Last Comment Bug 457393 - [nl] mozilla-aurora/nl seamonkey
: [nl] mozilla-aurora/nl seamonkey
Status: ASSIGNED
:
Product: Mozilla Localizations
Classification: Client Software
Component: nl / Dutch (show other bugs)
: unspecified
: All All
-- normal (vote)
: ---
Assigned To: Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1]
: Dutch Localization Bugs
:
Mentors:
Depends on: 468311 508742 555524
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2008-09-27 01:01 PDT by Tim Maks van den Broek [:mad_maks]
Modified: 2017-02-15 13:05 PST (History)
3 users (show)
See Also:
Crash Signature:
(edit)
QA Whiteboard:
Iteration: ---
Points: ---


Attachments
Geolocation and Cookiesites localization update (3.15 KB, patch)
2009-03-26 16:15 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
nl localization updates as of April 22, 2009 (12.43 KB, patch)
2009-04-22 12:22 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
nl localization updates as of May 23, 2009 (39.76 KB, patch)
2009-05-23 18:47 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
nl localization updates as of June 7, 2009 (27.46 KB, patch)
2009-06-07 09:48 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
updates per 1 juli 2009 (18.32 KB, patch)
2009-07-01 12:22 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
updates per 14 augustus 2009 (8.36 KB, patch)
2009-08-14 09:55 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
updates per 31 augustus 2009 (beta2 opt-in) (18.12 KB, patch)
2009-08-31 09:04 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
Voorkeurenvensters patch deel 1 (23.01 KB, patch)
2009-09-23 02:50 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
Updates suite per 5 oktober 2009 (rc1) (33.18 KB, patch)
2009-10-05 06:12 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
brand.properties org > com https url (1.35 KB, patch)
2009-10-06 13:00 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
SeaMonkey keys (26.13 KB, patch)
2010-05-07 21:50 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
Wijzigingen in composeMsgs.p en LocalMsgs.p (11.81 KB, patch)
2010-05-23 10:19 PDT, Ton
no flags Details | Diff | Splinter Review
Patch voor https://l10n-stage-sj.mozilla.org/dashboard/compare?run=100845 (370.38 KB, patch)
2010-10-24 13:01 PDT, niek
no flags Details | Diff | Splinter Review
Correcties/edits na attachment 485611 (53.51 KB, patch)
2010-10-31 08:54 PDT, Ton
niekdekker: review+
Details | Diff | Splinter Review
Update 20101118 (7.30 KB, patch)
2010-11-18 14:46 PST, Ton
niekdekker: review+
Details | Diff | Splinter Review
Gereedschappen -> Extra + nits (2.14 KB, patch)
2010-11-20 15:05 PST, Ton
bugzilla: review+
Details | Diff | Splinter Review
Recente aanpassingen in CC en fixes (3.08 KB, patch)
2010-11-20 18:44 PST, Ton
niekdekker: review+
Details | Diff | Splinter Review
Search plugins (1.63 KB, patch)
2010-11-21 05:48 PST, Ton
no flags Details | Diff | Splinter Review
Update 26-11 (11.45 KB, patch)
2010-11-26 08:49 PST, Ton
niekdekker: review+
Details | Diff | Splinter Review
Notify when installing a lightweight theme but e.g. Modern is current which means that a restart is needed (1.55 KB, patch)
2010-12-07 13:28 PST, Tim Maks van den Broek [:mad_maks]
no flags Details | Diff | Splinter Review
Notify when installing a lightweight theme but e.g. Modern is current which means that a restart is needed - v2 (1.60 KB, patch)
2010-12-07 16:24 PST, Ton
no flags Details | Diff | Splinter Review
Update 20101221 (7.45 KB, patch)
2010-12-21 16:42 PST, Ton
no flags Details | Diff | Splinter Review
Update 20101221 v2 (9.61 KB, patch)
2010-12-31 12:39 PST, Ton
no flags Details | Diff | Splinter Review
Update 20110108 (14.25 KB, patch)
2011-01-08 18:12 PST, Ton
no flags Details | Diff | Splinter Review
Update 20110108 v2 (16.35 KB, patch)
2011-01-16 06:17 PST, Ton
niekdekker: review+
Details | Diff | Splinter Review
niet-ingebed-seamonkey.patch (5.28 KB, patch)
2014-09-18 05:23 PDT, Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1]
no flags Details | Diff | Splinter Review
controle.diff (14.01 KB, patch)
2015-03-18 02:05 PDT, Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1]
no flags Details | Diff | Splinter Review

Description User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2008-09-27 01:01:44 PDT
Dit is de nieuwe bug voor het werk aan Seamonkey 2 in mercurial
Comment 1 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2008-12-07 00:47:38 PST
We gaan verder in bug 468311 voor de vertaling van Seamonkey 2.

Voor het taalpakket van Seamonkey 2 alpha 2 zie http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/seamonkey/nightly/2.0a2-candidates/build1/langpack/
Comment 2 User image niek 2009-03-26 16:15:57 PDT
Created attachment 369592 [details] [diff] [review]
Geolocation and Cookiesites localization update

nl/suite/chrome/common/notification.properties:
added new geolocation keys/removed obsolete keys

nl/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.properties:
added new keys for removal of selected cookie sites
wording change (kan -> mag)
Comment 3 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-03-27 13:34:41 PDT
Comment on attachment 369592 [details] [diff] [review]
Geolocation and Cookiesites localization update

toegepast op central en 1.9.1..

gefeliciteerd met je eerste patch!
Comment 4 User image niek 2009-04-22 12:22:51 PDT
Created attachment 374112 [details] [diff] [review]
nl localization updates as of April 22, 2009

Updates the following files:
nl/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
nl/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
nl/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
nl/suite/chrome/mailnews/pref/am-addressing.dtd
nl/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
nl/suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
nl/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
nl/suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
Comment 5 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-04-27 04:11:10 PDT
Comment on attachment 374112 [details] [diff] [review]
nl localization updates as of April 22, 2009

toegepast
Comment 6 User image niek 2009-05-23 18:47:58 PDT
Created attachment 379383 [details] [diff] [review]
 nl localization updates as of May 23, 2009 

Current update of the Dutch localization of Seamonkey. 
The following files are 
- changed:
M suite\chrome\browser\pageInfo.properties
M suite\chrome\common\notification.properties
M suite\chrome\common\pref\pref-applications.properties
M suite\chrome\mailnews\addressbook\abCardOverlay.dtd
M suite\chrome\mailnews\messenger.dtd
M suite\chrome\mailnews\messenger.properties
M suite\chrome\mailnews\pref\AccountManager.dtd
- added:
A suite\chrome\common\feeds\subscribe.dtd
A suite\chrome\common\feeds\subscribe.properties
A suite\chrome\common\search\search-rdf.dtd
A suite\chrome\mailnews\pref\am-addressing.dtd.orig
A suite\profile\bookmarks.extra
A suite\profile\bookmarks.inc
A suite\profile\panels.extra
A toolkit\chrome\global\history\history.properties
- removed:
R suite\profile\bookmarks.html
R suite\profile\localstore.rdf
R suite\profile\mimeTypes.rdf
R suite\profile\panels.rdf
R suite\profile\search.rdf
Comment 7 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-05-24 01:09:06 PDT
Comment on attachment 379383 [details] [diff] [review]
 nl localization updates as of May 23, 2009 

patch toegepast op 1.9.1 en central. Een paar opmerkingen.

Toolkit bestanden NIET in deze bug aanbieden.

Op een aantal plekken is een string anders vertaald dan in firefox en/of thunderbird. In principe moet een string die ook in fX en tb voorkomt overgenomen worden. Tenzij je natuurlijk van mening bent dat deze niet juist is maar dan moet je de reden aangeven in deze bug. 

De patch is toegepast maar graag nog wel een keer nalopen op verschillen met tb en fx
Comment 8 User image Ton 2009-05-24 07:28:58 PDT
(In reply to comment #7)
> (From update of attachment 379383 [details] [diff] [review])
> 
> Op een aantal plekken is een string anders vertaald dan in firefox en/of
> thunderbird. In principe moet een string die ook in fX en tb voorkomt
> overgenomen worden. Tenzij je natuurlijk van mening bent dat deze niet juist is
> maar dan moet je de reden aangeven in deze bug. 
> 
> De patch is toegepast maar graag nog wel een keer nalopen op verschillen met tb
> en fx

Volledig mee eens.

Probeer s.v.p., zoals we ooit eens hebben besproken via irc, eerst de source te ontdoen van de vele spel- en vertaalfouten die er op dit moment nog in staan. Gebruik daarvoor als het kan een diff-tool en de taalbestanden uit het meest recente 1.1-pakket; dit is zowel qua opbouw als verwijderde fouten en optimalisaties in FF en TB tot enkele maanden geleden bijgewerkt. Behandel daarna de verschillen t.o.v. de SM 2.0-tree; zorg daarbij goed voor consistentie met de rest en introduceer als het kan geen nieuwe fouten als je er toch mee bezig bent. ;) Pas als laatste zou je woorden of hele zinnen anders kunnen vertalen als daar een goede reden voor is, maar koppel dit terug of plaats voorstellen hiertoe in de bug, zodat dit ook in FF/TB terugkomt en tevens gelijk blijft, tenzij het op praktische redenen onmogelijk is (zoals bepaalde access keys in afwijkende menu’s). Op deze manier houden we 1) een foutloze vertaling en b) het overzicht intact. Weet i.i.g dat ik ditzelfde eerdaags ga doen als de tijd er is, dus de kans bestaat dat wijzigingen in de patch hierboven teniet worden gedaan. Maar wellicht kun je hier beter eerst zelf naar kijken, zoals Tim al schreef. Verder goed werk.
Comment 9 User image niek 2009-06-07 09:48:31 PDT
Created attachment 382038 [details] [diff] [review]
nl localization updates as of June 7, 2009

Aanleiding: Zie l10n-dashboard Comparison for suite-nl
http://l10n.mozilla.org/buildbot/compare/hg-comm-langpack/22383
Strings v. downloadmanager toegevoegd
markAsReadNoDelay stringvergelijking:
SM en_US: <!ENTITY markAsReadNoDelay.label    "Immediately on display">
TB nl_NL: <!ENTITY markAsReadNoDelay.label     "Direct zichtbaar">
SM nl_nl: <!ENTITY markAsReadNoDelay.label     "Onmiddelijk op het scherm"> (bevat spelfout) 
voorstel zie tekst
enkele evidente taal-, spelling- en selectietoets-issues verbeterd onderweg 
undeleteButton.label: string overgenomen van Thunderbird-nl
Commentaar welkom
Comment 10 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-06-15 05:13:21 PDT
Comment on attachment 382038 [details] [diff] [review]
nl localization updates as of June 7, 2009

toegepast op 1.9.1 en central
Comment 11 User image niek 2009-06-17 18:55:10 PDT
De drie nieuwe files behorend bij de nieuwe downloadbeheerder zijn niet in de repository terechtgekomen. Ik weet niet wat de oorzaak is. Tim, kun je dat verifiëren?
Comment 12 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-06-18 03:33:49 PDT
(In reply to comment #11)
> De drie nieuwe files behorend bij de nieuwe downloadbeheerder zijn niet in de
> repository terechtgekomen. Ik weet niet wat de oorzaak is. Tim, kun je dat
> verifiëren?

ik denk dat ik de addremove commando vergeten ben, zal het doen als ik weer thuis ben.
Comment 13 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-06-20 01:42:08 PDT
(In reply to comment #12)
> (In reply to comment #11)
> > De drie nieuwe files behorend bij de nieuwe downloadbeheerder zijn niet in de
> > repository terechtgekomen. Ik weet niet wat de oorzaak is. Tim, kun je dat
> > verifiëren?
> 
> ik denk dat ik de addremove commando vergeten ben, zal het doen als ik weer
> thuis ben.

gedaan
Comment 14 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-06-26 18:11:27 PDT
niek kan je hier nar kijken http://www.mozbrowser.nl/forum/viewtopic.php?f=18&t=17312&p=107518#p107518
Comment 15 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-07-01 06:04:54 PDT
l10n-mozilla-1.9.1 freeze date: 2009-07-16 voor seamonkey 2.0 beta 1
Comment 16 User image niek 2009-07-01 12:22:52 PDT
Created attachment 386340 [details] [diff] [review]
updates per 1 juli 2009

