All users were logged out of Bugzilla on October 13th, 2018

Vytvořit českou stránku o SeaMonkey

RESOLVED FIXED

Status

RESOLVED FIXED
9 years ago
9 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: JasnaPaka)

Tracking

Details

(URL)

(Assignee)

Description

9 years ago
O SeaMonkey nyní není aktuální "propagační stránka" v češtině. Rád bych nějakou takovou vytvořil.
QA Contact: cs → Mozilla
(Assignee)

Comment 1

9 years ago
Stránka je dostupná. Ještě bych tam rád uvedl tak dva body, proč SeaMonkey používat. Bohužel mě nic nenapadá a Mikem prezentované výhody mi přišly nepublikovatelné :)
(Assignee)

Comment 2

9 years ago
Přidal jsem další dva body, ale bylo to na dlouhé přemýšlení :) Pokud někoho napadne něco lepšího, nechť mi dá vědět. 

--> FIXED
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 9 years ago
Resolution: --- → FIXED
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.