Přidat na titulku náhodně generované tipy

RESOLVED WONTFIX

Status

Community Building
cs / Czech
RESOLVED WONTFIX
9 years ago
3 years ago

People

(Reporter: JasnaPaka, Assigned: JasnaPaka)

Tracking

Details

(URL)

(Assignee)

Description

9 years ago
Na titulní stránce Mozilla.cz bych rád viděl boxík s nadpisem "tipy" či "víte, že...", kde by se náhodně zobrazovaly tipy pro uživatele.
Status: NEW → RESOLVED
Last Resolved: 3 years ago
Resolution: --- → WONTFIX
You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.