Updates per 1 juli 2009

Aanleiding: zie l10n-dashboard Comparison for suite-nl
http://l10n.mozilla.org/buildbot/compare/hg-comm-langpack/23997

Zie ook de opmerkingen op http://www.mozbrowser.nl/forum/viewtopic.php?f=18&t=17312&sid=afd48235c4cd188d97e90736b1b572e8#p107518

Commentaar is welkom.
Besch. tijd is op dit moment beperkt.
Comment 17 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-07-02 01:32:35 PDT
Comment on attachment 386340 [details] [diff] [review]
updates per 1 juli 2009

toegepast op 1.9.1 en central
Comment 18 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-07-02 13:00:22 PDT
(In reply to comment #16)

> Besch. tijd is op dit moment beperkt.

ik heb veranderingen aan Thunderbird ook doorgevoerd in Seamonkey

http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/nl/rev/e62e1f13b688
Comment 19 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-07-17 13:03:24 PDT
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/nl/rev/29956d0a4d01
Comment 20 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-08-05 23:48:04 PDT
quote: 
"to target a freeze for Beta 2 on September 1 and assure that we will release final before November. We will re-evaluate the target freeze date in the next meeting on August 11 and make firm schedules there" 

dus we moeten niet te lang wachten met het bijwerken van de bestanden, ik zal de veranderingen in Thunderbird (bug 468310) ook in Seamonkey doorvoeren maar de rest verwacht ik via deze bug.

voor de helpbestanden heb ik bug 508742 aangemaakt
Comment 21 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-08-10 02:22:05 PDT
de veranderingen in TB zijn doorgevoerd in Seamonkey
Comment 22 User image niek 2009-08-14 09:55:18 PDT
Created attachment 394525 [details] [diff] [review]
updates per 14 augustus 2009

Kennis nemende van de patches voor TB die in SM zijn doorgevoerd.

Deze patch adresseert de ontbrekende en overbodig geworden vertalingen op http://l10n.mozilla.org/buildbot/compare/hg-comm-langpack/26257. Betreft in pref-download.dtd deels opmaak/witregels gelijk maken aan de engelse versie.

Gelieve dit als voorstel te beschouwen. Commentaar is welkom.
Comment 23 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-08-15 07:46:08 PDT
(In reply to comment #22)

> Kennis nemende van de patches voor TB die in SM zijn doorgevoerd.
> 

Veranderingen in Tb/SM waar fouten in zitten of waar je het niet mee eens bent graag melden in bug 468310
Comment 24 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-08-18 10:34:12 PDT
Comment on attachment 394525 [details] [diff] [review]
updates per 14 augustus 2009

toegepast
Comment 25 User image niek 2009-08-25 08:56:59 PDT
Is het een idee om te opteren voor een localized build in de release van Seamonkey 2.0 beta 2, RC1, of Final, indien die gelegenheid wordt geboden? Vergelijk de opt-in thread voor beta 1 (zie http://groups.google.com/group/mozilla.dev.l10n/browse_thread/thread/229e402bdeca8d44). Welke stappen zijn daarvoor benodigd?
Comment 26 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-08-29 01:44:18 PDT
(In reply to comment #25)
> Is het een idee om te opteren voor een localized build in de release van
> Seamonkey 2.0 beta 2, RC1, of Final, indien die gelegenheid wordt geboden?
> Vergelijk de opt-in thread voor beta 1 (zie
> http://groups.google.com/group/mozilla.dev.l10n/browse_thread/thread/229e402bdeca8d44).
> Welke stappen zijn daarvoor benodigd?

Dat is wel de intentie, ik had het ook willen doen voor beta 1 maar toen was ik op vakantie.

- zorg ervoor dat de dashboard groen is
- test de build die na de laatste commit gemaakt wordt 
- beantwoord de opt-in thread met de link naar de laatste commit (op dit moment http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/nl/rev/5bcb65f6e5e6 )
Comment 27 User image niek 2009-08-30 04:36:24 PDT
Akkoord. Voor beta2 (deadline 1 sept, dinsdag dus) is dat kort dag wegens familiale verplichtingen. Ik zal zien of ik morgen met een patch kan komen. Als alles meezit kunnen we dan nog mee.
Comment 28 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-08-30 08:55:27 PDT
(In reply to comment #27)
> Akkoord. Voor beta2 (deadline 1 sept, dinsdag dus) is dat kort dag wegens
> familiale verplichtingen. Ik zal zien of ik morgen met een patch kan komen. Als
> alles meezit kunnen we dan nog mee.

1 september is nog geen harde deadline. het beste is om dan idd de patch toegepast te hebben maar met ene beetje mazzel kan het een dag later ook nog.
Comment 29 User image niek 2009-08-31 09:04:36 PDT
Created attachment 397633 [details] [diff] [review]
updates per 31 augustus 2009 (beta2 opt-in)

Deze patch adresseert de ontbrekende en gewijzigde vertalingen op
http://l10n.mozilla.org/buildbot/compare/hg-comm-langpack/27226 en enkele kleine harmonisaties. Bij instemming zou deze patch kunnen leiden tot opt-in van nl voor de beta-2 release. Gelieve dit als voorstel te beschouwen. Commentaar is, zoals altijd, zeer welkom.
Comment 30 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-09-01 01:52:43 PDT
Comment on attachment 397633 [details] [diff] [review]
updates per 31 augustus 2009 (beta2 opt-in)

toegepast op 1.9.1 en central
Comment 31 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-09-02 00:59:59 PDT
Bij het testen van de laatste nightly zag ik de volgende punten:
- voorkeuren venster linux is te smal, ik kom op de volgende waarde uit om het goed te krijgen: <!ENTITY prefWindow.size       "width:59em; height: 41em;">
- Een aantal acceskeys in de voorkeuren zijn nog niet goed.
- nl/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd bevat niet vertaalde regels
Comment 32 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-09-03 00:13:36 PDT
uit de l10n nieuwsgroep en van toepassing op nl:

Dear SeaMonkey localizers,

It appears that I landed a string change in suite/chrome/browser/tabbrowser.properties this tuesday without doing the needed changes to the id/entity name:

--- a/suite/locales/en-US/chrome/browser/tabbrowser.properties Tue Aug 25 11:06:18 2009 -0700
+++ b/suite/locales/en-US/chrome/browser/tabbrowser.properties Tue Aug 25 22:29:57 2009 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
tabs.loading=Loading?
-tabs.untitled=(Untitled)
+tabs.untitled=Untitled
tabs.closeWarningTitle=Confirm Closing Other Tabs
tabs.closeWarning=You are about to close %S other tab(s). Are you sure you want to continue?
tabs.closeButton=Close other tabs

Sorry about that. I think a few of you have noticed it, but most of you probably haven't.

Regards,

/Stefan
Comment 33 User image niek 2009-09-03 07:19:42 PDT
(In reply to comment #31)
> - nl/suite/chrome/common/pref/pref-cache.dtd bevat niet vertaalde regels

Naar aanleiding van bovenstaande bevinding bereid ik de vertaling voor van de volgende termen:

"Link Prefetching"
"Prefetch web pages when idle, so that links in web pages designed for prefetching can load more quickly">

Over de vertaling van de term 'Link Prefetching' is overleg gewenst. Bestaat over de vertaling hiervan al consensus. En indien niet, wat zijn dan de overwegingen van de medevertalers met betrekking tot de vertaling hiervan.
Comment 34 User image Ton 2009-09-03 09:23:35 PDT
(In reply to comment #33)
> Naar aanleiding van bovenstaande bevinding bereid ik de vertaling voor van de
> volgende termen:
> 
> "Link Prefetching"
> "Prefetch web pages when idle, so that links in web pages designed for
> prefetching can load more quickly">

Deze tekst (in hetzelfde bestand) is in het 1.1-pakket toch al vertaald? Is dit misschien niet opgevallen, of zie je reden om hiervan af te wijken?
Comment 35 User image niek 2009-09-03 10:36:36 PDT
Tonnes, Ik was me daar niet van bewust. Hoe is het daar vertaald?
Comment 36 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-09-03 14:12:58 PDT
Ik heb het even opgezocht:

<!ENTITY prefetchTitle.label       "Koppelingen vooraf ophalen">
<!ENTITY enablePrefetch.label      "Webpagina’s vooraf ophalen wanneer ongebruikt, zodat koppelingen in webpagina’s die hiervoor zijn ontworpen sneller kunnen laden">
<!ENTITY enablePrefetch.accesskey    "v">
Comment 37 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-09-06 11:27:44 PDT
ik heb vandaag nog wat testen gedaan: de nl versie werkt naar behoren. het meest opvallende is dat http://mxr.mozilla.org/l10n-central/source/nl/suite/profile/bookmarks.inc nog niet vertaald is.
Comment 38 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-09-06 23:34:41 PDT
http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/nl/rev/66ec253583a3

bestand gekopieerd vanuit browser
Comment 39 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-09-23 00:59:42 PDT
* Feature Freeze: already in place since September 1st
* String freeze: Thursday, October 1st 23:59 PDT / 2009-10-02 06:59 UTC
** This is final string freeze for the SeaMonkey 2.0 series!
* Code freeze: Tuesday, October 6th 23:59 PDT / 2009-10-07 06:59 UTC
** All patches need approval after that, even on blocker and wanted bugs
* RC1 build start: Wednesday, October 7th
* RC1 Release ASAP after basic functional test of builds
* Final Release: later in October, probably NET October 20
Comment 40 User image niek 2009-09-23 02:50:28 PDT
Created attachment 402314 [details] [diff] [review]
Voorkeurenvensters patch deel 1

De voorkeurenvensters bevatten onvertaalde tekstelementen, tekstelementen met kleine foutjes en tekstelementen die voor verbetering vatbaar zijn. Deze patch adresseert een aantal van de vensters. In een volgende patch, in te dienen voor de freeze van SeaMonkey 2.0 final, zullen de resterende geadresseerd worden. De bestaande strings in SeaMonkey 1.1.x nl vormen hierbij het uitgangspunt. Met dank aan Tonnes voor het attenderen hierop. Ook de breedte van het voorkeurenvenster in Linux wordt in deze patch geadresseerd.
Comment 41 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-09-23 03:22:55 PDT
Comment on attachment 402314 [details] [diff] [review]
Voorkeurenvensters patch deel 1

toegepast op 1.9.1 en central met een aanpassing:
-<!ENTITY socks.description      "Een SOCKS proxy is een algemen proxy die soms gebruikt wordt in een kantooromgeving">
+<!ENTITY socks.description      "Een SOCKS-proxy is een algemene proxy die soms wordt gebruikt in een kantooromgeving">
-<!ENTITY socks.label         "SOCKS Proxy:">
+<!ENTITY socks.label         "SOCKS-Proxy:">
Comment 42 User image Ton 2009-09-23 12:36:44 PDT
(In reply to comment #41)
> -<!ENTITY socks.label         "SOCKS Proxy:">
> +<!ENTITY socks.label         "SOCKS-Proxy:">

Maar dan met een kleine… p ;)
Comment 43 User image Ton 2009-09-23 12:47:47 PDT
Ik zie overigens nog meer dingen, zoals

+<!ENTITY protocols.caption      "Protocol-specifieke proxies">
+<!ENTITY externalDescription.label "Koppelingen die vanuit andere applicaties geopend worden tonen in">
+<!ENTITY protocols.description    "Een proxy-server voor elk protocol instellen">
+<!ENTITY reuseProxy.label       "HTTP proxy-server gebruiken voor alle protocollen">
 <!ENTITY proxyTitle.label       "Proxies instellen voor toegang tot het Internet">
 <!ENTITY SSLWarnings.caption        "SSL waarschuwingen">

