Closed Bug 526741 Opened 11 years ago Closed 11 years ago

Instalebla etendoprogramo nomiĝas "Finaĵo (lastaj literoj)" en la administrilo de kromprogramoj.

Categories

(Mozilla Localizations :: eo / Esperanto, defect)

x86
Linux
defect
Not set
major

Tracking

(Not tracked)

VERIFIED FIXED

People

(Reporter: Aleksej, Assigned: Aleksej)

Details

Attachments

(1 file)

Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; eo; rv:1.9.0.16pre) Gecko/2009110404 GranParadiso/3.0.16pre
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; eo; rv:1.9.1.6pre) Gecko/20091105 Shiretoko/3.5.6pre
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; eo; rv:1.9.2b2pre) Gecko/20091104 Namoroka/3.6b2pre
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; eo; rv:1.9.3a1pre) Gecko/20091104 Minefield/3.7a1pre

Iru al "Iloj" → "Kromprogramoj" → "Get Add-ons", faru ion por aperigi liston da instaleblaj etendoprogramoj.

Ĉe elektita instalebla etendoprogramo, sub la priskribo kaj "Learn more", dekstre de la verda bildsimboleto, vidu:

 "Finaĵo (lastaj literoj)".


Devas esti "Etendoprogramo".
Flags: blocking-firefox3.6?
l10n folks? blocking decision?
CCing Eduardo, our Esperanto localizer
Not blocking 3.6. I still can't make sense of the actual bug here, but even if it'd be a hard argument against shipping Esperanto, it's not blocking 3.6.
Agreed, not blocking.
Flags: blocking-firefox3.6? → blocking-firefox3.6-
Tiu ĉi patch'o anstataŭigas la koncernan teksteron per "Etendoprogramo".

Sama eraro ĉeestas en samdosieruja dosiero "extensions.properties", en tekstero nomata "type-2". Ambaŭ tiunomaj teksteroj malestas en la dosieroj en usonanglaj noktaĵoj de mozilla-central.


This patch replaces the concerned string with "Etendoprogramo".

The same error is present in the file "extensions.properties" in that directory, in the string called "type-2". Both strings are absent from the files in the en-US mozilla-central nightlies.
Attachment #448192 - Flags: review?
Attachment #448192 - Flags: review? → review?(eduardo)
Flikaĵo aplikita en 1.9.1, 1.9.2 kaj mozilla-central.  Mi ĝisdatigis la "sign-off" por 1.9.1 kaj 1.9.2 kaj do tiu modifo aperos en la venonta ĝisdatigo de tiuj versioj.  Dankon!
Status: NEW → RESOLVED
Closed: 11 years ago
Resolution: --- → FIXED
Attachment #448192 - Flags: review?(eduardo) → review+
Thanks, verified fixed with
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; eo; rv:1.9.1.11pre) Gecko/20100619 Shiretoko/3.5.11pre
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; eo; rv:1.9.2.6pre) Gecko/20100619 Namoroka/3.6.6pre
Status: RESOLVED → VERIFIED
Assignee: nobody → deletesoftware
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.