Pro úvodní stránku SeaMonkey připravit tipy

VERIFIED FIXED

Status

VERIFIED FIXED
9 years ago
9 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: JasnaPaka)

Tracking

Details

(URL)

(Assignee)

Description

9 years ago
Lukáš slíbil, že pro startování stránku SeaMonkey připraví nějaké tipy pro uživatele, které se jim budou náhodně zobrazovat.
QA Contact: cs → Mozilla

Comment 1

9 years ago
http://www.mozilla.cz/tipy-seamonkey/
Status: NEW → ASSIGNED
(Assignee)

Comment 2

9 years ago
Na start.mozilla.cz se již tipy ukazují. Aktuálně se jich tam točí 5, další přibudou.
(Assignee)

Comment 3

9 years ago
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Přidal jsem další tipy, postupem se bude jejich počet zvyšovat. Rád bych časem přidal i pro Firefox a Thunderbird.

Lukáši, díky!

--> FIXED
Assignee: bugzilla.lenochod → pcvrcek
Status: ASSIGNED → RESOLVED
Last Resolved: 9 years ago
Resolution: --- → FIXED

Comment 4

9 years ago
Tipy se jiz davno zobrazuji

--> VERIFIED
Status: RESOLVED → VERIFIED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.