Niek, zou je e.e.a. nog eens naast de bestanden van 1.1 willen houden? Let ook op de ‘rode’ stijl (worden …), gekrulde apostroffen/aanhalingstekens etc. Of volgen die zaken nog? (Het schiet me nu te binnen dat je je eerstens alleen wilde bezighouden met onvertaalde zaken, dus dan zijn deze zaken verklaarbaar, ook n.a.v. comment 40).
Comment 44 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-10-03 23:01:51 PDT
We expect the generation of RC1 builds right after the code freeze on Tuesday, October 6 at 23:59 PDT, so opt in before that if you want to be able to hand that candidate to your and our community for testing in your locale. If a few things are not 100% perfect there, it's OK, we know that we'll very probably do a RC2 after that, for which we expect everything, including locales, to be in shipping order then, though.
Comment 45 User image niek 2009-10-05 06:12:51 PDT
Created attachment 404596 [details] [diff] [review]
Updates suite per 5 oktober 2009 (rc1)

Zie http://l10n.mozilla.org/buildbot/compare/hg-comm-langpack/33578 en zie opmerking over socks-proxy. De aaneenschrijving in 'is gratis en opensourcesoftware' is niet juist. 'opensource' is evenals 'gratis' een bepaling bij 'software', zoals blijkt uit 'en'. Wel juist gespeld zou zijn: 'is gratis opensourcesoftware', omdat nu 'opensourcesoftware' het zelfstandig naamwoord in de zin is geworden.
Committer: de patch bevat nieuwe files.
Comment 46 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-10-05 10:19:10 PDT
Comment on attachment 404596 [details] [diff] [review]
Updates suite per 5 oktober 2009 (rc1)

toegepast op central en 1.9.1

opmerkingen:
-<!ENTITY openHelpCmd.label       "Help inhoud">
>+<!ENTITY openHelpCmd.label       "Helpinhoud">

heb ik ook veranderd in /nl/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd.

met de verandering :
-<!ENTITY phishingBarMessage.label "&brandShortName; denkt dat dit bericht misschien een e-mailscam is.">
-<!ENTITY removePhishingBarButton.label "Geen scam">
+<!ENTITY phishingBarMessage.label "&brandShortName; denkt dat dit bericht misschien een phishing e-mail is.">
+<!ENTITY removePhishingBarButton.label "Geen phishing e-mail">

wijk je nu af van de thunderbirdvertaling, ik denk dat je dat moet terugdraaien (zie http://mxr.mozilla.org/l10n-central/search?string=phishingBarMessage&find=%2Fnl%2F&findi=&filter=^[^\0]*%24&hitlimit=&tree=l10n-central)
Comment 47 User image Ton 2009-10-05 10:35:21 PDT
(In reply to comment #45)

> De aaneenschrijving in 'is gratis en
> opensourcesoftware' is niet juist. 'opensource' is evenals 'gratis' een
> bepaling bij 'software', zoals blijkt uit 'en'. Wel juist gespeld zou zijn: 'is
> gratis opensourcesoftware', omdat nu 'opensourcesoftware' het zelfstandig
> naamwoord in de zin is geworden.

Daar ben ik het niet mee eens. In het Engels schrijft men in deze zin vanzelfsprekend alles los. In het Nederlands echter is opensourcesoftware te allen tijde één woord, evenals in bv. opensourcelicentie. M.a.w. ‘opensource’ is hier geen bepaling bij software (het is geen geldig bijvoeglijk naamwoord en staat als zodanig ook niet in Van Dale); zie hiervoor diverse netdiscussies, http://nl.wikipedia.org/wiki/Opensourcesoftware e.v.
Wat ‘gratis’ betreft: dat mag dan een bepaling zijn, maar in een dergelijk geval wordt het tweede deel als ik me niet vergis gewoon aaneen geschreven, zelfs als dat zou betekenen dat er, zoals hier, verwarring in betekenis kan ontstaan. Ik kan niet zo gauw een ander voorbeeld hiervan (of de bijbehorende regel) vinden, maar als het moet wil ik er wel naar zoeken.

(In reply to comment #46)
> 
> met de verandering :
> -<!ENTITY phishingBarMessage.label "&brandShortName; denkt dat dit bericht
> misschien een e-mailscam is.">
> -<!ENTITY removePhishingBarButton.label "Geen scam">
> +<!ENTITY phishingBarMessage.label "&brandShortName; denkt dat dit bericht
> misschien een phishing e-mail is.">
> +<!ENTITY removePhishingBarButton.label "Geen phishing e-mail">
> 
> wijk je nu af van de thunderbirdvertaling, ik denk dat je dat moet terugdraaien

Lijkt me ook beter; buiten dat bevat ‘phishing e-mail’ een spatie, en dat willen we natuurlijk niet. ;-)
Comment 48 User image niek 2009-10-06 06:26:44 PDT
(In reply to comment #46)
> (From update of attachment 404596 [details] [diff] [review])
> toegepast op central en 1.9.1
> 
> opmerkingen:
> -<!ENTITY openHelpCmd.label       "Help inhoud">
> >+<!ENTITY openHelpCmd.label       "Helpinhoud">
> 
> heb ik ook veranderd in
> /nl/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd.
> 
> met de verandering :
> -<!ENTITY phishingBarMessage.label "&brandShortName; denkt dat dit bericht
> misschien een e-mailscam is.">
> -<!ENTITY removePhishingBarButton.label "Geen scam">
> +<!ENTITY phishingBarMessage.label "&brandShortName; denkt dat dit bericht
> misschien een phishing e-mail is.">
> +<!ENTITY removePhishingBarButton.label "Geen phishing e-mail">
> 
> wijk je nu af van de thunderbirdvertaling, ik denk dat je dat moet terugdraaien
> (zie
> http://mxr.mozilla.org/l10n-central/search?string=phishingBarMessage&find=%2Fnl%2F&findi=&filter=^[^\0]*%24&hitlimit=&tree=l10n-central)

Ik kan geen aanwijzingen vinden dat het begrip scam in het Nederlandse taalgebied gebruikelijker is dan het begrip phishing. Integendeel, het lijkt me dat het laatste meer in de taal opgenomen is. Banken en nieuwssites gebruiken het woord phishing geregeld om consumenten te waarschuwen. Ik stel voor om de vertaling in Thunderbird aan te passen.
Comment 49 User image niek 2009-10-06 06:31:34 PDT
(In reply to comment #47)
> (In reply to comment #45)
> 
> > De aaneenschrijving in 'is gratis en
> > opensourcesoftware' is niet juist. 'opensource' is evenals 'gratis' een
> > bepaling bij 'software', zoals blijkt uit 'en'. Wel juist gespeld zou zijn: 'is
> > gratis opensourcesoftware', omdat nu 'opensourcesoftware' het zelfstandig
> > naamwoord in de zin is geworden.
> 
> Daar ben ik het niet mee eens. In het Engels schrijft men in deze zin
> vanzelfsprekend alles los. In het Nederlands echter is opensourcesoftware te
> allen tijde één woord, evenals in bv. opensourcelicentie. M.a.w. ‘opensource’
> is hier geen bepaling bij software (het is geen geldig bijvoeglijk naamwoord en
> staat als zodanig ook niet in Van Dale); zie hiervoor diverse netdiscussies,
> http://nl.wikipedia.org/wiki/Opensourcesoftware e.v.
> Wat ‘gratis’ betreft: dat mag dan een bepaling zijn, maar in een dergelijk
> geval wordt het tweede deel als ik me niet vergis gewoon aaneen geschreven,
> zelfs als dat zou betekenen dat er, zoals hier, verwarring in betekenis kan
> ontstaan. Ik kan niet zo gauw een ander voorbeeld hiervan (of de bijbehorende
> regel) vinden, maar als het moet wil ik er wel naar zoeken.
> 
> (In reply to comment #46)
> > 
> > met de verandering :
> > -<!ENTITY phishingBarMessage.label "&brandShortName; denkt dat dit bericht
> > misschien een e-mailscam is.">
> > -<!ENTITY removePhishingBarButton.label "Geen scam">
> > +<!ENTITY phishingBarMessage.label "&brandShortName; denkt dat dit bericht
> > misschien een phishing e-mail is.">
> > +<!ENTITY removePhishingBarButton.label "Geen phishing e-mail">
> > 
> > wijk je nu af van de thunderbirdvertaling, ik denk dat je dat moet terugdraaien
> 
> Lijkt me ook beter; buiten dat bevat ‘phishing e-mail’ een spatie, en dat
> willen we natuurlijk niet. ;-)

Je hebt me er niet van overtuigd dat 'Puntjepuntje is gratis en opensourcesoftware' correct Nederlands is. Je zult met betere argumenten moeten komen ;) Wat de spaties bij phishing betreft, dat willen we inderdaad niet.
Comment 50 User image Laurens Holst 2009-10-06 11:39:06 PDT
(In reply to comment #48)
> Ik kan geen aanwijzingen vinden dat het begrip scam in het Nederlandse
> taalgebied gebruikelijker is dan het begrip phishing. Integendeel, het lijkt me
> dat het laatste meer in de taal opgenomen is. Banken en nieuwssites gebruiken
> het woord phishing geregeld om consumenten te waarschuwen. Ik stel voor om de
> vertaling in Thunderbird aan te passen.

Ik zou zeggen dat geen van beiden heel erg in de taal is opgenomen :).

De vertaling als ‘scams’ is waarschijnlijk zo omdat de Engelse zin over ‘scam’ spreekt. Ondanks dat er in het label ‘phishing’ staat.

Ook: phishing is een scam, maar dat geldt niet andersom, het is een subset.

Kunnen we niet gewoon gaan voor een Nederlandse term? Oplichting, frauduleus, bedrog, zwendel, misleiding… er zijn zoveel woorden die wel zouden passen.
Comment 51 User image Laurens Holst 2009-10-06 12:14:46 PDT
(In reply to comment #45)
> Created an attachment (id=404596) [details]
> Updates suite per 5 oktober 2009 (rc1)

Ook:

distribueren → verspreiden
modificeren → aanpassen
update-service → update-dienst
informatie over het uitschakelen van de diensten → deze diensten
service terms → gebruiksvoorwaarden
discontinueren → beëindigen
Deze voorwaarden vallen onder de wetten → vallen onder de wet/wetgeving
met uitzondering van zijn bepalingen van → van de bepalingen met betrekking tot/betreffende
Tijdens het starten van het ophalen van een bestand → Tijdens het beginnen met
geavanceerd… → Geavanceerd…
Downloadmanager laten oplichten → Downloadbeheerder laten oplichten
De Downloadbeheerder openen → De downloadbeheerder openen
Mail &amp; Nieuwsgroepen → Mail &amp; nieuwsgroepen
Netwerk &amp; Schijfruimte → Netwerk &amp; schijfruimte
Antivirusprogramma's → Antivirusprogramma’s  (apostrof)

M.b.t. “straffende of gevolgschade”, ‘straffende schade’ bestaat niet. Punitive damages (“hoge schadevergoeding (als straf)”), waar men het hier over heeft, is een boete die van extreme hoogte is om een voorbeeld te stellen.

M.b.t. “Sommige wetgevingen staan uitsluitingen of beperkingen van bepaalde garanties niet toe”, in het Engels staat er “Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of certain damages”, ik denk niet dat je ‘damages’ als ‘garanties’ kunt vertalen.

En om nog op opensourcesoftware terug te komen, wat mij betreft moet dit inderdaad ook één woord zijn. Ook mij lijkt “is gratis en opensourcesoftware” of misschien wel “is gratis- en opensourcesoftware” (ook al schrijf je gratis software niet aan elkaar) beter Nederlands.

En ten slotte:

- <!ENTITY clearLocationBar.label "De lijst met in het locatiebalkmenu opgeslagen stekken wissen.">

Oei, zat die er werkelijk nog steeds in!? :)
Comment 52 User image niek 2009-10-06 13:00:07 PDT
Created attachment 404887 [details] [diff] [review]
brand.properties org > com https url

Robert Kaiser wrote: I'll take this for RC1, but please update http://hg.mozilla.org/releases/l10n-mozilla-1.9.1/nl/file/f0e288d10f2d/suite/chrome/branding/brand.properties from .add-ons.mozilla.org to .add-ons.mozilla.com, we need this change for 2.0 final so people don't get warned about invalid certificates.
Comment 53 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2009-10-06 23:13:53 PDT
Comment on attachment 404887 [details] [diff] [review]
brand.properties org > com https url

toegepast op central en 1.9.1
Comment 54 User image Ton 2009-10-07 22:20:25 PDT
(In reply to comment #49)
> 
> Je hebt me er niet van overtuigd dat 'Puntjepuntje is gratis en
> opensourcesoftware' correct Nederlands is. Je zult met betere argumenten moeten
> komen ;) Wat de spaties bij phishing betreft, dat willen we inderdaad niet.

