Closed Bug 499579 Opened 12 years ago Closed 12 years ago

Tajperaro: „Kompatigado“ en la erarmesaĝo pri enkodigo de enhavo. / Typo in the Content-Encoding error message.

Categories

(Mozilla Localizations :: eo / Esperanto, defect)

x86
Linux
defect
Not set
minor

Tracking

(Not tracked)

RESOLVED FIXED

People

(Reporter: Aleksej, Unassigned)

References

()

Details

(a short summary in English is at the bottom)

Ĉar mi estis informita pri perdo de retpoŝtaĵoj, kaj ricevis ĝis nun nenian konfirmon de ricevo de miaj postaj mesaĝoj, mi raportas pri la eraretoj tie ĉi en la formo de du pricimaĵoj.


Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; eo; rv:1.9.0.12pre) Gecko/2009062004 GranParadiso/3.0.12pre
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; eo; rv:1.9.1pre) Gecko/20090621 Shiretoko/3.5pre

(la fajrfoksaĵo el mozilla-central raportas anstataŭe iun eraron pri XML)

Se mi igas Firefox’on montri
<http://www.peercast.org/wiki/wakka.php?wakka=FrequentlyAskedQuestions>,
mi ricevas la jenan mesaĝon (en versio 3.0 kun anglalingva titolo):

====
Eraro de enkodigo de enhavo

La paĝo kiun vi klopodas vidi ne povas esti montrata ĉar ĝi uzas
nevalidan aŭ nesubtenatan kompatigadon.

* Bonvolu kontakti la retejajn posedantojn por raporti al ili tiun ĉi
problemon.

[Klopodi denove]
====

La frazo kun „kompatigado“ estas contentEncodingError en la dosiero
locale/browser/appstrings.properties

La angla versio estas: The page you are trying to view cannot be shown
because it uses an invalid or unsupported form of compression.

La vorto evidente devis esti „kompaktigado“.

Ĉu „densigado“ ne estas preskaŭ samsignifa ol „kompaktigado“, kaj same
taŭga? Ĝi ja estas fundamenta („kompakt·“ estas en 9OA), kaj malpli
longa. Ĉu eble ĝi tamen estas malpli komprenebla por komencantoj?English: if you visit the specified page, Firefox displayed an Content-Encoding error message, where “kompaktigado” is misspelled as “kompatigado”. Maybe something like “densigado” would be better though.
Fixed in rev. 632d8145eb85

Kaj jes, mi taksas la radikon kompakt/ (oficiala) pli klara por novuloj.
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 12 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.