[cs] Translation corrections for SeaMonkey 2/2.1

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
9 years ago
8 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: p.franc)

Tracking

Firefox Tracking Flags

(Not tracked)

Details

Attachments

(1 attachment)

(Reporter)

Description

9 years ago
List of corrections for SeaMonkey 2. Corrections will be written in Czech because it's better for some contributors.
(Reporter)

Comment 1

9 years ago
Created attachment 407506 [details]
1) Ukázka dialogu

1) V dialogu aktualizace SeaMonkey se nekorektně nahrazuje zástupný znak pro název aplikace. V anglické verzi je to ok.
(Reporter)

Comment 2

9 years ago
2) Upravit šířku dialogu na konfiguraci poštovního účtu dle Thunderbirdu a protlačit to spolu s dřívějšími úpravami jako opt-in pro SeaMonkey 2.0.1.
(Reporter)

Comment 3

9 years ago
3) Z fóra (http://forum.czilla.cz/viewtopic.php?t=30315&highlight=)

"Tak jsem právě narazil v předvolbách SM na formulaci, která mi nepřijde moc hezká. Je tam: "Kontrolovat na nové zprávy při spuštění Pošty a Diskusních skupiny."

* kontrolovat *na* něco? Kontroluje se něco bez té předložky "na".
* zjevná chyba "diskusních skupiny"
* Proč jsou slova "Pošty" a "Diskusních" s počátečním velkým písmenkem? To přece není vlastní jméno, ale jen součást SM. U auta také nepíšeme: "spustit Přídavné spalování"

Lépe by tedy bylo: "Kontrolovat nové zprávy při spuštění pošty a diskusních skupin" nebo "Kontrolovat nové zprávy při spuštění klienta pošty a diskusních skupin""
(Reporter)

Comment 4

9 years ago
4) V místní nabídce nad ouškem panelu je volba "Zpět zavření panelu". Koukal jsem do Firefoxu a tam se to pro změnu jmenuje "Otevřít zavřený panel". Skoro bych byl pro sjednocení.
(Reporter)

Comment 5

9 years ago
5) Personifikace software.

editor:EditorPublishProgress.dtd:status.label - "Zveřejňuji…"
suite:importDialog.dtd:processing.label - "Importuji…"
suite:migration.dtd:migrating.title - "Importuji…"
(Reporter)

Comment 6

8 years ago
6) suite:messenger.properties:filterFolderDeniedLocked
* "Zprávy nemohou být přesunuty do složky „%S“ protože ta je používána jinou
operací." - nemá být před "protože" čárka?
Summary: [cs] Translation corrections for SeaMonkey 2 → [cs] Translation corrections for SeaMonkey 2/2.1
(Reporter)

Comment 7

8 years ago
7) suite:places.dtd:editBookmark.done.label
suite:places.dtd:editBookmark.cancel.label
- u obojího chybí překlad

8) suite:navigator.properties:editBookmarkPanel.editBookmarkTitle
* "Upravit tuto záložku" -> "Úprava této záložky", případně jen "Úprava záložky". Je to nadpis dialogu.
(Reporter)

Comment 8

8 years ago
9) V prohlížeči v hlavní nabídce je "_Z_obrazení" a "_Z_áložky" (duplicitní accesskeys). U druhého by mělo být "Zál_o_žky" jako u Firefoxu.
(Reporter)

Comment 9

8 years ago
10) suite:notification.properties:addonInstallManageButton
* "Otevřít správce doplňků" -> "Otevřít Správce doplňků"
(Reporter)

Updated

8 years ago
Depends on: 631896
(Reporter)

Comment 10

8 years ago
11) Správce dat není přeložen.
(Reporter)

Comment 11

8 years ago
12) "Otvírat" podle mě není spisovný výraz.
http://www.frenchmozilla.fr/glossaire/trunk/cs/index.php?recherche=otv%C3%ADrat
(Assignee)

Comment 12

8 years ago
Pofixováno tak nějak různě. Zbytek snad v 
http://hg.mozilla.org/l10n-central/cs/rev/9e1a7ecf0a5a
http://hg.mozilla.org/releases/l10n/mozilla-aurora/cs/rev/ef6cc0788dc3
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 8 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.