Ik weet niet of het aan mij is met betere argumenten te komen. ;) Maar goed, het is een goede gewoonte om in het geval van een combinatie van bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord, gevolgd door een samenstelling met hetzelfde bijvoeglijk naamwoord, het laatste eerst los te schrijven en daarna pas de samenstelling. Zo schrijven we bv. niet ‘gevolg- en straffende schade’, maar wel zoals hierboven. Dit is de reden voor de keuze van ‘gratis en opensourcesoftware’, met zoals gezegd, kans om mogelijke verwarring. Die verwarring vind ik persoonlijk niet eens erg; Firefox is immers gratis, dus of men hier nu per sé ‘gratis software’ moet uitdrukken is niet zo belangrijk. Het is meer toeval dat dit in het Engels wel kan, áls dit hier tenminste al de bedoeling is; wie zegt dat men niet hetzelfde bedoelt, dus ‘ … is gratis en … is opensourcesoftware’? Zou je echt de bepalingen expliciet gescheiden willen houden, dan kom je uit bij ‘gratis en open source software’ en volgt weer de discussie over het los schrijven van opensourcesoftware (en zelfs van ‘open source’ waar het bijvoeglijk wordt gebruikt) die eindigt bij het aan elkaar schrijven ervan, en dan nog blijft de vraag of gratis nu wel of niet op software slaat. Geloof me, dit geval is me ten tijde van de vertaling niet ontgaan, en het lijkt me niet verstandig of noodzakelijk dit te veranderen.
Comment 55 User image Ton 2009-10-07 22:22:21 PDT
(In reply to comment #50)
> (In reply to comment #48)
> > Ik kan geen aanwijzingen vinden dat het begrip scam in het Nederlandse
> > taalgebied gebruikelijker is dan het begrip phishing. Integendeel, het lijkt me
> > dat het laatste meer in de taal opgenomen is. Banken en nieuwssites gebruiken
> > het woord phishing geregeld om consumenten te waarschuwen. Ik stel voor om de
> > vertaling in Thunderbird aan te passen.
> 
> Ik zou zeggen dat geen van beiden heel erg in de taal is opgenomen :).

Hmja, dat is nu eenmaal zo. Phishing staat inmiddels in Van Dale, scam helaas (nog) niet.

> De vertaling als ‘scams’ is waarschijnlijk zo omdat de Engelse zin over ‘scam’
> spreekt. Ondanks dat er in het label ‘phishing’ staat.

TB: <!ENTITY phishingBarMessage2.label "This message may be a scam.">
SM: <!ENTITY phishingBarMessage.label "&brandShortName; thinks this message might be an email scam.">

Als TB over scam spreekt en SM over phishing, dan lijkt het me verstandig dat verschil aan te houden. De zinnen wijken soms ook iets van elkaar af en hebben dan een groot verschil in betekenis. In dit geval gaat het in beide gevallen over een scam dus ik zou dat gewoon aanhouden, overigens ook omwille van gebruikers van zowel SM als TB.

> Ook: phishing is een scam, maar dat geldt niet andersom, het is een subset.

Goed punt.

> Kunnen we niet gewoon gaan voor een Nederlandse term? Oplichting, frauduleus,
> bedrog, zwendel, misleiding… er zijn zoveel woorden die wel zouden passen.

Ik had gehoopt dat het begrip scam inmiddels wat meer is ingeburgerd. Websites als security.nl hanteren de term gewoon, Microsoft lijkt deze te willen vermijden. Het probleem is echter dat er gewoon geen vertaling voor is. Een scam is immers een ‘vorm van oplichting’ (en om die reden ook al niet vervangbaar door ‘phishing’), maar als zelfstandig naamwoord is het niet vervangbaar door bv. (de) zwendel of misleiding. We kunnen er dus wel ‘omheen gaan schrijven’, maar iets zegt me dat het letterlijke scam toch duidelijker is. Denk bv. ook aan de welbekende 419-scams, dit is niet vervangbaar. Ik pleit er dus voor het vooralsnog te behouden. Wellicht dat scam, net als spam, in een volgende versie net zo gewoon is. Dat het niet in Van Dale staat is dan bij hoge uitzondering.

Commentaar n.a.v. comment 51 volgt nog.
Comment 58 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-05-08 01:13:23 PDT
Comment on attachment 444238 [details] [diff] [review]
SeaMonkey keys

toegepast op nl-central.

Ik hoef je vraag per mail dus niet meer te beantwoorden ;-) stage-sj dashboard is tegenwoordig de beste plek om te kijken (al klopt de "oude" dashboard wat betreft seamonkey nog wel)
Comment 59 User image niek 2010-05-21 13:50:28 PDT
Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.1.9) Gecko/20100317 Lightning/1.0b1 SeaMonkey/2.0.4

In het paginacontextmenu van de browser staat "Deze pagina verzendenSend this page ..."

In file C:\mozdev\nl\suite\chrome\browser\mailNavigatorOverlay.dtd staat echter de juiste string: 
<!ENTITY contextSendThisPage.label    "Deze pagina verzenden…">

Ik kan dit niet verklaren.
Comment 60 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-05-22 01:42:57 PDT
(In reply to comment #59)
> Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.1.9) Gecko/20100317
> Lightning/1.0b1 SeaMonkey/2.0.4
> 
> In het paginacontextmenu van de browser staat "Deze pagina verzendenSend this
> page ..."
> 
> In file C:\mozdev\nl\suite\chrome\browser\mailNavigatorOverlay.dtd staat echter
> de juiste string: 
> <!ENTITY contextSendThisPage.label    "Deze pagina verzenden…">
> 
> Ik kan dit niet verklaren.

Dit is verbeterd op 3 april maar versie 2.0.4 is van daarvoor. Als het goed is is het in de komende 2.0.5 opgelost
Comment 61 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-05-23 01:43:38 PDT
attachment 446926 [details] [diff] [review] of bug 468311 heb ik toegepast en bijna alle problemen met de hand opgelost. Alleen suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties en suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties zijn zodanig verandert dat daar nog even door jullie naar gekeken moet worden
Comment 62 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-05-23 01:47:42 PDT
https://l10n-stage-sj.mozilla.org/shipping/dashboard?locale=nl&tree=weave
is groen en gaat dus mee in de rc builds.

"we will include any locales that are green on
the dashboard as of Monday, May 24, 2010 at 15:00:00 UTC."

meld even in deze bug wanneer jullie hem getest hebben en ik een sign-off kan doen
Comment 63 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-05-23 01:51:08 PDT
(In reply to comment #62)
> https://l10n-stage-sj.mozilla.org/shipping/dashboard?locale=nl&tree=weave
> is groen en gaat dus mee in de rc builds.
> 
> "we will include any locales that are green on
> the dashboard as of Monday, May 24, 2010 at 15:00:00 UTC."
> 
> meld even in deze bug wanneer jullie hem getest hebben en ik een sign-off kan
> doen

verkeerde bug. sorry voor de bugspam, dat krijg je als je meerdere tabbladen met bugs heb open staan
Comment 64 User image Ton 2010-05-23 10:19:48 PDT
Created attachment 446967 [details] [diff] [review]
Wijzigingen in composeMsgs.p en LocalMsgs.p

(In reply to comment #61)
> attachment 446926 [details] [diff] [review] of bug 468311 heb ik toegepast en bijna alle problemen met
> de hand opgelost. Alleen suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
> en suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties zijn zodanig verandert dat daar
> nog even door jullie naar gekeken moet worden

Bij deze.
Comment 65 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-05-23 23:57:18 PDT
Comment on attachment 446967 [details] [diff] [review]
Wijzigingen in composeMsgs.p en LocalMsgs.p

toegepast
Comment 66 User image Samuël 2010-08-31 07:55:05 PDT
Ik merk in OpenOffice.org 3.2.1 Macintosh dat de letter voor vetgedrukt V is,
voor cursief C en voor onderlijnt O. In SeaMonkey 2.0.6 staat voor vetgedrukt
B, voor cursief I en voor onderlijnt U.
Dit dient dus nog aangepast te worden.

Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; nl; rv:1.9.1.11) Gecko/20100701 SeaMonkey/2.0.6
Comment 67 User image niek 2010-08-31 11:52:43 PDT
(In reply to comment #66)

> Dit dient dus nog aangepast te worden.

Daar ben ik nog niet zo zeker van. Wat is de relatie tot OpenOffice.org en waarom moet de gekozen benadering in OOo van toepassing zijn op SeaMonkey? Hoe is dit in Thunderbird en andere Mozilla-programma's opgelost? Overigens eindigt het woord onderlijnd op een d.
Comment 68 User image Ton 2010-08-31 11:59:23 PDT
Het antwoord is (inderdaad) zeer waarschijnlijk negatief, maar laten we eerst eens afwachten of Samuël de sneltoetsen of de symbolen bedoelt (zie ook bug 549062#c12).
Comment 69 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-08-31 12:20:44 PDT
Ik denk dat hij het over de Cmd keys heeft (Ctrl+ of Cmd+) maar wat ik niet snap is dat het in Ooo 3.2 (windows) ook (zoals het hoort) Ctrl+B is voor vet, waarom zou het anders zijn in 3.2.1 mac.

Om een lang verhaal kort te maken, Cmd keys worden niet vertaald in zijn in alle mozillaproducten hetzelfde (en in microsoft office, linux tekstverwerkers etc). Dus als het hierom gaat zal het niet aangepast worden.
Comment 70 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-08-31 13:50:07 PDT
Ook in 3.2.1 windows is het standaard dus ik ben heel benieuwd waar er op gedoeld wordt
Comment 71 User image niek 2010-08-31 15:07:55 PDT
Terzijde: ik herinner me van eerdere versies van OOo dat de command keys in de NL versie V, C en O waren (evenals in WordPerfect voor Linux) maar in de huidige NL 3.2.1 voor Windows is het de gebruikelijke B, I en U. Voor de SeaMonkey-vertaling is dit irrelevant.
Comment 72 User image Samuël 2010-09-03 03:12:32 PDT
Ik bedoel die in de opmaakwerkbalk.
Comment 73 User image niek 2010-09-03 03:15:37 PDT
Die worden niet gewijzigd.
Comment 74 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-09-03 03:17:39 PDT

(In reply to comment #72)
> Ik bedoel die in de opmaakwerkbalk.

Ah, dat heeft niks met de vertaling te maken van de UI maar met het thema wat je gebruikt. Zoek op https://addons.mozilla.org/nl/seamonkey/themes/ naar een thema met "nederlandse" knoppen
Comment 75 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-10-05 06:09:02 PDT
de sign off voor seamonkey 2.1 beta 1 is nu open.....
Comment 76 User image niek 2010-10-12 10:16:13 PDT
Sm 2.1 zal een gegevensbeheerder hebben waarin opgeslagen wachtwoorden, formuliergegevens, cookies en dergelijke centraal kunnen worden beheerd. In de vertaalbestanden wordt het begrip 'domain' gebruikt. Voorbeeld: <!ENTITY domain.search.placeholder "Search Domains">. Hoe wordt dit vertaald in andere producten?
Comment 77 User image Ton 2010-10-12 10:52:06 PDT
Dat hangt een beetje van de context (en Engelse term, dus niet de entity) af, maar meestal is dit gewoon ‘domein’.

Ben jij overigens nog van plan de tree groen te maken, of…?
Comment 79 User image Ton 2010-10-24 13:48:07 PDT
Op het eerste gezicht ziet de patch er aardig uit. Wel zijn er wat kleine foutjes, maar wat mij betreft kan deze worden toegepast. Kijk niet gek op als er nog een patch volgt (dit betreft dan waarschijnlijk wat infinitieven, gekrulde aanhalingstekens, stijlzaken en enkele keys.) Ook zag ik nog een paar onvertaalde bestanden.

