Closed Bug 468440 Opened 12 years ago Closed 12 years ago

Tillaga um þýðingu / Suggestion for a different translation

Categories

(Mozilla Localizations :: is / Icelandic, defect)

x86
Windows XP
defect
Not set
trivial

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: gunnarth, Assigned: kristjanbjarni)

Details

User-Agent:    Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; is; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
Build Identifier: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; is; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4


Örugg tenging mistókst

     

www.maitreya-edu.org notar ógilt öryggisskilríki.

Skilríkið rann út þann 6.11.2008 14:33.

(Villunúmer: sec_error_expired_certificate)

    


    
    

  * Þetta gæti verið vegna vandamála í stillingum vefþjóns, eða einhver gæti verið reyna að þykjast vera þessi vefþjónn.
  * Ef þú hefur getað tengst þessum vefþjóni án vandamála áður, gæti verið að vandamálið væri [ væri ekki betra að hafa "sé" hér ] aðeins tímabundið, þannig að þú gætir reynt aftur seinna.
   

Reproducible: Always

Steps to Reproduce:
1.
2.
3.
Lagfært. Kemur í útgáfu 3.0.6
Assignee: nobody → kristjanbjarni
Status: UNCONFIRMED → RESOLVED
Closed: 12 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.