee wil zeggen. N.B. Het is niet de bedoeling die discussie opnieuw te starten, en het doet in dit geval eigenlijk niet eens ter zake.

Belangrijker is wellicht het feit dat je je vergist. Hoewel het in een enkel geval mogelijk is dit anders te zien wordt ‘Mobiel’ in nagenoeg alle gevallen immers niet zelfstandig gebruikt maar bijvoeglijk, evenal bv. ‘Thuis’ (vandaar onder de kop ‘Telefoon’) en staat dit dus niet voor een apparaat (zoals bv. ‘Pieper’) ofwel ‘the mobile’. Het is daarom niet voor niets dat ‘Mobile’ in diverse vertalingen is terug te vinden als ‘Mobiel’, en dus ook hier. Om maar niet te spreken over niet-passende teksten en uitlijningen, maar dat terzijde.

Neemt niet weg dat in de rest van de patch goede dingen zitten, zij het dat dit deel niet helemaal foutloos is, eigenlijk niet in deze bug past (wanneer komt er een nieuwe voor de trunk?) en wellicht overbodig is i.v.m. het nog volgende voor de Suite. Tevens blijf ik een voorstander van het gescheiden aanbieden van patches voor de Suite, al dan niet in de betreffende bugs. Veel extra moeite bij het maken ervan is het niet; verdeel of kopieer simpelweg je lokale source, of knip desnoods je patch in tweeën.

Verder een vriendelijk verzoek om gemelde bugs niet met regelmaat te voorzien van titels als ‘Wrong translation’ of ‘Translation incorrect’. Het klinkt in de eerste plaats onvriendelijk naar de vertalers van de huidige termen en zoals je ziet gaat het vaak om voorstellen waarvan nog maar de vraag is of er wel iets aan het bestaande scheelt.

Comment 2

10 years ago
Niet teveel over bugs vallen Ton. Een bug moet je niet als kritiek opvatten, maar gewoon als een item dat in een tracker gefiled wordt, en de inhoud kan een fout beschrijven maar ook gewoon een idee. De titel is ook niks mis mee, omdat de vertaling naar Hendrik’s idee incorrect (fout) was, wat moet je anders schrijven.

Of hij daar dan gelijk in heeft is een tweede, maar daar zijn dan verschillende resoluties voor (INVALID, WORKSFORME, DUPLICATE, etc.), die je kan vergezellen van een vriendelijk commentaar dat uitleg geeft. Maar je hoeft niet eerst op IRC een discussie ergens over te voeren voordat je er een bug voor maakt, en daar mag je mensen vind ik ook niet op bekritiseren (zie die andere bug).
Als de punten uit deze bug nog spelen graag een nieuwe patch vanuit de huidige hg repo
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 8 years ago
Resolution: --- → INVALID
(Reporter)

Comment 4

8 years ago
(In reply to comment #3)
> Als de punten uit deze bug nog spelen graag een nieuwe patch vanuit de huidige
> hg repo

Wat bedoel je met ‘nog spelen’?  Uiteraard is dit er nog, maar de wijzigingen werden afgeschoten door Ton.  Ik zie in de nieuwste TB nog steeds ‘Pieper’ en ‘Mobiel’ staan en vind het nog steeds Hollands klinken en vind ook nog steeds dat zo lang er geen nl-BE en nl-NL is, dat dit eruit moet.  Maar dat was blijkbaar in het verkeerde keelgat geschoten en ik heb nu geen zin meer hier werk in te steken.  Mijn voorliefdes zijn ondertussen veranderd.  Ik draag dit project nog een warm hart toe en volg vanop afstand, maar ik ga echt niet beginnen een hg-repo uit te checken en een nieuwe patch te maken, sorry.
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.