Niek, zou je in het vervolg patches voor Help-bestanden apart willen opstellen/plaatsen? Dit hebben we tot nu toe gescheiden gehouden en maakt e.e.a. wat makkelijker.

Verder een vriendelijk verzoek zaken die je anders zou willen vertalen dan dat ze al voorkomen eerst voor te stellen; dit om het overzicht te houden, een heen-en-weer van wijzigingen te voorkomen en overeengekomen verbeteringen ook op andere producten te kunnen toepassen.
Comment 80 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-10-25 01:01:33 PDT
(In reply to comment #79)

> Niek, zou je in het vervolg patches voor Help-bestanden apart willen
> opstellen/plaatsen? Dit hebben we tot nu toe gescheiden gehouden en maakt
> e.e.a. wat makkelijker.
> 

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=508742

> Verder een vriendelijk verzoek zaken die je anders zou willen vertalen dan dat
> ze al voorkomen eerst voor te stellen; dit om het overzicht te houden, een
> heen-en-weer van wijzigingen te voorkomen en overeengekomen verbeteringen ook
> op andere producten te kunnen toepassen.

hier sluit ik me bij aan, zeker als het een verbetering is die we moeten doorvoeren in de andere producten.
Comment 81 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-10-25 01:13:06 PDT
Comment on attachment 485611 [details] [diff] [review]
Patch voor https://l10n-stage-sj.mozilla.org/dashboard/compare?run=100845

toegepast met fouten in de volgende bestanden, waarschijnlijk omdat ik de afgelopen dagen thunderbird bijgewerkt heb en daarbij ook wat mailnews bestanden. kijk er even naar.

suite/chrome/common/profile/profileSelection.dtd.rej
suite/chrome/mailnews/junkMailInfo.dtd.rej
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd.rej
suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd.rej
suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd.rej
suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties.rej
Comment 82 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-10-25 05:29:46 PDT
(In reply to comment #81)
> Comment on attachment 485611 [details] [diff] [review]
> Patch voor https://l10n-stage-sj.mozilla.org/dashboard/compare?run=100845
> 
> toegepast met fouten in de volgende bestanden, waarschijnlijk omdat ik de
> afgelopen dagen thunderbird bijgewerkt heb en daarbij ook wat mailnews
> bestanden. kijk er even naar.
> 
> suite/chrome/common/profile/profileSelection.dtd.rej
> suite/chrome/mailnews/junkMailInfo.dtd.rej
> suite/chrome/mailnews/messenger.dtd.rej
> suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd.rej
> suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd.rej
> suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties.rej

suite/chrome/mailnews/messenger.dtd heb ik met de hand hersteld, alles uit de patch is nu gebeurt
Comment 83 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-10-25 05:51:58 PDT
heb nog even gekeken naar profileSelection.dtd en die verandering was al doorgevoerd (http://hg.mozilla.org/l10n-central/nl/rev/da80ab60f466) via een patch uit bug 468311 (verbeteringen in een branch (1.9.1) pas ik in principe ook altijd op de trunk (central) toe) op 15 oktober. zorg er voor dat je een actuele versie hebt voordat je een patch maakt.
Comment 84 User image Ton 2010-10-31 08:54:31 PDT
Created attachment 487239 [details] [diff] [review]
Correcties/edits na attachment 485611 [details] [diff] [review]

Corrigeert wat zaken uit de vorige patch, maakt enkele ongedaan en andere uniform/consistent, verwijdert tabs/witregels, vertaalt places.properties en maakt a.h.g.i. de tree groen.

Tim: welke actie is er eigenlijk nodig om 2.1 mee te laten gaan in de bèta’s/final?
Comment 85 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-01 05:57:29 PDT
(In reply to comment #84)

> 
> Tim: welke actie is er eigenlijk nodig om 2.1 mee te laten gaan in de
> bèta’s/final?

zorgen dat hij groen blijft :-). Als het goed is gaat hij de eerst volgende beta mee.
Comment 86 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-06 02:52:34 PDT
(In reply to comment #84)
> Created attachment 487239 [details] [diff] [review]
> Correcties/edits na attachment 485611 [details] [diff] [review]
> 
> Corrigeert wat zaken uit de vorige patch, maakt enkele ongedaan en andere
> uniform/consistent, verwijdert tabs/witregels, vertaalt places.properties en
> maakt a.h.g.i. de tree groen.

zie https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=468311#c73 voor een opmerking die ook voor deze patch geldt.
Comment 87 User image Ton 2010-11-06 05:14:13 PDT
(In reply to comment #86)
> zie https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=468311#c73 voor een opmerking
> die ook voor deze patch geldt.

Zie https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=468311#c74 voor een antwoord daarop.
Comment 88 User image Ton 2010-11-06 05:15:37 PDT
Ik wilde voorstellen om, zoals ooit al eens is voorbijgekomen, Gereedschappen in de menubalk te wijzigen naar Hulpmiddelen of Extra. Hulpmiddelen is de gangbare vertaalde term voor Tools (los van het enkelvoudverhaal voor Gereedschap, en doorgaans in teksten), maar er is al eens voorgesteld om in de menubalk net als bij FF/TB/SB (en IE?) Extra te hanteren, zonder dat daar iets mee is gedaan. Tim is het hier als het goed is mee eens. Meningen/bezwaren?
Comment 89 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-07 01:58:26 PDT
Ik weet momenteel niet precies wanneer de volgende beta uitgegeven wordt, maar als we meewillen in het beta programma is het handig om te proberen zo veel mogelijk synchroon te blijven met de en-US versie. Niek wil je patch bekijken en een ok geven? 

(In reply to comment #88)
Tim is het hier als het goed is mee eens.

inderdaad
Comment 90 User image niek 2010-11-11 12:38:40 PST
(In reply to comment #88)
> Ik wilde voorstellen om, zoals ooit al eens is voorbijgekomen, Gereedschappen
> in de menubalk te wijzigen naar Hulpmiddelen of Extra. Hulpmiddelen is de
> gangbare vertaalde term voor Tools (los van het enkelvoudverhaal voor
> Gereedschap, en doorgaans in teksten), maar er is al eens voorgesteld om in de
> menubalk net als bij FF/TB/SB (en IE?) Extra te hanteren, zonder dat daar iets
> mee is gedaan. Tim is het hier als het goed is mee eens. Meningen/bezwaren?

mee eens
Comment 91 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-12 05:16:23 PST
(In reply to comment #90)
> (In reply to comment #88)
> > Ik wilde voorstellen om, zoals ooit al eens is voorbijgekomen, Gereedschappen
> > in de menubalk te wijzigen naar Hulpmiddelen of Extra. Hulpmiddelen is de
> > gangbare vertaalde term voor Tools (los van het enkelvoudverhaal voor
> > Gereedschap, en doorgaans in teksten), maar er is al eens voorgesteld om in de
> > menubalk net als bij FF/TB/SB (en IE?) Extra te hanteren, zonder dat daar iets
> > mee is gedaan. Tim is het hier als het goed is mee eens. Meningen/bezwaren?
> 
> mee eens

en hoe staat het met de patch van Ton, Niek. Ik zou hem namelijk graag willen dat seamonkey 2.1 ook groen wordt en dat we meegaan in het beta programma
Comment 92 User image niek 2010-11-12 09:51:24 PST
review op 50%, verwacht hem zaterdag en gaat mee in beta programma
Comment 93 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-14 00:17:20 PST
Comment on attachment 487239 [details] [diff] [review]
Correcties/edits na attachment 485611 [details] [diff] [review]

toegepast
Comment 94 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-14 00:57:07 PST
Nog een paar strings en dan is de nl versie helemaal actueel. Dat brengt mij bij het volgende. Hoe gaan we de sign-off doen. Geef ik een sign-off wanneer de build groen is en ik de laatste versie gedraaid heb (alleen visueel de ui)? Of Gebruikt een van jullie de laatste nightly en geeft het teken tot sign-off als die build goed getest is?
Comment 95 User image Ton 2010-11-18 14:46:47 PST
Created attachment 491675 [details] [diff] [review]
Update 20101118

Moet (op het toolkit-bestand na) de tree groen maken en bevat de kleine aanpassing genoemd in bug 468311 comment 72.
Comment 96 User image Ton 2010-11-18 15:26:53 PST
(In reply to comment #94)
> Nog een paar strings en dan is de nl versie helemaal actueel. Dat brengt mij
> bij het volgende. Hoe gaan we de sign-off doen. Geef ik een sign-off wanneer de
> build groen is en ik de laatste versie gedraaid heb (alleen visueel de ui)? Of
> Gebruikt een van jullie de laatste nightly en geeft het teken tot sign-off als
> die build goed getest is?

Ik gebruik SM 2.1pre niet dagelijks en weet niet of ik de ‘groenstatus’ in het oog kan houden. Maar ervan uitgaande dat een groene build lokaal al is getest na zijn laatste wijzigingen zou je inderdaad alleen op de eigen controle kunnen afgaan. Misschien dat Niek 2.1 gebruikt?
Comment 97 User image Ton 2010-11-20 15:05:58 PST
Created attachment 492107 [details] [diff] [review]
Gereedschappen -> Extra + nits

… plus 2 nits in commentaarregels.

Het lijkt me logisch dat we ‘Extra’ vanaf 2.1 gebruiken, dus niet meer aanpassen in 2.0. Of toch wel?
Comment 98 User image Ton 2010-11-20 18:44:06 PST
Created attachment 492120 [details] [diff] [review]
Recente aanpassingen in CC en fixes
Comment 99 User image Ton 2010-11-21 05:48:34 PST
Created attachment 492179 [details] [diff] [review]
Search plugins

Waren blijkbaar vergeten, en de oude list.txt schijnt ervoor te zorgen dat de nightly builds niet worden gemaakt. Net als enkele andere talen (de, es) heb ik hier alleen Wikipedia-nl gebruikt (=kopie uit FF); de overige komen vanzelf uit en-US. Zie ook Kairo’s bericht in de l10n-nieuwsgroep.
Comment 100 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-22 03:09:10 PST
(In reply to comment #97)

> 
> Het lijkt me logisch dat we ‘Extra’ vanaf 2.1 gebruiken, dus niet meer
> aanpassen in 2.0. Of toch wel?

Ik zou het ook alleen aanpassen in 2.1. en 2.0 laten zoals het is.
Comment 101 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-22 03:12:07 PST
(In reply to comment #99)
> Created attachment 492179 [details] [diff] [review]
> Search plugins
> 
> Waren blijkbaar vergeten, en de oude list.txt schijnt ervoor te zorgen dat de
> nightly builds niet worden gemaakt. Net als enkele andere talen (de, es) heb ik
> hier alleen Wikipedia-nl gebruikt (=kopie uit FF); de overige komen vanzelf uit
> en-US. Zie ook Kairo’s bericht in de l10n-nieuwsgroep.

goeie!!

Ik zal deze patch toepassen zonder review van Niek, omdat het niet UI verandering is.
Comment 102 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-22 03:13:18 PST
Comment on attachment 491675 [details] [diff] [review]
Update 20101118

toegepast
Comment 103 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-22 03:17:42 PST
Comment on attachment 492179 [details] [diff] [review]
Search plugins

toegepast
Comment 104 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-22 04:03:19 PST
Comment on attachment 492120 [details] [diff] [review]
Recente aanpassingen in CC en fixes

toegepast
Comment 105 User image Ton 2010-11-26 08:49:24 PST
Created attachment 493414 [details] [diff] [review]
Update 26-11

Moet tree groen maken (als de reviews tenminste niet te lang duren… Niek?) en bevat enkele gemiste commentaarwijzigingen (die immers niet op het dashboard verschijnen).
Comment 106 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-11-26 15:58:10 PST
Comment on attachment 493414 [details] [diff] [review]
Update 26-11

toegepast
Comment 107 User image Ton 2010-11-29 09:43:52 PST
Wat doen we met de 2 openstaande patches?
Comment 108 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-12-07 13:28:37 PST
Created attachment 495944 [details] [diff] [review]
Notify when installing a lightweight theme but e.g. Modern is current which means that a restart is needed

Gekopieerd van browser.properties (firefox)

deze patch maakt seamonkey 21x weer groen
Comment 109 User image niek 2010-12-07 13:37:07 PST
Tonnes, heb jij dezelfde formulering gebruikt of.. ?
Comment 110 User image Ton 2010-12-07 16:24:44 PST
Created attachment 496019 [details] [diff] [review]
Notify when installing a lightweight theme but e.g. Modern is current which means that a restart is needed - v2

Uitgaande van de vergelijkbare string in /toolkit zou ik de lange zin inderdaad zo formuleren, hoewel het qua woordvolgorde misschien iets beter zou kunnen. Ook zie ik voor ‘restart’ hier en daar wat inconsistent gebruik (herstarten / opnieuw opstarten), hoewel dat niet per definitie erg hoeft te zijn. Maar wellicht kunnen alle restart-strings eens op de schop.

‘Herstart nu’ is natuurlijk onjuist, want we gebruiken standaard immers infinitief / hele werkwoord en nooit gebiedende wijs, m.u.v. tekst die aan een gebruiker is gericht (vaak herkenbaar aan een punt), weet je nog? ;)

De patch zou dan zo worden. Er zit ook nog een ander foutje in verwerkt, dat een voorbeeld is van de genoemde inconsistentie en samen met de recente wijzigingen doet vermoeden dat er nog steeds een grondige controle t.o.v. 2.0 nodig is.

Kunnen de reviews overigens wat sneller? Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarop zo lang wordt gewacht, ondanks herhaald verzoek.
Comment 111 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-12-08 02:34:26 PST
> ‘Herstart nu’ is natuurlijk onjuist, want we gebruiken standaard immers
> infinitief / hele werkwoord en nooit gebiedende wijs, m.u.v. tekst die aan een
> gebruiker is gericht (vaak herkenbaar aan een punt), weet je nog? ;)
> 


deze opmerking heb ik nu ook doorgevoerd in firefox (http://hg.mozilla.org/l10n-central/nl/rev/cb67ff87823e)
Comment 112 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2010-12-09 02:24:25 PST
Comment on attachment 496019 [details] [diff] [review]
Notify when installing a lightweight theme but e.g. Modern is current which means that a restart is needed - v2

toegepast
Comment 113 User image Ton 2010-12-21 16:42:19 PST
Created attachment 499194 [details] [diff] [review]
Update 20101221
Comment 114 User image Ton 2010-12-31 12:39:12 PST
Created attachment 500546 [details] [diff] [review]
Update 20101221 v2

Aangepaste versie met 2 recente wijzigingen voor groene tree en 2 aangetroffen foutjes n.a.v. Fx4.

Overigens heb ik de hoop voor reviews vóór de jaarwisseling inmiddels laten varen, maar hoop (en verwacht) wel dat dit in het nieuwe jaar beter gaat.
Comment 115 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2011-01-07 14:16:05 PST
Niek, hoever sta je met de review van de patches, ik zou graag de boel willen bijwerken zodat we weer een complete build hebben
Comment 116 User image Ton 2011-01-08 18:12:22 PST
Created attachment 502305 [details] [diff] [review]
Update 20110108

Vervangt 20101221, bijgewerkt tot vandaag en bevat 2 nits n.a.v. Fx4.
Comment 117 User image Ton 2011-01-16 06:17:05 PST
Created attachment 504245 [details] [diff] [review]
Update 20110108 v2

Bijgewerkt t/m vandaag.
Comment 118 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2011-01-19 07:12:55 PST
Comment on attachment 504245 [details] [diff] [review]
Update 20110108 v2

toegepast: http://hg.mozilla.org/l10n-central/nl/rev/b53699b54afb
Comment 119 User image Ton 2011-01-21 02:03:23 PST
Wat doen we met attachment 492107 [details] [diff] [review] (van 20 nov)?
Comment 120 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2011-01-23 08:06:04 PST
Comment on attachment 492107 [details] [diff] [review]
Gereedschappen -> Extra + nits

Niek is gestopt met seamonkey. Ik zal het voorlopig weer overnemen. hopelijk meld zich snel weer iemand die het weer overneemt van mij.
Comment 121 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2011-01-23 08:10:33 PST
Comment on attachment 492107 [details] [diff] [review]
Gereedschappen -> Extra + nits

toegepast: http://hg.mozilla.org/l10n-central/nl/rev/2be5953a996a
Comment 122 User image Ton 2014-05-13 11:18:19 PDT
Ik schrok even van deze edit: http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/3cb3331ea0bb#l1.22

"Accentueer web pagina's met een hoge verbindingsbeveiliging">

Dit is nou een prachtig voorbeeld van maar liefst 3 (!) fouten (die we allang niet meer mogen maken) in één regel.

Tim, zou je hier iets zorgvuldiger mee om kunnen gaan? Ook zie ik het liefst dat correcties op TB die ook op SM van toepassing zijn, hierop worden toegepast. SM is sinds mijn laatste controle vooral door dit soort fouten sterk vervuild, en dat is nergens voor nodig…
Comment 123 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2014-08-25 03:42:19 PDT
SeaMonkey 2.30 is klaar voor controle
Comment 124 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2014-09-18 05:23:06 PDT
Created attachment 8491446 [details] [diff] [review]
niet-ingebed-seamonkey.patch

Patch om niet-ingebed in extern te veranderen
Comment 125 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2014-09-22 03:25:24 PDT
Comment on attachment 8491446 [details] [diff] [review]
niet-ingebed-seamonkey.patch

toegepast http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/7c3a9f1bb468

dank!
Comment 126 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2014-12-09 07:37:18 PST
seamonkey 2.32 is klaar voor controle
Comment 127 User image Ton 2014-12-09 18:32:38 PST
1) Tim, zou je misschien je eigen recente edits nog eens zorgvuldig willen nalopen? In bv. http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/75916f7c9a26 zie ik fouten die tegenwoordig absoluut niet meer kunnen, zowel in nieuwe als in bestaande strings eronder. Een eventuele controle sinds mijn laatste gaat op deze manier heel veel moeite kosten…

2) Waarom gaat de titel van deze bug eigenlijk (nog) over central; moet of kan dit niet beter aurora zijn? Ook graag net als de overige bugs [nl] in de titel toevoegen als dit zou worden aangepast omwille van consistentie en eventuele berichtenfilters.
Comment 128 User image Ton 2015-02-03 05:54:05 PST
Wat is “Blijk blokkeren”?

En waarom zie ik in dezelfde changeset en hetzelfde bestand zaken als gebiedende wijs in opties (Waarschuw me, schakel deze functie…), gevolg worden (worden achteraan), ik geeft, websites kan, vraag me, etc. etc.? En dit is maar 1 bestand…

@Tim: het lijkt misschien een beetje een uiting van frustratie, maar nog maar een keer en hopelijk voor de laatste keer de dringende vraag of je wat secuuurder wilt werken, je aan afspraken uit het verleden wilt houden, van fouten en reminders wilt leren, edits/verbeteringen uit bv. TB wilt overnemen of de bron daarvan simpelweg als voorbeeld wilt gebruiken, en vooral na iedere edit 1 of 2 keer goed te lezen wat je hebt ingetypt voordat je iets commit. Het is werkelijk tenenkrommend hoe SM er nu uitziet.
Comment 129 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2015-02-03 05:58:35 PST
Het porten van Tb patches naar seamonkey kost veel tijd en daar heb ik nog geen tijd voor gehad (staat op mijn lijst). als je wilt dat het snel verbeterd, ga je gang om een patch aan te bieden.
Comment 130 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2015-02-03 10:23:35 PST
Sorry maar jij refereert naar een changeset van Sat, 11 May 2013 14:32:30 +0200?
Comment 131 User image Ton 2015-02-04 05:12:52 PST
Klopt. Bij opzoeken van deze string via Transvision zag ik dat hij ook in SM zat, maar als "Blijk blokkeren", en dat daarnaast in wat ik dacht dezelfde maar naar nu blijkt een andere meer recente changeset (http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/9c104288ef6e) een hoop andere fouten in SM zitten. Geen echte verrassing, maar ik schrok wel van de hoeveelheid. Dat de genoemde fout al in 2013 is geïntroduceerd is niet zo relevant maar vind ik des te erger, vooral omdat deze zaken niemand, maar vooral ook degene die ze erin heeft gezet, zijn opgevallen. Toegegeven: SM wordt nog nauwelijks gebruikt en klachten over vertaalfouten horen we dus niet of nauwelijks, maar ik vind niet dat dit een rechtvaardiging is voor een mindere kwaliteit dan die van de andere producten, omdat we nu eenmaal met identieke strings en bestanden werken, en niet in de minste plaats omdat we worden geacht inmiddels wat expertise in huis te hebben.

Ik ben overigens op korte termijn niet van plan een patch te maken, hoewel ik het niet wil uitsluiten. Beter is een volledige controle die dan zelfs over een nog langere perdiode moet plaatsvinden dan die voor TB. Nog beter vind ik het als degene die verantwoordelijk is voor de fouten sinds laten we zeggen 16-01-2011 zelf de boel volledig controleert en de bron bv. naast die van FF/TB of zelfs SM 1.x legt en herstelt, uiteraard om anderen te ontlasten, maar ook nog steeds in de hoop dat van fouten wordt geleerd.
Comment 132 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2015-02-05 07:22:46 PST
Ik zorg er alleen voor dat de veranderingen uit de engelse versie worden toegepast (zolang er geen nieuwe beheerder is gevonden) en verwacht van de gemeenschap dat ze het controleren/verbeteren (natuurlijk dien ik het ook zonder fouten te doen, maar soms ben ik te snel) ik kijk verder niet naar de bestanden en verbeter alleen fouten die ik toevallig tegen kom (daarvoor heb ik het veel te druk). 

dat fouten bijna 2 jaar bestaan zegt helaas genoeg over de interesse van de gemeenschap in de Nederlandse versie van Seamonkey. Misschien moeten we besluiten om de komende versies niet in het Nederlands uit te geven, dan staat er misschien iemand op die het op zich wilt nemen.
Comment 133 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-02-05 10:29:44 PST
Ik gebruik SeaMonkey eigenlijk niet zelf, alleen om te testen of mijn extensie het doet en dan meestal in het Engels (net als Thunderbird overigens :-)), maar als jullie erg omhoog zitten met SeaMonkey wil ik wel kijken of ik dat er bij kan doen.

Ik neem aan dat veel van de strings rechtstreeks van Firefox komen en dat het niet veel meer werk is dan Thunderrbird, klopt dat?
Comment 134 User image Tim Maks van den Broek [:mad_maks] 2015-02-07 02:49:42 PST
(In reply to Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] from comment #133)
> Ik gebruik SeaMonkey eigenlijk niet zelf, alleen om te testen of mijn
> extensie het doet en dan meestal in het Engels (net als Thunderbird
> overigens :-)), maar als jullie erg omhoog zitten met SeaMonkey wil ik wel
> kijken of ik dat er bij kan doen.

Ga je gang :)
> 
> Ik neem aan dat veel van de strings rechtstreeks van Firefox komen en dat
> het niet veel meer werk is dan Thunderrbird, klopt dat?

Inderdaad zijn veel strings afkomstig uit Firefox en Thunderbird maar let wel op, de seamonkey-programmeurs hebben nog wel eens de neiging om een string wat te veranderen t.o.v Thunderbird/Firefox maar wel de zelfde entitynaam te houden. Zomaar 1 op 1 kopiëren omdat de entity het zelfde is kan dan dus niet zomaar altijd.
Comment 135 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-03-13 06:09:22 PDT
Sea_aurora 2.35a2 is klaar voor controle: http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/9c8e9dd5d155
Comment 136 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-03-18 02:05:09 PDT
Created attachment 8579202 [details] [diff] [review]
controle.diff

(In reply to Ton from comment #128)
> Wat is “Blijk blokkeren”?

Naar aanleiding van deze opmerking heb ik de laatste patches gecontroleerd en er nog wat typefouten uit gehaald. Deze zitten zowel in browser als in calendar, mail, mobile en suite, dus ik weet niet goed wie deze diff kan toepassen.
Comment 137 User image Ton 2015-03-18 04:17:51 PDT
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
Liever geen wijzigingen aan FF in deze bug.

-<!ENTITY readingList.sidebar.emptyText      "Voeg artikelen toe aan uw leeslijst om ze te bewaren voor later en ze weer gemakkelik terug te vinden als u ze nodig heeft.">
+<!ENTITY readingList.sidebar.emptyText      "Voeg artikelen toe aan uw leeslijst om ze voor later te bewaren en ze weer gemakkelijk terug te vinden als u ze nodig heeft.">

De verplaatsing is terecht, maar er staat 3 x 'ze' in deze zin, evenals 'u heeft' (altijd 'u hebt') . Ik zou er het volgende van maken:
"Voeg artikelen toe aan uw leeslijst om deze voor later te bewaren en weer gemakkelijk terug te vinden als u ze nodig hebt."

Het stukje eronder deugt ook nog niet:
 <!-- Pre-landed string for bug 1123525 -->
 <!ENTITY readingList.sidebar.delete.tooltip    "Verwijder dit uit uw leeslijst"> ->> Dit uit uw leeslijst verwijderen (tooltips gebruiken geen gebiedende wijs)
 <!-- Pre-landed strings for bug 1123519 -->
 <!ENTITY readingList.sidebar.add.label      "Aan leeslijst toevoegen"> ->> Toevoegen aan leeslijst

+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
 printing_not_supported=Waarschuwing: afdrukken wordt niet volledig ondersteund door deze browser.
-printing_not_ready=Warning: PDF is niet volledig geladen om af te drukken.
+printing_not_ready=Waarschuwing: PDF is niet volledig geladen om af te drukken.
Ik zou er meteen 'voor afdrukken' van maken. (en: for printing)

+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-extract.properties
Liever ook geen wijzigingen aan calendar in een patch met iets anders, dat is ook een apart onderdeel (met aparte bug). Er klopt daarin trouwens nog meer niet; ik neem het mee.

+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
Mail qua patches ook liever gescheiden houden.

+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
Hetzelfde geldt voor mobile. Hoe vervelend het soms ook is, we bieden ze gescheiden aan voor archiveringsdoeleinden (de aparte bugs zijn er niet voor niets).

+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
-MixedDisplayContentMessage=U hebt een pagina opgevraagd die slechts gedeeltelijk versleuteld is en zal afluisteren niet voorkomen.
+MixedDisplayContentMessage=U hebt een pagina opgevraagd die slechts gedeeltelijk versleuteld is en afluisteren niet zal voorkomen.
 -> die slechts gedeeltelijk is versleuteld en afluisteren niet zal voorkomen. (In Engels is dat laatste tegenwoordige tijd, maar toch.)

 SecurityKeepBlocking.label=Blijk blokkeren
+SecurityKeepBlocking.label=Blijf blokkeren
 -> Blijven blokkeren (computeractie/knoptekst, dus géén gebiedende wijs)

1) In het algemeen: misschien is het beter te wachten met patches voor FF/TB/Fennec tot de boel is bijgewerkt, omdat zaken anders gaan conflicteren, niet werken of al zijn verwijderd/vervangen/gecorrigeerd. Het is dus van belang dat dingen tijdig worden bijgewerkt (en niet pas in de laatste week), omdat nu eenmaal controle daarop nodig is, zowel qua toegepaste wijzigingen/patches als qua testen door gebruikers, wat er vaak niet (meer) van komt.
2) Gebiedende wijs wordt _uitsluitend_ gebruikt om de gebruiker aan te spreken.
Comment 138 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-03-18 05:27:16 PDT
Ik wacht wel even tot de rest is bijgewerkt, misschien nemen de verantwoordelijken voor de respectievelijke onderdelen (browser/calendar/mail/mobile) hun stukje wel over. En anders zal ik de diffs in de juiste bug aanleveren.
Comment 139 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-03-24 02:35:13 PDT
Correcties op sm2.35a2: http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/cd9b8739dcda
Comment 140 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-03-24 03:34:38 PDT
Comment on attachment 8579202 [details] [diff] [review]
controle.diff

Patch toegepast op Firefox, Thunderbird, Lightning en SeaMonkey.
Diffs gepost bij bug 653758 (Firefox) en bug 722704 (Fennec/Mobile)
Comment 141 User image Ton 2015-03-24 04:28:54 PDT
(In reply to Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] from comment #140)
> 
> Patch toegepast op Firefox, Thunderbird, Lightning en SeaMonkey.
> Diffs gepost bij bug 653758 (Firefox) en bug 722704 (Fennec/Mobile)

Zou je dergelijke gecombineerde patches z.s.m. obsolete kunnen maken en opsplitsen, en daarna liever ook geen dingen schrijven als "Patch toegepast op Firefox, Thunderbird, Lightning en SeaMonkey", want ik schrok me even een hoedje. Het wordt een beetje een rommeltje zo, ook qua uitzoeken wat er nu wel en niet is toegepast, en de bug is alleen voor SM…
Comment 142 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-03-24 07:20:03 PDT
Ik heb de patch juist op obsolete gezet en opgesplitst. Het commentaar daarbij had inderdaad duidelijker gekund, excuses voor je hartverzakking.
Comment 143 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-03-25 01:20:07 PDT
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/9d290b9307ca
Comment 144 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-03-25 12:21:01 PDT
Accountmanager: http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/2c11db149dd9
Accountinstellingen | Uitgaande server (SMTP): http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/977ceba0159a
Comment 145 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-04-10 14:09:48 PDT
SeaMonkey 2.36a2 is klaar voor controle:
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/dd1870450c5f

(Kijk ook even naar viewFallbackCharset.desc. Deze eindigt op 'kan declareren', maar ik denk eigenlijk dat 'declareert' beter is.)
Comment 146 User image Ton 2015-04-11 02:11:35 PDT
Controle kan nog even duren, maar ik kan hier kort over zijn, of dat proberen. :)

Strings in SM zijn zoals je hebt gemerkt nagenoeg identiek aan die in FF/TB, hier en daar een kleine uitzondering daargelaten, zoals hier. Wat controles/eisen/verbeteringen betreft hebben die, althans nadat ik eraan heb gewerkt (=alle verbeteringen van FF/TB tot ongeveer 2011 toegepast op de laatste SM 1.x en nog heel even SM 2 gevolgd) niet meer plaatsgevonden, en ik sluit niet uit dat daarna bij het periodieke bijwerken ervan niet naar de vertaling in FF/TB is gekeken, getuige ook de changeset van de oude strings - http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/diff/e73b4e41c546/suite/chrome/common/pref/pref-languages.dtd . Het kan dus zijn dat je iets tegenkomt wat eigenlijk niet klopt of zelfs compleet fout is. We hebben het er al even over gehad en het makkelijkst is dat je de teksten/vertalingen uit FF en TB ernaast legt en overneemt, wel met behoud van de uitzonderingen; zo zal ik het ook doen bij een controle. Het is simpelweg de enige manier om er zeker van te zijn dat er overal kritisch naar is gekeken en de vertalingen optimaal zijn. Je zou bij elke stringwijziging in een bestand ook de rest ervan kunnen nalopen; zo kun je als je er toch bent e.e.a. al afvangen voor een controle.

Voor iets als ‘fails to declare’ (kwam het gisteren nog tegen) zal in FF bewust zijn gekozen voor ‘niet kan aangeven’, dus het heeft eigenlijk geen zin om in SM ‘declareren’ te hanteren en je druk over te maken over de tijdsvorm. Sterker nog: de huidige tekst kan zelfs een anglicisme worden genoemd, want het heeft niets met de primaire betekenis (indienen van declaraties) te maken. Vergelijk het maar met bv. ‘identify’; dat kan ook iets ander betekenen (herkennen). Let ook altijd goed op wat er in de bron staat, want extra of juist weggelaten woorden kunnen veel betekenisverschil geven.
Voor encoding achteraan kun je ook gewoon ‘codering’ gebruiken. De access key heb ik in FF van t naar T gewijzigd (was kleine t om nadruk aan tekenset te geven, zoals in en-US de C bij Character, maar de grote T lijkt zinvoller).

FF:
This text encoding is used for legacy content that fails to declare its encoding.
Deze tekstcodering wordt gebruikt voor legacy-inhoud die geen eigen codering kan aangeven.

SM:
Used for legacy content that fails to declare its encoding.
Huidig: Deze tekstcodering wordt gebruikt voor legacy-inhoud die geen eigen tekstcodering kan declareren.
Zou moeten zijn: Wordt gebruikt voor legacy-inhoud die geen eigen codering kan aangeven.

Waar ik nog benieuwd naar ben: in de big voor gezamenlijke mappen is saveAsChangeEncodingCmd2.label gewijzigd en heeft deze de key t gekregen. Dit bestand wordt blijkbaar alleen in SM gebruikt, dus controle daarvan is nodig. En verder staan er al langer dan een jaar 7 onjuiste of ontbrekende keys in SM, die kunnen ook worden aangepakt (zie Transvision).
Comment 147 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-05-14 03:10:09 PDT
Nieuwe/gewijzigde strings voor SeaMonkey 2.37a2: http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/1161ffd71390
Comment 148 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-06-23 06:11:20 PDT
Tot naar tot en met veranderd: http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/b3fa2b0cc2d1
Zie ook http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/804
Comment 149 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-07-17 07:38:21 PDT
SeaMonkey 2.38a2 is klaar voor controle: http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/6bbef13ca9fc
Comment 150 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-08-25 06:04:39 PDT
SeaMonkey 2.39a2 is klaar voor controle: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/4c514a4d76ba
Comment 151 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-10-16 11:39:04 PDT
SeaMonkey 2.40a2 is klaar voor controle: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/aefe373c7165
Comment 152 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2015-11-10 03:26:09 PST
SeaMonkey 2.41a2 is klaar voor controle: http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/e40cf308095a
Comment 153 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-01-12 05:10:47 PST
SeaMonkey Aurora 2.42a2 is klaar voor controle: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/262c8766d360
Comment 154 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-02-12 11:33:22 PST
SeaMonkey Aurora 2.43a2 is klaar voor controle: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/d282e16ebab1
Ik heb ook een paar van de laatste aanpassingen van Thunderbird overgenomen.
Comment 155 User image Ton 2016-02-13 11:01:31 PST
(In reply to Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] from comment #154)
> SeaMonkey Aurora 2.43a2 is klaar voor controle:
> https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/d282e16ebab1

> diff --git a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
> -<!ENTITY fileButton.label "Archiveren">
> +<!ENTITY fileButton.label "Verplaatsen">

filebutton.tooltip vergeten?

> diff --git a/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd b/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
> <!ENTITY keepArchives.label "Berichtarchieven bewaren in:">
> -<!ENTITY keepArchives.accesskey "B">
> -<!ENTITY archiveHierarchyButton.label "Archiverenopties…">
> > -<!ENTITY archiveHierarchyButton.accesskey "A">
> -<!ENTITY archivesFolderOn.label "Map &quot;Archieven&quot; in on:">
> +<!ENTITY keepArchives.accesskey "r">
> +<!ENTITY archiveHierarchyButton.label "Archiveringsopties…">
> +<!ENTITY archiveHierarchyButton.accesskey "h">
> +<!ENTITY archivesFolderOn.label "Map “Archieven” in on:">

Houd er rekening mee dat SM een knop Help heeft met een accesskey (althans in de versie die ik nog heb staan), en dat je daarom in principe nooit de h kan gebruiken. Om het makkelijker te maken kun je dit ook in TB aanhouden zodat er m.b.t. keys geen verschillen tussen SM en TB zijn.

Ook: "Map “Archieven” in on:" ? -> "Map ‘Archieven’ in:" Inderdaad, ik zou ook meteen andere aanhalingstekenns en eigenlijk alles in hetzelfde bestand meenemen als je er toch bent, dat scheelt weer een bestand bij een grote schoonmaak.

> diff --git a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-formatting.dtd b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-formatting.dtd
> -<!ENTITY convertPlain.label      "Het bericht converteren naar platte tekst (bepaalde opmaak kan verloren gaan)">
> -<!ENTITY convertPlain.accesskey    "c">
> -<!ENTITY sendHTML.label        "Het bericht toch als opgemaakte tekst (HTML) verzenden (sommige mailprogramma’s kunnen het mogelijk niet weergeven)">
> -<!ENTITY sendHTML.accesskey      "M">
> -<!ENTITY sendBoth.label        "Het bericht in zowel platte tekst als HTML verzenden (grotere berichtgrootte)">
> -<!ENTITY sendBoth.accesskey      "z">
> -<!ENTITY override.label        "U kunt deze instellingen voor individuele berichten negeren door het menu Opties te gebruiken tijdens het opstellen van een bericht.">
> +<!ENTITY convertPlain2.label     "Het bericht converteren naar platte tekst (opmaak kan verloren gaan)">
> +<!ENTITY convertPlain2.accesskey   "c">
> +<!ENTITY sendHTML2.label       "Het bericht alleen als HTML verzenden (dit kan weergaveproblemen veroorzaken)">
> +<!ENTITY sendHTML2.accesskey     "H">
> +<!ENTITY sendBoth2.label       "Het bericht zowel als platte tekst als als HTML verzenden (grotere berichtgrootte)">
> +<!ENTITY sendBoth2.accesskey     "z">

Uit http://hg.mozilla.org/releases/comm-aurora/rev/e6015d5e4091
> -<!ENTITY convertPlain.label      "Convert the message to plain text (some formatting may be lost)">
> -<!ENTITY convertPlain.accesskey    "C">
> -<!ENTITY sendHTML.label        "Send the message as formatted text (HTML) anyway (some mail programs may not be able to display it)">
> -<!ENTITY sendHTML.accesskey      "S">
> -<!ENTITY sendBoth.label        "Send the message in both plain text and HTML (larger message size)">
> -<!ENTITY sendBoth.accesskey      "n">
> -<!ENTITY override.label        "You can override these settings for individual messages by using the Options menu while composing a message.">
> +<!ENTITY convertPlain2.label     "Convert the message to plain text (formatting may be lost)">
> +<!ENTITY convertPlain2.accesskey   "C">
> +<!ENTITY sendHTML2.label       "Send the message as HTML only (may cause display problems)">
> +<!ENTITY sendHTML2.accesskey     "S">
> +<!ENTITY sendBoth2.label       "Send the message as both plain text and HTML (larger size)">
> +<!ENTITY sendBoth2.accesskey     "n">

Ik zou in sendHTML2.label ‘dit’ weglaten. En als in het Engels in sendBoth2.label wordt overgegaan naar ‘as’, wil dat niet zeggen dat dat in NL ook moet, hoewel TB dit al gebruikt bij het Engelse ‘in’ (en mogelijk niet zonder reden), dus wel OK, maar er staan nog wat te veel alsjes in. Om dat (‘zowel als ... als ...’) te vermijden kun je, net als in TB, ‘Bericht als platte tekst en HTML verzenden’ gebruiken. Ook vind ik ‘grotere grootte’ niet echt klinken; dit viel wat minder op door het oudere ‘berichtgrootte’ wat je hier ook nog hebt aangehouden. ‘Groter formaat’ lijkt me zinvoller en is voor deze string niet ongebruikelijk.
Probeer i.h.a. zo min mogelijk verschillen met TB aan te houden als het kan, ook al zijn ze er in en-US wel, als ze tenminste te verklaren zijn. Andere tip: om dergelijke als-als- of in-on-foutjes te vermijden, is het handig om je eigen vertaling goed te controleren door de zinnen na de bewerkingen na te lezen en voor het committen nog eens goed in de workbench te kijken wat er bij een commit wordt verstuurd.

> +<!ENTITY autoDowngrade.label     "Het bericht automatisch als platte tekst versturen als er geen noemenswaardige opmaak aanwezig is (andere opties worden genegeerd)">

Algemeen: gemengd gebruik van versturen en verzenden stoort nogal. Ik denk dat TB in de meeste gevallen ‘verzenden’ gebruikt, en als dit niet zo is, moet hier eigenlijk nog eens goed op worden gecontroleerd, en dan bij voorkeur ‘verzenden’ gebruiken.

> diff --git a/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.dtd b/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.dtd
> -<!ENTITY securityHeading.label "Om ondertekende of versleutelde berichten te versturen dient u zowel een digitaal ondertekeningscertificaat als een versleutelingscertificaat te specificeren.">
> +<!ENTITY securityHeading.label "Om ondertekende of versleutelde berichten te versturen, dient u zowel een digitaal ondertekeningscertificaat als een versleutelingscertificaat te specificeren.">

Idem. Ook kan ‘specificeren’ in veel gevallen gewoon ‘opgeven’ zijn; een ander punt waarop de hele tekst nog eens kan worden gecontroleerd.

> diff --git a/suite/chrome/mailnews/smime/msgSecurityInfo.properties b/suite/chrome/mailnews/smime/msgSecurityInfo.properties
> -SIHeaderMismatch=Het e-mailadres dat is vermeld in het certificaat van de ondertekenaar verschilt van het e-mailadres dat is gebruikt om dit bericht te ondertekenen. Bekijk de details van het ondertekeningscertificaat om te zien wie dit bericht heeft ondertekend.
> +SIHeaderMismatch=Het e-mailadres dat is vermeld in het certificaat van de ondertekenaar, verschilt van het e-mailadres dat is gebruikt om dit bericht te ondertekenen. Bekijk de details van het ondertekeningscertificaat om te zien wie dit bericht heeft ondertekend.

Het plaatsen van de vereiste komma heeft hoofdzakelijk betrekking op twee werkwoorden die op elkaar volgen. Hier is te zien dat ‘is vermeld’ eigenlijk nog op de plek van het Engelse ‘listed’ staat. Ik wil daarmee niet zeggen dat de komma niet nodig is, maar je zou dan ook dat deel meteen naar voor de komma kunnen verplaatsen omwille van een meer Nederlandse woordvolgorde.

Overigens zie ik nog steeds 7 onjuiste accesskeys voor SM in Transvision (zie ook comment 146). Het minste wat we kunnen doen is deze in orde maken. Verder popel ik om ook wat aan SM te doen, maar zolang er geen nightly’s van zijn hou ik me er nog niet mee bezig.
Comment 156 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-02-16 07:07:39 PST
Aanpassingen: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/4e013a2bd1cd
Comment 157 User image Ton 2016-02-21 13:09:04 PST
(In reply to Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] from comment #156)
> Aanpassingen:
> https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/4e013a2bd1cd

> -PostToInsecureFromInsecureMessage=De informatie die u hebt ingevuld zal over een niet-beveiligde verbinding worden verzonden en kan gemakkelijk worden gelezen door derden.\nWeet u zeker dat u wilt doorgaan met het versturen van deze informatie?
> +PostToInsecureFromInsecureMessage=De informatie die u hebt ingevuld zal over een niet-beveiligde verbinding worden verzonden en kan gemakkelijk worden gelezen door derden.\nWeet u zeker dat u wilt doorgaan met het verzenden van deze gegevens?

Als je nou ‘informatie’ in de laatste zin vervangt, dan dus ook in de eerste.
Overigens kun je voor deze zin als bron een vergelijkbare string gebruiken (zoek op ‘information you have entered’); er staat nog iets in wat niet klopt. Ook staan hierboven nog wat dingen die niet zijn verwerkt.
Comment 158 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-02-22 03:28:29 PST
Ik hoop dat ik zo het meeste heb: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/ad764768ceef
Comment 159 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-02-22 06:56:20 PST
woordvolgorde bij "door derden worden gelezen" en komma en betere vertaling bij "zal %S geen adressen meer verzamelen": https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/b721ef750d58
Comment 160 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-02-23 04:04:59 PST
Quootjes aangepast: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/7fed2c05b6f5
Comment 161 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-03-22 05:52:01 PDT
Controle SeaMonkey deel 1: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/f0d90e241604
Comment 162 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-03-22 06:05:17 PDT
En herstel van syncKey.dtd: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/494cb21b21e3
Comment 163 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-03-22 08:06:40 PDT
SeaMonkey 2.44a2 is (hopelijk) klaar voor controle (compare-locales geeft 2 errors en 2 missing aan, maar dat komt volgens mij door (parse-)fout in devtools of dom): https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/0e9807e4cc88
Comment 164 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-05-11 13:40:00 PDT
SeaMonkey 2.45a2 is klaar voor controle: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/18af621e1b96
Comment 165 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-05-12 00:17:26 PDT
Nit(s): https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/5ba480a67354
Comment 166 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-05-12 11:32:18 PDT
Verbeteringen n.a.v. controle Ton: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/968629657ea5
Comment 167 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-05-25 12:27:57 PDT
Standaardzoekmachines terugzetten: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/be42b146cb12
Comment 168 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-06-14 11:23:29 PDT
Searchplugin bing verwijderd, omdat deze niet bestaat in locale of en-US.
Aurora: http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/e8cc0b849f31
Beta: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-beta/nl/rev/e8cc0b849f31
Comment 169 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-06-15 08:17:20 PDT
Verbeteringen SeaMonkey n.a.v. controle consistency op transvision: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/ddc4b4c7ee51
Comment 170 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-06-15 11:57:15 PDT
SeaMonkey 2.46a2 Aurora is klaar voor controle: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/b1c5a71efade
Comment 171 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-07-31 03:28:21 PDT
Verbeteringen n.a.v. consistentiecontrole: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/9e3092161195
Comment 172 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-08-24 01:46:43 PDT
SeaMonkey 2.47a2 Aurora is klaar voor controle: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/0b48bbe16082
Comment 173 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-08-31 05:57:45 PDT
Verbeteringen op SeaMonkey 2.47a2 na.v. controle Ton: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/750fcda42314
Comment 174 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-10-04 00:50:53 PDT
SeaMonkey Aurora 2.48a2 is klaar voor controle: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/47ba950d761fc64eece770c39a12d02a5341f1af
Comment 175 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-10-04 05:09:21 PDT
Correctie op SeaMonkey 2.48a2: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/388075f9a94b706e7891fc4476823fbc3e4957bc
Comment 176 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-10-04 07:28:11 PDT
Correctie op SeaMonkey 2.48a2: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/88159a577b412e5a745c8017d6c12158a9d232ae
Comment 177 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-10-06 05:17:03 PDT
Correctie op SeaMonkey 2.48a2: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/1ec430ec99f6b97fe71c0fd31a683eec35286eea
Comment 178 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-10-19 06:45:27 PDT
Update suite n.a.v. consistentiecontrole: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/96ef3b9290682ad726c1730bf7c38fef40dd3b77
Comment 179 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-10-22 00:08:10 PDT
Verbeteringen seamonkey n.a.v. opmerkingen Tonnes: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/2019e35ce6096779e5873208d389f9524483de70
(commit bevat per ongeluk ook verbeteringen voor mail en editor)
Comment 180 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-11-10 12:59:27 PST
Verbetering accesskeys nav transvision: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/03fe58e68c4e64032b8a563f5d00db607a9e92e1
Comment 181 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-11-21 04:47:31 PST
Bug 802046 - Typos, whitespaces and similar nitfixes: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/162186888fd203b9321e4019b1f1355a429ac828
Comment 182 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-11-27 06:34:31 PST
SeaMonkey 2.49a2 is klaar voor controle: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/1fa4c5ad531b5f2a48558385a7e80cd5baeed84b
Comment 183 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-12-08 04:37:36 PST
Late l10n string voor SM2.49a2 en wat nits: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/6bb272070a141eaba95e052ceb550e8859a28872
Comment 184 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2016-12-24 03:34:02 PST
Late l10n string changes n.a.v. bug 1320448: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/6fec598b29b4a4bba97015406684328f4a97fa92
Comment 185 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2017-01-13 01:35:44 PST
Verbetering accesskeys en strings voor offline prefs en security prefs: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/827ec507790b9d8456e066006b26aacf84f13efe
Comment 186 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2017-01-13 07:14:08 PST
Aanpassing menuitems bladwijzerbeheerder ivm consistentie met FX: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/3142531c27428f63529da33ff16523e84cca30cb
Comment 187 User image Onno Ekker [:nONoNonO UTC+1] 2017-02-15 13:05:00 PST
SeaMonkey 2.50a2 Aurora is klaar voor controle: https://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/nl/rev/e7895b9f414ed854cc6d91ea8a863cfbba4297cb

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.